Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018

Έγγραφη «επιβεβαίωση» του εκτροχιασμού της φαρμακευτικής δαπάνης


Αποτέλεσμα εικόνας για φαρμακευτική δαπάνη

Συντάκτης: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Την πραγματική διάσταση της φαρμακευτικής δαπάνης δείχνει, με τον πλέον επίσημο τρόπο, η 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Επιβεβαιώνει, εν ολίγοις, τις εκτιμήσεις της αγοράς για συνολική υπέρβαση της δαπάνης (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) στο 1,4 δισ. ευρώ. Για τον ΕΟΠΥΥ clawback και rebate προϋπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν το 1,1 δισ. ευρώ!


Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στο έγγραφο «το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε για rebate της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εξαμήνου του 2018 ανήλθε σε 218.581.767,00€ ενώ το clawback πρώτου εξαμήνου 2018 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 280.000.000,00€ αντίστοιχα».

Επίσης, κατά τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα «το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που χορηγούνται από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, που βεβαιώθηκε προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο 2018 ήταν 5.705.573€». Επιπλέον 25 εκατ. ευρώ θα χρειαστούν για τη «φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής μόνο χρήσης», τα οποία καλύπτονται από το αντίστοιχο clawback, ανεβάζοντας την πρόβλεψη για το τελικό ποσό στα 150 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, λοιπόν, προβλέπεται πως το έτος θα κλείσει μεσ clawback στα 498,58 εκατ. ευρώ, rebate στα 453,58 εκατ. ευρώ, clawback για νοσοκομειακά φάρμακα που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ στα 150 εκατ. ευρώ και το αντίστοιχο rebate στα 5,7 εκατ. ευρώ. Δηλαδή περίπου 1,108 δισ. ευρώ…

Συνυπολογίζοντας και την υπέρβαση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ, οι προβλέψεις της αγοράς για 1,4 δισ. ευρώ δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνονται, εκτός αν το δεύτερο εξάμηνο του έτους υπάρξει αναθεώρηση των αριθμών που θα οδηγήσουν σε μικρότερες υπερβάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου