Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Ακριβά στοιχίζουν τα ληγμένα φάρμακα στο υπουργείο Υγείας

Ακριβά στοιχίζουν τα ληγμένα φάρμακα στο υπουργείο Υγείας. Για κάθε ένα κιλό ληγμένων φαρμάκων που πρέπει να καταστραφεί το υπουργείο Υγείας πληρώνει τουλάχιστον ένα ευρώ! Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη κατακύρωση διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την καταστροφή ληγμένων φαρμάκων με τη μέθοδο της αποτέφρωσης.

Healthview.gr

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, ο ανάδοχος δηλαδή η εταιρεία που θα αναλάβει να καταστρέψει τα ληγμένα φάρμακα θα λάβει περίπου 115.000 ευρώ για 122.000 κιλά ληγμένων φαρμάκων.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο εφάπαξ με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου του Αναδόχου, καθώς και τη σχετική βεβαίωση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών του Υπουργείου Υγείας, με την βεβαίωση ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης.

Το κόστος των ληγμένων φαρμάκων είναι υψηλό και για τη δημόσια υγεία. Έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι Έλληνες τα ληγμένα φάρμακα κατέδειξε ότι το 37% πετάει τα ληγμένα φάρμακα στα σκουπίδια ή στην τουαλέτα, ενώ το 50% δεν γνωρίζει ποια είναι η χρήση των πράσινων κάδων των φαρμακείων.

Με απόφαση του υπουργείου Υγείας, από το 2013 έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι, στα φαρμακεία όλης της χώρας, προκειμένου να συλλέγονται τα ληγμένα και αχρησιμοποίητα φάρμακα, τα οποία κατά κανόνα καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής ή στις αποχετεύσεις. Η πρακτική αυτή προκαλεί βλαβερές συνέπειες, λόγω αθροιστικού αποτελέσματος στην ατομική και δημόσια υγεία, καθώς οι φαρμακευτικές (δραστικές) ουσίες που περιέχουν, επιστρέφουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Τα άχρηστα φάρμακα που λαμβάνονται από τους πράσινους κάδους των φαρμακείων συγκεντρώνονται αρχικά στις φαρμακαποθήκες και στη συνέχεια μεταφέρονται στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), το οποίο έχει την ευθύνη για την αποστολή τους σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, όπου αδρανοποιούνται ή καίγονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου