Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Επιστολή ΙΣ Κέρκυρας για ισοτιμία ιατρικής υπογραφής
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1802
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
- πλατεία Σκαραμαγκά 4 , 491 00 Κέρκυρα -
τηλ./Fax 2661046023, isk@otenet.gr , www.isk.gr

AΡ.ΠΡΩΤ. 24162

ΠΡΟΣ:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΟΠΥΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΟΠΥΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΠ.:
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΙΣ ΧΩΡΑΣ

Κέρκυρα, 29/07/2013

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 1/02/2012 και με Αρ.Πρωτ. Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας 21934 εξωδίκου προσκλήσεώς μας όπως συμμορφωθεί το υφ’ υμάς διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό στα προβλεπόμενα από την παράγρ. 2 του άρθρου 6 του νόμου 3627/2007 και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου 3418/2005 «αναφορικά με την ισοτιμία των ιατρικών πιστοποιητικών γνωματεύσεων και συνταγών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ, ή ιδιώτες ιατρούς».

Λόγω επανειλημμένων οχλήσεων από μέλη του ΙΣΚ, ως και ασθενών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τις υπηρεσίες σας ασκόπως και αδίκως, σας καλούμε να εφαρμόσετε τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση υποτροπής ή οδηγιών σας στους υφισταμένους σας, τότε η νομική υπηρεσία του ΙΣΚ θα αναλάβει να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου μας, καθώς και των ασθενών, ενώπιον των αρμοδίων αρχών.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​ ​ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. Αλέξιος Μαρτζούκος​ Σπυρίδων Μάστορας

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου