Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Κ.Θεοδοσιάδης: Σχέδιο για Διαφάνεια στην Υγεία

PHARMATEAM. Άρθρο του Κυριάκου Θεοδοσιάδη, προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο ένθετο HEALTH της εφημερίδας Τύπος της Κυριακής της 29ης Σεπτεμβρίου

Το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει σήμερα πολύ σοβαρά προβλήματα που οφείλονται σε παθογένειες που υπήρχαν για χρόνια και αφορούν κυρίως τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της χώρας. Για να μπορέσει το κράτος να παρέμβει ουσιαστικά και να προχωρήσει στον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και να αποτρέψει κάθε είδους σπατάλη προς όφελος των πολιτών, θα πρέπει καταρχήν να μπορεί να έχει διαρκώς σαφή εικόνα όλων των δαπανών συνολικά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα καθολικού ελέγχου όλων των δαπανών υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιείται και από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν πλέον πλήρη εικόνα όλων των δαπανών που αφορούν τον ΑΜΚΑ τους. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Υγείας θα μπορεί να ελέγχει τα πάντα συνεπικουρούμενο από τον ίδιο τον πολίτη.

Αφ΄ενός δηλαδή ο πολίτης θα είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή, μέσω μιας απλής και ασφαλούς εγγραφής του σε μια ιστοσελίδα, με τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του, να έχει τη δυνατότητα επισκόπησης όλων των κινήσεων που καταχωρούνται στα διάφορα εν λειτουργία συστήματα με βάση τον ΑΜΚΑ του.

Αφ΄ετέρου το Υπουργείο Υγείας θα μπορεί να ελέγχει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κινήσεων που πραγματοποιούνται από όλους συνολικά τους φορείς υγείας, όχι μόνο για την επισκόπηση της κατάστασης της υγείας των πολιτών της χώρας και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και για τον ακριβή έλεγχο όλων των δαπανών υγείας ανά πολίτη και συνολικά. Στόχος είναι να υπάρχει διαρκής και πλήρης εικόνα των δαπανών υγείας σε συνολικό επίπεδο χωρίς να χρειάζεται να συγκεντρώνονται εξ αρχής, κάθε φορά που αυτό ζητείται.Ο χαρακτήρας του συστήματος είναι από τη μια πλευρά ανθρωποκεντρικός, και ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να παρέμβει ουσιαστικά και να βελτιώσει με τη χρήση του την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες συνολικά, ελαχιστοποιώντας και αξιοποιώντας ορθότερα το κόστος, κάτι που θα γίνει μέσω της ορθής οργάνωσης και μελέτης όλων των δεδομένων που αυτό θα συλλέγει και θα χρησιμοποιεί.

Πώς θα υλοποιηθεί το σύστημα ελέγχου όλων των δαπανών

Το σύστημα που προτείνεται να δημιουργηθεί θα αποτελεί την κορυφή της πυραμίδας που δημιουργούν όλες οι βάσεις δεδομένων που υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα.

Τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει εξ΄αρχής να ξεκαθαρισθούν για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου και τη σωστή λειτουργία του συστήματος είναι η φιλοσοφία με την οποία αυτό θα δομηθεί και οι προβλέψεις για μελλοντικές εφαρμογές και χρήσεις.

Αν αυτά ληφθούν εξ΄αρχής υπ΄όψιν τότε το σύστημα θα είναι λειτουργικό και δε θα δημιουργούνται προβλήματα κάθε φορά που θα πρέπει να προστίθενται σε αυτό νέοι παράμετροι.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν με επιτυχία, παρά τα πολλά προβλήματα και τις συχνά αντίξοες συνθήκες, μία σειρά από συστήματα καταχώρησης πράξεων που με τη σειρά τους το καθένα δημιουργεί από μια βάση δεδομένων με στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε ΑΜΚΑ.

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος θα χρειαστεί απλά να συνδυαστούν αυτές οι βάσεις δεδομένων που ήδη υπάρχουν, δηλαδή το αρχείο ιατρικών επισκέψεων και συνταγογράφησης, το αρχείο νοσηλείας και νοσηλείων δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, το αρχείο εκτελεσμένων συνταγών από φαρμακεία, τα αρχεία καταχώρησης διαγνωστικών εξετάσεων, φυσικοθεραπειών και διαφόρων άλλων παροχών υπηρεσιών υγείας ή παροχών σε είδος.

Υποσυστήματα

Το προτεινόμενο σύστημα το μόνο που θα έχει ως αποστολή είναι να συγκεντρώνει σε διαρκή βάση όλες τις κινήσεις που καταχωρούνται σε έναν ΑΜΚΑ από τα επιμέρους λειτουργούντα υποσυστήματα.

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ορισθούν φίλτρα αξιολόγησης και αξιοποίησης που θα επικαιροποιούνται όποτε είναι ανάγκη για τη δημιουργία επιμέρους εικόνων που θα δίνουν τους δείκτες υγείας και δαπανών.

Ο πολίτης με την είσοδό του θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις εξής κινήσεις:

Α) Ιατρικές επισκέψεις
Β) Νοσηλεία
Γ) Φαρμακευτική αγωγή
Δ) Διαγνωστικές εξετάσεις
Ε) Φυσικοθεραπείες
Στ) Λοιπές παροχές υπηρεσιών και παροχές σε είδος

Θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς πως το σύστημα αυτό αφορά όλους τους πολίτες που έχουν ΑΜΚΑ ασφαλισμένους και μη. Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στα προστατευόμενα μέλη οικογενειών για τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους αν είναι παιδιά θα πρέπει οι πληροφορίες που τα αφορούν να είναι διαθέσιμες στο λογαριασμό του κυρίως ασφαλισμένου. Για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη θα υπάρχει ξεχωριστός λογαριασμός.

Το Υπουργείο Υγείας υλοποιώντας και χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα προχωρά παραπέρα με μια καινοτομία που θα του παρέχει ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο την ακριβέστερη και πληρέστερη εικόνα για τις δαπάνες υγείας που θα μπορούσε να είχε ποτέ.

Το τεράστιο πλεονέκτημα του εγχειρήματος είναι πως αυτόματα δημιουργείται το ηλεκτρονικό ιστορικό κάθε ασθενούς. Το μόνο που θα απομένει θα είναι η έκδοση και διανομή των ηλεκτρονικών καρτών ασθενούς που θα αντικαταστήσουν διαπαντός τα βιβλιάρια υγείας.

Για την υλοποίηση θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να εξασφαλίσει και να παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας πρόσβαση στο σύστημα, στο οποίο αυτό, μέσω των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, θα ενημερώνει διαρκώς την ασφαλιστική κατάσταση του κάθε πολίτη.

Η Υγεία είναι πολύτιμο αγαθό και η διαφύλαξή της θα πρέπει να είναι προτεραιότητα του κράτους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και να συνδράμουμε με τον καλύτερο τρόπο στο έργο αυτό.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου