Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Φακέλωμα ασθενώνΤης ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ - ΕΝΕΤ

Το σχέδιο ανατροπών της τρόικας για την Υγεία ξεδιπλώνεται σταδιακά ανεβάζοντας τον πυρετό στο ΕΣΥ και ψαλιδίζοντας τα δικαιώματα των ασθενών. Μέτρα για να παταχθούν η διαφθορά και τα φακελάκια από τα νοσοκομεία, κατακόρυφη αύξηση των ενιαίων προμηθειών για το ΕΣΥ μέσω της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ηλεκτρονική καταγραφή όλου του υγειονομικού υλικού που βρίσκεται στις αποθήκες μπορεί να θεωρηθούν τακτοποίηση.

Ζητούν και νυστέρι 5%, άμεσα, στα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων
Ομως το «φακέλωμα» για όλους τους ασθενείς, τις ασθένειές τους και το κόστος επιβάρυνσης στο σύστημα Υγείας είναι μερικές από τις σκληρές απαιτήσεις της τρόικας στο Νέο Μνημόνιο για την Υγεία, που θα πρέπει να δεχθεί η κυβέρνηση για να συνεχιστεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι δανειστές μας μετά την απαίτηση για λουκέτα και συγχωνεύσεις βάζουν στο στόχαστρό τους τα οικονομικά των νοσοκομείων με άμεση μείωση 5% των λειτουργικών εξόδων, ζητώντας αλλαγές στις προμήθειες υλικών και φαρμάκων, αλλαγές στις εφημερίες, διαφορετική κατανομή των βαρέων ιατρικών μηχανημάτων ενώ ζητούν, εκτός των άλλων, να υιοθετηθεί άμεσα και ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών που θα περιλαμβάνει όλα τους τα στοιχεία.

Προμήθειες

Σε κεντρικούς διαγωνισμούς για την αγορά όλων των υλικών στα νοσοκομεία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο Υγείας, γεγονός που σημαίνει πως όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να περνούν με ενιαίες διαδικασίες από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ).

Μάλιστα, με βάση το Νέο Μνημόνιο η ΕΠΥ θα πρέπει να πραγματοποιεί κεντρικές προμήθειες για το 45% του συνόλου των δαπανών για φάρμακα και ιατρικά μηχανήματα μέχρι το 2014. Αυτό το ποσοστό θα πρέπει να αυξηθεί στο 60% εντός του 2015. Οι ίδιες διαδικασίες κεντρικών διαγωνισμών και αγοράς θα πρέπει να ισχύσουν και για τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα που διανέμονται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και αφορούν χρόνιες και σοβαρές παθήσεις. Φάρμακα εξαιρετικά υψηλού κόστους.

Βέβαια, για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι κοινές δράσεις μέσω της ΕΠΥ για τα υλικά, τα φάρμακα και τα μηχανήματα, η τρόικα ζητεί τα πάντα να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ενός κοινού λογιστικού συστήματος. Κάτι που θα πρέπει να γίνει έως τον Νοέμβριο του 2013.

Παράλληλα η ΕΠΥ σε συνεργασία με το ΕΚΕΒΥΛ θα πρέπει να εισαγάγει ένα ενιαίο σύστημα κωδικοποίησης όλων των υλικών που φθάνουν στα νοσοκομεία ενώ θα πρέπει να εκσυγχρονίσει το «παρατηρητήριο τιμών», το οποίο σήμερα παρουσιάζει σημαντικά λάθη και ελλείψεις. Στόχος της τρόικας είναι να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα υγείας το οποίο θα ενσωματώσει όλες τις δομές Υγείας, νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ, κέντρα υγείας, μονάδες κ.λπ. καταγράφοντας δαπάνες, λογιστικά δεδομένα, νοσηλείες ασθενών, κόστος ανά ασθενή, απόδοση συστημάτων και νοσοκομείων κ.λπ.

Φακελάκια

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 το υπουργείο Υγείας θα υποχρεωθεί να υιοθετήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αποθηκών με το οποίο θα καταγράφεται με ένα σύστημα scanning με barcode όλο το νοσοκομειακό υλικό (φαρμακευτικά προϊόντα και αναλώσιμα υλικά) που υπάρχει σήμερα διαθέσιμο στο ΕΣΥ και ουδείς γνωρίζει πόσο και ποιο είναι.

Δεν είναι τυχαίο πάντως που η τρόικα ζητεί να καταγράφονται όλες οι δαπάνες στον τομέα της Υγείας, καθώς ζητεί στο Νέο Μνημόνιο το υπουργείο Υγείας να πάρει άμεσα μέτρα για να χτυπηθούν φαινόμενα διαφθοράς όπως τα φακελάκια. Ειδικότερα σημειώνεται στο Μνημόνιο ότι θα πρέπει η κυβέρνηση «να ενισχύσει τους μηχανισμούς που καταπολεμούν τη διαφθορά και περιορίζουν τις άτυπες πληρωμές στα νοσοκομεία». Πρόκειται για μία δράση που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη από την ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό η τρόικα ζητεί εδώ και τώρα να ληφθούν μέτρα, τα οποία μάλιστα θα είναι διαρκείας και αν χρειαστεί, θα πρέπει να ανανεώνονται. Οι άτυπες πληρωμές των δανειστών μας, βέβαια, δεν αφορούν μόνο τα φακελάκια αλλά και τις προμήθειες στις... προμήθειες, δεδομένου ότι χρόνια τώρα διάφοροι επιτήδειοι κάνουν πάρτι με τις αγορές των υλικών.

Μητρώο ασθενών

Μέσα στις υποχρεώσεις της χώρας μας, σύμφωνα με το Νέο Μνημόνιο, είναι η κυβέρνηση να αρχίσει να αναπτύσσει ένα σύστημα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τον ασθενή, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του. Ενας φάκελος που θα αναφέρει ασθένειες, ιστορικό, νοσηλείες, κόστος παραμονής σε νοσοκομείο, φάρμακα που έχουν ληφθεί. Πρόκειται όμως ουσιαστικά για ένα πλήρες «φακέλωμα» των ασφαλισμένων-ασθενών, που μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και με αρνητικό τρόπο, είτε από την αγορά εργασίας για τη μη πρόσληψη λόγω ασθενείας, είτε ακόμη και από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένες χώρες της Ευρώπης ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουν επιλέξει να μην αξιοποιήσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς.

Αλά γερμανικά

Οχι μόνο τα γερμανικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ: σύστημα τιμολόγησης νοσηλείας) και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που πρόσφατα αγοράσαμε από τη Γερμανία αλλά ακόμη και ξένους συμβούλους συνιστά η τρόικα για βοήθεια στο ΕΣΥ. Συγκεκριμένα, το Νέο Μνημόνιο στην Υγεία προβλέπει: «Η κυβέρνηση με τεχνική βοήθεια από τεχνικούς της Ευρώπης συνεχίζει να ενισχύει το σύστημα ΚΕΝ και να το βελτιώνει».

Αίσθηση προκαλεί όμως το γεγονός ότι οι δανειστές μας προβλέπουν στο άμεσο μέλλον να αναπτυχθεί ένα μοντέρνο σύστημα νοσοκομειακής κοστολόγησης για να γίνονται συμβόλαια μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ. Γεγονός που σημαίνει ότι ο ΕΟΠΥΥ θα έχει τη λειτουργία ουσιαστικά ενός ιδιωτικού φορέα που θα αγοράζει υπηρεσίες από τα νοσοκομεία για τους ασφαλισμένους του. Για το λόγο αυτό η τρόικα προβλέπει την ίδρυση ινστιτούτου για τη διαχείριση και το μάνατζμεντ των ΚΕΝ ώς τον Οκτώβριο του 2013.

Ιδιώτες

Ιδιώτες θα πρέπει να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία κατά τους τροϊκανούς ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι δαπάνες. Γι' αυτό προτείνεται να γίνει εξωτερική ανάθεση συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως να αναλάβουν ιδιώτες τα συστήματα πληροφορικής, τα εργαστήρια αλλά και άλλες υπηρεσίες. Να σημειωθεί ότι το ΕΣΥ εδώ και χρόνια έχει αναθέσει μεταξύ άλλων σε ιδιωτικές εταιρείες τη φρούρηση αλλά και την καθαριότητα χωρίς ωστόσο να έχουν μειωθεί οι δαπάνες δεδομένου ότι οι συμβάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι υψηλού κόστους.

Τέλος, το Νέο Μνημόνιο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να αναδιοργανωθεί το σύστημα εφημεριών στα νοσοκομεία και σε σχέση με τα επείγοντα περιστατικά.

- Posted using BlogPress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου