Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: Απάντηση σε ανάρμοστες προκλητικές απειλές του υποδιοικητή ΙΚΑ & αρμόδιου για τα ΚΕΠΑ κ. Δ. Πατσούρη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
( ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ) 

Κάνιγγος 19, Αθήνα 
Τηλ.: 210-3845732, Fax: 210-3834869 

Αθήνα 24-07-2013 Αρ. Πρωτ. 25 

Προς τον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Δ. Κοντό 

Κοιν. : Υπ/τή ΙΚΑ κ. Δ. Πατσούρη 

-Αντιπροέδρους ΕΟΠΥΥ 

Θέμα : Απάντηση σε ανάρμοστες προκλητικές απειλές του υποδιοικητή ΙΚΑ & αρμόδιου για τα ΚΕΠΑ κ. Δ. Πατσούρη

Ο ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΑΤΤΙΚΗΣ καταγγέλλει τον απαράδεκτο υποδιοικητή ΙΚΑ κ. Δ. Πατσούρη, ο οποίος με το υπ’ αρ. 409/22-07-2013 έγγραφο του προς τον Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, του επισημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης όσων γιατρών προβαίνουν σε άσκηση δικαιώματος επίσχεσης εργασίας στα ΚΕΠΑ, δεδομένου ότι (κατά την άποψη του !!), η σχέση των ιατρών με το ΙΚΑ διέπεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ (τα κεφαλαία δικά του!!) από τις διατάξεις του ΝΔ 1204/72 !!! και ότι οι εν λόγω συμβάσεις καταγγέλονται οποτεδήποτε μετά από προειδοποίηση ενός μηνός …, ακόμη και χωρίς σπουδαίο λόγο κλπ, κλπ. 

Ο εν λόγω υποδιοικητής του ΙΚΑ που θυμήθηκε εποχές μεγαλείου συναδέλφων του από το παρελθόν, όφειλε να γνωρίζει τουλάχιστον, ότι οι γιατροί πλέον δεν ανήκουν στο ΙΚΑ, ώστε να επικαλείται το ΝΔ 1204/72 και αποτελούν προσωπικό του ΕΟΠΥΥ με αναγνωρισμένη και εν τοις πράγμασι εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου, γεγονός που αποδεικνύεται εκτός όλων των άλλων και από το γεγονός ότι οι γιατροί σε περίπτωση ερωτήματος για ενδεχόμενη καταγγελία σύμβασης παραπέμπονται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ και επ’ ουδενί έχει υπάρξει σκέψη να εφαρμοσθούν τα προτεινόμενα από τον κ. υποδιοικητή. 

Ο κ. υποδιοικητής εάν είναι ανίκανος να επιλύσει τα επανειλημμένως γνωστά και απολύτως λογικά αιτήματα των γιατρών που συμμετέχουν στα ΚΕΠΑ, όπως την μετακίνηση χωρίς καμία διασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος, τις πενιχρές αποζημιώσεις οδοιπορικών πού δεν καλύπτουν την πραγματική δαπάνη, ή την μη διασφάλιση τους σε μηνύσεις και αγωγές εναντίον τους από υποκινούμενους δικομανείς 

και εάν δεν μπορεί η Διεύθυνση Αναπηρίας του ΙΚΑ της οποίας προίσταται να δώσει τουλάχιστον σωστές βεβαιώσεις αποδοχών για φορολογική χρήση στους γιατρούς μέλη επιτροπών ΚΕΠΑ, όπως κατά πρωτοφανή και αναίσχυντο τρόπο παραδέχεται αναφέροντας στο υπηρεσιακό έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπηρίας (Φ37/86/18-07-2013), τότε να μην προκαλεί και προσπαθεί να εκφοβίσει τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης, γιατί μερικές εποχές που αναπολεί ο υποδιοικητής έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. 

Ο Σύλλογος μας θα καταθέσει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για διαχειριστικό έλεγχο και αναζήτηση των τεράστιων ποσών που ενδεχομένως ως ελλείποντα, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν ως πραγματοποιηθέντα εικονικά έσοδα γιατρών ΚΕΠΑ στα εκκαθαριστικά τους. 

Για το Δ.Σ. 


Ο Πρόεδρος                 Ο Ά Αντιπρόεδρος           Ο Γεν.Γραμματέας 


Αθαν. Αποστολόπουλος   Παν. Ψυχάρης                 Ιωάν. Χρονόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου