Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

ΙΣΑ: ΘΕΜΑ: ΣΤΗN ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ΕΣΠΑ 2013 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη

22-7-2013

ΘΕΜΑ: ΣΤΗN ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ΕΣΠΑ 2013 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλαβε γνώση του προγράμματος για την ενίσχυση "Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" και διαπιστώσαμε ότι σε αυτό το πρόγραμμα είναι ΕΚΤΟΣ οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ μόνο οι κλινικές είναι επιλέξιμες με ΚΑΔ 86.1«Νοσοκοµειακές ∆ραστηριότητες». Το γεγονός αυτό είναι ανεπίτρεπτο στην συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, διότι οι μισθοί έχουν μειωθεί δραματικά και η ανεργία έχει κατακλύσει το ιατρικό επάγγελμα, με αποτέλεσμα οι ιατροί να φεύγουν στο εξωτερικό, ένας διωγμός με απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες. Ως εκ τούτου, πρέπει οι ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες χρήζουν εξοπλισμού, να συμπεριληφθούν στην δράση ενίσχυσης, διότι η επιδότηση αγοράς σύγχρονου εξοπλισμού, θα συμβάλει στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, εν μέσω οικονομικής κρίσης και κατάρρευσης του Δημοσίας Υγείας.

Σας καλούμε, λοιπόν επανερχόμενοι στα από11/1/2013 και 22/2/2013 αιτήματα μας, να συμπεριλάβετε πρωτευόντως τις ιατρικές υπηρεσίες στο επόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης, διότι η επάνδρωση ενός ιατρείου προϋποθέτει την επένδυση ιδιαιτέρως υψηλού κεφαλαίου για την αγορά ποιοτικού ιατρικού εξοπλισμού, όπως άλλωστε ορίζει και ο κανονισμός της Ε.Ε για την χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, καθότι η Υγεία αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό. 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας στα θέματα Υγείας, θεωρούμε ότι θα μεριμνήσετε άμεσα για την επίλυση του ζητήματος. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου