Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

FORUM ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - 8Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Το Forum είναι ένας όμιλος προβληματισμού για θέματα που άπτονται της υγείας και των πολιτικών υγείας. Κάθε χρόνο οργανώνονται δύο συναντήσεις όπου συμμετέχουν πολιτικοί, ερευνητές, ακαδημαϊκοί επιστήμονες του υγειονομικού συστήματος –γιατροί και διοικητικά στελέχη, οικονομολόγοι της υγείας– εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον υγειονομικό τομέα, εκπρόσωποι της βιομηχανίας. Βασικός στόχος του Forum είναι η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και τη δημοκρατική έκφραση, χωρίς πολιτικούς ή άλλους περιορισμούς ή δεσμεύσεις, καθώς και η συμβολή με νέες ιδέες και προτάσεις στην πρόοδο των επιστημών της υγείας και του υγειονομικού συστήματος.8η συνάντηση Καλαμάτας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου