Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ «ΚΛΕΙΝΟΥΝ»Δημήτρης Ν.Πατσάκης,24.7.13

Στην προσπάθεια εξορθολογισμού της κατανομής των δομών της α΄βαθμιας φροντίδας υγείας, τα δεδομένα που οι διοικήσεις των νοσοκομείων έχουν υποβάλει στο Υ.Υ&Κ.Α. (ESYnet), εμφανίζουν τις μονάδες στις οποίες οι εισροές και εκροές πόρων και αποτελεσμάτων είναι αντίστοιχα υψηλές και χαμηλές. Η ανάλυση της «ζήτησης» σε συνδυασμό με τον βαθμό «επάρκειας» ανά περιοχή, υποδεικνύει αντικειμενικά την ανάγκη αλλαγών. 

Με βασικό κριτήριο την διατήρηση του επιπέδου παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και την αύξηση της «ποιότητάς» τους, ορισμένες μονάδες επιλέγονται για αλλαγή χρήσης.

Η αντίθεση των συνδικαλιστικών ηγεσιών του χώρου της Δημόσιας Υγείας, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται στην επικαιρότητα, αφορά στο ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας και κατάργησης οργανικών θέσεων, στοιχείο που συνεπιφέρει την «απόλυση» εργαζομένων.

Όπως τουλάχιστον διαμηνύει το Υπουργείο Υγείας & Κ.Α, απολύσεις δεν είναι στην σκέψη του. Αντίθετα, ειδικότητες με υψηλή ζήτηση από άλλες μονάδες, θα έχουν άμεση απορρόφηση, μέσω τυπικής διαδικασίας (το αν θα «περισσέψουν» π.χ. μερικοί διοικητές , αυτό είναι άλλο θέμα….).

Παράλληλα, απαραίτητες λειτουργίες με «βαρύ» εξοπλισμό (τομογράφοι, ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά συγκροτήματα κ.τ.λ), προβλέπονται να παραμείνουν στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπό μετατροπή μονάδων. Ανάλογα, η μεταφορά πολυϊατρείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (πρ.Ι.Κ.Α) και η μείωση των δαπανών για ενοίκια, αφενός «ελαφρύνει» το κόστος παροχής των υπηρεσιών, αφετέρου διατηρεί ή και αναβαθμίζει το επίπεδο παροχής υπηρεσιών α΄βάθμιας περίθαλψης.

Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιασθεί ως προ-αποφασισμένα, η «αρχή» θα γίνει από την περιοχή της πρωτεύουσας. Στην περιοχή, συγκεντρώνεται περίπου το 50% του συνολικού κλινικού δυναμικού της χώρας με μοναδικές και υψηλής επίδοσης ειδικότητες και κλινικές.

Σε ό,τι αφορά τις δομές που αλλάζουν χρήση, αυτές αντιστοιχούν στο 3% του συνολικού κλινικού δυναμικού της περιοχής (συμπεριλαμβάνονται 2 νοσοκομεία του πρ.Ι.Κ.Α. και 2 ψυχιατρικά).

Το μετακινούμενο προσωπικό, για το οποίο μεριμνάται η κατανομή του σε μονάδες πλησίον της αρχικής και του τόπου κατοικίας, θα εξακολουθήσει να απασχολείται σε καθήκοντα της εξειδίκευσής του, αποφορτίζοντας συναδέλφους που «στενάζουν» ομολογουμένως λόγω ανεπαρκείας. Ήδη, το νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως στην περιοχή της πρωτεύουσας, έχει αποδεκατισθεί λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων και «στάσης» προσλήψεων. Κατά συνέπεια, υποθέτουμε πως η πλειοψηφία των υποδεχομένων τους συναδέλφους τους είναι σύμφωνη με αυτήν την κίνηση. Αναμένεται ανάλογη αποφόρτιση και διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας και σε Τομογράφους, Ακτινολογικά, εργαστήρια βιοχημικών και μικροβιολογικών εξετάσεων κ.τ.λ.

Τα νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί, μεταξύ 2011-12, έχουν «χάσει» περίπου 15% σε Η.Ν. μεταξύ 2011-12, έναντι περίπου -10% για το σύνολο της περιοχής. Ακόμη και στην περίπτωση που εμφανίζεται μικρή άνοδος του όγκου των νοσηλειών, αυτή οφείλεται στην αύξηση της μέσης διάρκειας νοσηλείας (βλ. Πίνακα).

Η χαμηλή απόδοση των μονάδων που μετατρέπονται σε «Αστικά» Κέντρα Υγείας, είναι εμφανής και ως προς το κόστος της μέχρι σήμερα λειτουργίας τους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, σε αντίθεση με την συνολική εικόνα του Ε.Σ.Υ, το τελευταίο έχει αυξηθεί, κυρίως ως αποτέλεσμα της διατήρησης «κέντρων κόστους» χωρίς ανάλογα αποτελέσματα (συγκριτικά στοιχεία α΄3μήνου 2012-13).

Συμπερασματικά, η αναγκαιότητα, αφενός της αποφόρτισης του προσωπικού μονάδων υψηλής «παραγωγής» και αφετέρου της αξιοποίησης των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών προς όφελος του συνόλου των χρηστών (ασφαλισμένων και μη, φορολογουμένων και για τον σκοπό αυτό πολιτών) και του Δημοσίου Ταμείου κρίνεται καταρχήν θετική, υπό προϋποθέσεις:

-Της ανακατανομής του προσωπικού βάσει πραγματικών και όχι «άλλων» αναγκών και μικρο-πολιτικών σκοπιμοτήτων

-Της απόδειξης, εκ του αποτελέσματος, μέσω της ουσιαστικής λειτουργίας των μονάδων ως «gate keepers» και της μείωσης της προσέλευσης ασθενών χωρίς ουσιαστικό λόγο στα νοσοκομεία για την παροχή α΄βάθμιων υπηρεσιών υγείας ή και απλής συνταγογράφησης.

Αμ ‘επος,αμ’ έργον, λοιπόν…..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου