Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Δεκτές μόνο εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις από 25 Ιουλίου

Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει

TO BHMA

Αθήνα 
Από 25 Ιουλίου δεν θα γίνονται δεκτές στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, χειρόγραφες γνωματεύσεις, αιμοκαθάρσεων, οπτικών, αναπνευστικών, ορθοπεδικών, ακουστικών, επιθεμάτων κατακλίσεων, οστομικών ειδών, καθετήρων, διαφόρων αναλωσίμων ειδών, αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις θα γίνονται δεκτές. Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα. 

Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.

Συνεπώς, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες γνωματεύσεις. 

Αυτό γίνεται ως ακολούθως: 

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλέξτε «Εφαρμογές/Ιατρικές Υπηρεσίες/Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» και στην συνέχεια «Εγγραφή Χρήστη» (επιλέγεται μόνον από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή). 

Η επιλογή «Μεταβολή» επιλέγεται μόνον από τους συμβεβλημένους γιατρούς, καθώς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα, όλων των χρηστών. Η επιλογή «Επανεγγραφή Ιατρού» επιλέγεται σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την πρώτη εγγραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου