Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ –ΠΕΔΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ- ΑΤΤΙΚΗΣ) 
Μενάνδρου 34, Αθήνα ΤΚ 104 31. Τηλ.: 210-5239243 

Αθήνα, 25/7/2018 Αρ. Πρωτ. 65/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με αφορμή το έγγραφο της 1ης ΥΠΕ 23-7-2018 με Αρ. Πρωτ:34633, περί επαναπρογραμματισμού ωραρίου λειτουργίας των ΚΥ 1ης ΥΠΕ και δεδομένης της άρνησης της Διοίκησης της 1ης ΥΠΕ, να δεχτεί την πρότασή μας για αναβολή της λήψης απόφασης για τη λειτουργία των ΚΥ, σας κοινοποιούμε τη θέση του Συλλόγου μας. 

1. Κανείς Επιστημονικός Υπεύθυνος να μη στείλει προγράμματα, αν δεν ολοκληρωθεί νωρίτερα η συνεννόηση ΥΠΕ με το Σύλλογο. 

2. Κανείς γιατρός να μη δεχτεί αλλαγή του ωραρίου εργασίας του. 

Θεωρούμε ότι, η λειτουργία των ΚΥ και ο επαναπρογραμματισμός του ωραρίου, είναι ανοικτό θέμα, που πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά και με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα εργασιακά δικαιώματα των γιατρών και την πραγματική αναβάθμιση του συστήματος. 

Σε περίπτωση που η ΥΠΕ προχωρήσει σε αυθαίρετες και μονομερείς ενέργειες, ο Σύλλογος θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις διαρκείας, από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου προγράμματος. 

Στέλνουμε επίσης μήνυμα στο Υπουργείο, ότι η εποχή των αποικιοκρατικών συνθηκών εργασίας, έχει λήξει προ πολλού και ότι δεν θα ανεχτούμε άλλη προσβολή της προσωπικότητας των μελών μας, αλλά ούτε και περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου του γιατρού στο Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου