Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: Μητρώα ασφαλισμένων για 5 ασθένειεςΠρογραμματική σύμβαση για την ανάπτυξη και υλοποίηση Θεραπευτικών Μητρώων Παθήσεων Ασθενών (Registries) υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κυρία Χριστίνα Παπανικολάου και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτριος Κοντός σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο θα δημιουργηθούν μητρώα ασφαλισμένων, όπου θα καταγράφονται οι ασθενείς που πάσχουν από το κάθε νόσημα, την πορεία της υγείας τους αλλά και το κόστος της θεραπείας τους, για πέντε ασθένειες , Ηπατίτιδα B και C, Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία και Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Η δημιουργία των μητρώων ασφαλισμένων θα συνεχιστεί καθώς προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασής τους και σε άλλες νόσους. Η προσπάθεια αυτή συμβάλλει στην ορθή χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, ενώ παράλληλα θέτει ένα σύγχρονο πλαίσιο πρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες και ενδεδειγμένες θεραπείες. Η Σύμβαση δεν επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του Οργανισμού, καθώς το έργο της υλοποίησης των Μητρώων θα γίνει από τους ακαδημαϊκούς φορείς αζημίως για τον ΕΟΠΥΥ. Με την πρωτοβουλία αυτή τίθενται οι βάσεις για την ανάδειξη επιδημιολογικών δεδομένων τα οποία θα συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη διαχείριση της νόσου, στην ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης, που αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΟΠΥΥ.

Η υλοποίηση των Μητρώων, όπως ανακοινώνει ο ΕΟΠΥΥ, τίθεται προς όφελος των ασφαλισμένων, καθώς απώτερος σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι η απλούστευση της λειτουργίας των Επιτροπών έγκρισης δαπανηρών θεραπειών αλλά και η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου