Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

ΔΝΤ: Οι τρεις "πληγές" του ΕΟΠΥΥ
Της Βίκυς Κουρλιμπίνη - Capital.gr

Την ανάγκη λήψης επιπλέον μέτρων εξυγίανσης και εντατικοποίησης των μηχανισμών ελέγχου των τιμολογήσεων των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στον ΕΟΠΥΥ διαπιστώνει στην έκθεσή του το ΔΝΤ. Το βάρος της αξιολόγησης πέφτει περισσότερο στις οργανωτικές αδυναμίες και την υστέρηση εσόδων του Οργανισμού, και παρά την αναγνώριση των προσπαθειών που έχουν γίνει για τη μείωση των δαπανών υγείας από το 2010 μέχρι σήμερα, το ταμείο εστιάζει σε τρία προβλήματα του Οργανισμού:

- Αδύναμοι μηχανισμοί ελέγχου σχετικά με την τιμολόγηση. Δεν καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για αξιολόγηση της ορθότητας των τιμολογίων ή για την αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

- Αδύναμοι μηχανισμοί ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

- Ελλείψεις στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις των εσόδων χαρακτηρίζονται από ασάφεια και οι δαπάνες δεν εκτιμώνται σωστά.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δαπάνες του ΕΟΠΥΥ έως τον Απρίλιο έτρεχαν πολύ πάνω από τον προϋπολογισμό, γεγονός που θα οδηγούσε σε ετήσιο έλλειμμα της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ, εάν δεν διορθωνόταν. Οι υπερβάσεις αυτές στον προϋπολογισμό σε μεγάλο βαθμό αποδίδονται σε υπερβάσεις από τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται αύξηση στο πακέτο παροχών για ορισμένους δικαιούχους, αυξημένη χρήση των παροχών και «απότομη» αύξηση του όγκου των εξετάσεων την ώρα που τα μέτρα ελέγχου του κόστους των διαγνωστικών υπηρεσιών ήταν ελλιπή.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα, αποφασίστηκε η εφαρμογή του μέτρου της αναγκαστικής επιστροφής χρημάτων από φαρμακευτικές επιχειρήσεις, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές (claw-back). Εντούτοις το ΔΝΤ παρατηρεί πως το μέτρο αυτό θα πρέπει να είναι προσωρινό, μέχρι να εξευρεθούν πιο ουσιαστικές λύσεις στο ζήτημα των εσόδων.

Στις λύσεις για τη διάσωση του Οργανισμού προκρίνεται ακόμη η ισχυροποίηση της εποπτείας του και την καλύτερων μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής, τη θέσπιση σαφέστερων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τους παρόχους και τη μείωση εξάρτησης του ΕΟΠΥΥ από άλλα ασφαλιστικά ταμεία στο σκέλος των εισπράξεων.

Ωστόσο η έκθεση καταλήγει πως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για την επίτευξη ενός βιώσιμου συστήματος εξοικονόμησης πόρων από το δημόσιο προϋπολογισμό για την υγεία, οπότε είναι επιβεβλημένη η μείωση της σπατάλης.

vicky.kourlibini@capital.gr

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου