Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Πόσοι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ έκαναν αίτηση στο ΠΕΔΥ (Πίνακες)


Το 8% των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, το 48% των υγειονομικών και το 41% των διοικητικών υπαλλήλων, έκαναν την περασμένη Παρασκευή αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή έκαναν αίτηση 392 γιατροί, 1154 υγειονομικοί υπάλληλοι και 140 διοικητικοί. Η διορία λήγει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και οι δηλώσεις γίνονται στις κατά τόπους ανάλογα με τον Δήμο όπου υπάγεται η Μονάδα που υπηρετούσαν Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ.

Πάντως, η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με οδηγίες της καλεί τους γιατρούς να υποβάλουν όλοι οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ αίτηση και μετά προσφυγή.

Πίνακας 1.

Αιτήσεις Αποδοχής Ένταξης στο ΠΕΔΥ ανά κλάδο προσωπικού & ποσοστό επί του συνόλου των υπηρετούντωνΤΥΠΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
%
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
140
41,42%
ΙΑΤΡΙΚΟ
392
7,84%
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
1154
48,08%
ΣΥΝΟΛΟ:
1686
21,80%


Πίνακας 2.
Αιτήσεις Αποδοχής Ένταξης στο ΠΕΔΥ ανά κλάδο προσωπικού και ανά ΔΥΠΕ &
ποσοστό επί του συνόλου των υπηρετούντων


Υ.Π.Ε.
ΤΥΠΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΑΡ. ΥΠΑΛ.
%

1η Υ.Π.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
30
91
32,967%
1η Υ.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ
92
1702
5,405%
1η Υ.Π.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
161
557
28,905%
2η Υ.Π.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
43
67
64,179%
2η Υ.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ
134
1012
13,241%
2η Υ.Π.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
367
464
79,095%
3η Υ.Π.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
19
39
48,718%
3η Υ.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ
31
625
4,960%
3η Υ.Π.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
128
404
31,683%
4η Υ.Π.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
12
18
66,667%
4η Υ.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ
41
471
8,705%
4η Υ.Π.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
192
298
64,430%
5η Υ.Π.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
13
32
40,625%
5η Υ.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ
46
386
11,917%
5η Υ.Π.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
144
252
57,143%
6η Υ.Π.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
16
72
22,222%
6η Υ.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ
33
621
5,314%
6η Υ.Π.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
119
352
33,807%
7η Υ.Π.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
7
19
36,842%
7η Υ.Π.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΟ
15
181
8,287%
7η Υ.Π.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
43
73
58,904%
ΣΥΝΟΛΟ
1686
7736
21,794%


Διαβάστε επίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου