Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Το γερμανικό υπουργείο Υγείας δίνει τα εύσημά του στο ελληνικό
Τις προσπάθειες του ελληνικού υπουργείου Υγείας για ουσιαστικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών, αναγνωρίζει το αντίστοιχο γερμανικό υπουργείο

Τη διαπίστωση ότι το υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα είναι περισσότερο αποφασισμένο, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Υγείας, διατυπώνει σε δελτίο Τύπου το γερμανικό υπουργείο Υγείας.

Αφού αναφέρεται στη συμφωνία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Υγείας και του Διεθνή Οργανισμού Υγείας (WHOEuropa) για την ενίσχυση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων υγείας της πρωτοβουλίας «Υγεία σε Κίνηση» για τα έτη 2013-2015, το γερμανικό υπουργείο τονίζει: «Συγχαίρουμε την ελληνική κυβέρνηση για την υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Ενισχύει τη σθεναρή βούλησή της για μεταρρυθμίσεις μετά και τον ανασχηματισμό της 25ης Ιουνίου 2013. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας παρέχει στην ελληνική κυβέρνηση καθώς και στον WHO/Europa (Διεθνή Οργανισμό Υγείας) την αμέριστη υποστήριξή του ως επικεφαλής στον εν λόγω τομέα (Domain Leader).

H περαιτέρω αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί ουσιωδώς από την άμεση λήψη μέτρων, προκειμένου να βοηθηθεί το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού το συντομότερο δυνατό. Η επίτευξη δομικών και διαχρονικών μεταρρυθμίσεων είναι προς το συμφέρον του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον θα διοχετευθεί μέσω της διαρκούς στενής συνεργασίας και της έμπρακτης υποστήριξης του ελληνικού Task Force στις μεταρρυθμίσεις».

Εξάλλου, στο δελτίο Τύπου προστίθεται: «Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, η συνεργασία διευρύνθηκε σύμφωνα με την επιθυμία της ελληνικής κυβέρνησης και περιλαμβάνει πλέον τους ακόλουθους νέους και μείζονος προτεραιότητας τομείς συνεργασίας:

- Παροχή συμβουλών για την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης στους σταθμούς νοσηλείας, (νοσοκομεία) [Ομάδα Σχετιζόμενη με τη Διάγνωση].

- Μεταρρυθμιστικά μέτρα στον τομέα της διοίκησης νοσοκομείων.

- Παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση τιμών και την αποζημίωση δαπανών φαρμάκων.

- Διεύρυνση του τομέα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων στο ευρύτερο πεδίο της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών υγείας ("e-Health").

- Αναδιοργάνωση του εθνικού ασφαλιστικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας "ΕΟΠΥΥ" και των συνδεδεμένων με αυτόν δομών για τη εκ νέου οργάνωση της ασφάλισης υγείας.

- Βασική (στοιχειώδης) περίθαλψη.

- Δημόσια υγεία. - Τουρισμός υγείας».

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Υγείας, η υπογραφή της συμφωνίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο θεμέλιος λίθος της συνεργασίας, καθώς σηματοδοτεί την αρχή της εφαρμογής μέτρων για διαχρονικές, δομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν καθυστερήσει για χρόνια.

Protothema.gr

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου