Σάββατο 28 Ιουλίου 2018

Στο ΕΚΕΠΥ και ο έλεγχος των ΜΕΘ

Συντάκτης: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Στον έλεγχο του ΕΚΕΠΥ περνάνε και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με τροπολογία της Αριστοτέλους που υπψηφίστηκε χθες.

Οπως αναφέρει το κείμενο της τροπολογίας, που εντάχθηκε, μαζί με άλλες, σε νομοσχέδιο για κληροδότημα για το Νοσοκομείο Χανίων, με απόφαση του Υπουργού συγκροτείται τριμελής επιτροπή ώστε να υπάρχει και ο απαραίτητος έλεγχος από το Υπουργείου Υγείας, αλλά και η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΜΕΘ και συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ.

Η τροπολογία ρυθμίζει και άλλα θέματα που αφορούν στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, που στόχο έχουν τη βέλτιστη εκπλήρωση του ρόλου του, οπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση δηλαδή «το συντονισμό των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας γενικότερα, την παρακολούθηση και το συντονισμό των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων και συνολικά τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας κλπ».

Όπως διευκρινίζεται, η 24ωρη λειτουργία του Κέντρου είναι απαραίτητη, όπως και η επαρκής στελέχωση του από γιατρούς, ενώ σημαντικός είναι και συντονισμός του συστήματος εφημερίας των νοσοκομείων της χώρας.

Έτσι, με το νομοθέτημα που ψηφίστηκε, ρυθμίζεται το ζήτημα του ορίου των εφημεριών έκαστου ιατρού. Ουσιαστικά οι εφημερίες που πραγματοποιούνται στο ΕΚΕΠΥ δεν θα προσμετρούνται στον αριθμό των εφημεριών που πραγματοποιούν γιατροί του ΕΣΥ και στρατιωτικοί ιατροί στις οργανικές τους θέσεις. «Κατά αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η στελέχωση του ΕΚΕΠΥ χωρίς περιορισμούς καθ’ολο το 24ωροο, η οποία ειναι και αναγκαία για την ορθότερη λειτουργία, την επίτευξη της αποστολής του και την ποιοτική αναβάθμιση συνολικά της δημόσιας υγεία», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Η τροπολογία ρυθμίζει και το θέμα του ειδικού τέλους για τους κεντρικούς διαγωνισμούς, που έχουν διενεργηθεί από το ΕΚΑΠΥ, αλλά και το καθεστώς απασχόλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα προσδιορίζεται οτι ο πρόεδρος θα είναι πλήρους και αποκλειστιής απασχόλησης, ενώ ο αντιπρόεδρος μπορεί να είναι είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης. Τα υπόλοιπα μέλη αποζημιώνονται βάση συνεδριάσεων, ενώ η τροπολογία προσδιορίζει τα προσόντα των μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου