Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Έρχονται υψηλές συμμετοχές των ασφαλισμένων για νοσηλεία και εκτέλεση συνταγών, αλλά και για επίσκεψη σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ!
Yψηλές ίδιες συμμετοχές για τους ασθενείς στη νοσηλεία και για τους ασφαλισμένους στην εκτέλεση των συνταγών, αλλά και στο δικαίωμα για επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τα ασφαλιστικά ταμεία γιατρό, ακόμη και σταθερή κατά κεφαλήν εισφορά σε όλους τους πολίτες για το δημόσιο σύστημα Υγείας, ανεξαρτήτως εισοδήματος, είναι μερικές από τις σταθερές του δημοσίου συστήματος Υγείας και της ασφάλισης Υγείας στην Γερμανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε την Παρασκευή 26 Ιουλίου ο Γερμανός ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Ντάνειλ Μπαρ, στην Ελλάδα θα επιχειρηθεί εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος της ασφάλισης Υγείας και ριζική αναδιάρθρωση των δομών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ασφαλώς κατά τα γερμανικά πρότυπα, καθώς η Γερμανία έχει ορισθεί από την τρόικα ως η χώρα η οποία προσφέρει τεχνογνωσία στην Ελλάδα στον τομέα της Υγείας και της ασφάλισης Υγείας.

Όσον αφορά το σύστημα της τιμολόγησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ο παρασκευαστής ενός νέου φαρμάκου έχει το δικαίωμα στη Γερμανία να τιμολογεί ελεύθερα και κατά βούληση το σκεύασμά του, αλλά υπό μία πολύ σημαντική προϋπόθεση: Ο παρασκευαστής οφείλει εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την κατάθεση της αίτησης για ένταξη του σκευάσματός του στο σύστημα να αποδείξει τεκμηριωμένα και με συγκεκριμένα στοιχεία σε έναν ανεξάρτητο Οργανισμό της Γερμανίας ότι το φαρμακευτικό σκεύασμά του οδηγεί σε μείωση των σχετικών δαπανών για το σύστημα Υγείας και σε βελτίωση της θεραπείας για τον ασθενή, συγκρινόμενο με όλα τα υπόλοιπα φαρμακευτικά σκευάσματα της κατηγορίας του, τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα. Εάν λάβει την έγκριση του ανεξαρτήτου Οργανισμού, μόνον τότε έχει το δικαίωμα ο παρασκευαστής να τιμολογήσει ελεύθερα και κατά βούληση το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμά του.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να αποφεύγεται η υποκατάσταση των παλαιών και δοκιμασμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από δήθεν νέα και πολύ ακριβά σκευάσματα, τα οποία, όμως, δεν προσφέρουν τίποτε σε σχέση με τη θεραπεία, ενώ εκτοξεύουν στα ύψη τις δαπάνες της θεραπείας.

Από Βασίλη Βενιζέλο - YGEIA360.GR

- Posted using BlogPress from my iPad

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου