Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Μέτρα ΕΟΠΥΥ για την αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης σε πυρόπληκτους

Newsroom Healthmag.gr

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε πως θα προβεί άμεσα στην δωρεάν αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων -και ανεξαρτήτως του χρόνου λήψεως αυτών για τους ασθενείς και τους προμηθευτές στις πυρόπληκτες περιοχές.

Στην λήψη έκτακτων μέτρων για την στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), σε μία προσπάθεια από τη μία να διασφαλίσει πως κανένας ασθενής δεν θα μείνει χωρίς τις θεραπείες του, και από την άλλη να διευκολύνει τις συναλλαγές του με όλους τους συμβεβλημένους προμηθευτές με έδρα τις πυρόπληκτες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε πως θα προβεί άμεσα στην δωρεάν αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων -και ανεξαρτήτως του χρόνου λήψεως αυτών. 

Όπως διευκρινίζεται από τον Οργανισμό, η αντικατάσταση των ειδών θα γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου ή δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Οργανισμού και των οικείων νομοθετικών διατάξεων.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους

Η διαδικασία για την συνταγογράφηση (σε αντικατάσταση) των καταστραφέντων ειδών θα είναι η εξής για όσους διέμεναν μόνιμα στις πυρόπληκτες περιοχές:
Ο γιατρός θα επιλέγει μηδενική συμμετοχή αναφέροντας στα σχόλια της συνταγής ότι "πρόκειται για πληγέντες από πυρκαγιά" και θα επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 1) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν την καταστροφή των φαρμάκων τους λόγω πυρκαγιάς και των συνεπειών της (διακοπή ρεύματος, αύξηση θερμοκρασίας), καθώς και 2) βεβαίωση κατοικίας από δημόσια αρχή (Αστυνομία, Πυροσβεστική ή Δήμο) για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής ή ότι διέμεναν σε κατάλυμα στις πληγείσες περιοχές την συγκεκριμένη ημερομηνία για τους παραθεριστές.
Οι αρμόδιες ΠΕΔΙ θα συγκεντρώσουν, από τις υπηρεσίες που έχουν καταγράψει ή θα καταγράψουν τους πληγέντες, τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ), προκειμένου να διαβιβαστούν στην υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ, και e-dapy για την καταγραφή τους στο σύστημα της ΗΣ, ώστε να καλυφθούν οι ανωτέρω διευκολύνσεις σε εκείνους και στα προστατευόμενα μέλη τους.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις που έχουν στην αρμοδιότητά τους τις πληγείσες περιοχές, δε, θα χορηγούν κατ’ εξαίρεση 2 συνταγολόγια ανά γιατρό, με έδρα τις πληγείσες περιοχές (συμβεβλημένων, πιστοποιημένων, Νοσοκομείων, Κ.Υ, Μ.Υ ΠΕΔΥ κλπ) για την κάλυψη των δυσλειτουργιών του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και άλλων δυσκολιών συνταγογράφησης ηλεκτρονικά στους πληγέντες. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι στο πρώτο συνταγολόγιο θα συνταγογραφούν την φαρμακευτική αγωγή των δικαιούχων και στο δεύτερο διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ όπως π.χ. αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, είδη πρόσθετης περίθαλψης κλπ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η συνταγογράφηση των παραπάνω είδων (φαρμακευτικής, πρόσθετης περίθαλψης, θεραπευτικών μέσων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων), σε περίπτωση απώλειας καταστροφής του βιβλιαρίου ασθένειας, θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου για την απώλεια- καταστροφή του βιβλιαρίου και τυχόν ηλεκτρονικών συνταγών ή παραπεμπτικών που είχαν ήδη εκδοθεί και έχουν καταστραφεί λόγω της πυρκαγιάς και βεβαίωση κατοικίας από δημόσια αρχή (αστυνομία, πυροσβεστική ή δήμο) για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών. 

Τι θα ισχύσει για παραθεριστές

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τους παραθεριστές στις πληγείσες περιοχές, αυτοί όπως διευκρινίζεται από τον ΕΟΠΥΥ, θα συμπληρώνουν στην υπεύθυνη δήλωση για την απώλεια- καταστροφή του βιβλιαρίου και τυχόν ηλεκτρονικών συνταγών ή παραπεμπτικών που είχαν ήδη εκδοθεί και έχουν καταστραφεί λόγω της πυρκαγιάς και ότι διέμεναν σε κατάλυμα στις πληγείσες περιοχές την συγκεκριμένη ημερομηνία (23, 24 Ιουλίου 2018).

Τι θα ισχύσει για τους προμηθευτές

Σχετικά με τα αιτήματα εκκαθάρισης παροχών των πληγέντων ασφαλισμένων του Οργανισμού καθώς και των συμβεβλημένων προμηθευτών Υγείας (Πάροχοι – Φαρμακεία) με έδρα τις πληγείσες περιοχές, από τον ΕΟΠΥΥ αναφέρεται ότι "θα εκκαθαρίζονται και θα αποζημιώνονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ".

Παράλληλα, οι συμβεβλημένοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά τα οποία και είναι: 1) Ηλεκτρονική ή χειρόγραφη συνταγή - παραπεμπτικό, 2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ασφαλισμένου (μόνιμου κατοίκου ή παραθεριστή) και 3) βεβαίωση κατοικίας από δημόσια αρχή (αστυνομία, πυροσβεστική ή δήμο) για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου