Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

ΥΥΚΑ: Οδηγός Προετοιμασίας - Βασικές Κατευθύνσεις συμμόρφωσης προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου