Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ απέστειλε εξώδικο προς ΕΟΠΥΥ για τις συμβάσεις των ιατρών

Εξώδικο προς ΕΟΠΥΥ απέστειλε η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ καλώντας την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να συγκαλέσει άμεσα την από του Νόμου προβλεπόμενη επιτροπή διαπραγμάτευσης προκειμένου να συζητηθούν οι όροι της συνεργασίας των συμβεβλημένων ιατρών με τον οργανισμό.

Η ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει ότι οι συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών λήγουν τέλος Μαρτίου με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να μείνουν χωρίς ιατρική κάλυψη 10000000 ασφαλισμένοι.

Ακολουθεί το αποσταλθέν εξώδικο:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Πανελληνίου Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας αρ.18, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 39, νομίμως εκπροσωπούμενο.

*****

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3918/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 § 2 του ν. 4111/2013, σκοπός της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης είναι η διαπραγμάτευση με όλους τους συμβεβλημένους παρόχους για τις αμοιβές τους και τους όρους των συμβάσεων του Οργανισμού που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Όπως άριστα γνωρίζετε, το σωματείο μας είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό σας ιατρών Πανελλαδικά, εκπροσωπώντας αποκλειστικά και μόνο τους ιατρούς, κάθε ειδικότητας που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Η συγκεκριμένη σύνθεση των μελών του Σωματείου μας και ο χαρακτήρας του εγγυάται: α) την Πανελλαδική κάλυψη και β) την απουσία συγκρουόμενων συμφερόντων κατά την εκπροσώπηση των μελών μας στην διαπραγμάτευση με τον Οργανισμό σας. Σε αυτά τα πλαίσια μόνος εκπρόσωπος των συμβεβλημένων ιατρών είναι το Σωματείο μας.

Στα πλαίσια συνεπώς του έργου μας, δεδομένης της ανάγκης επανακαθορισμού του πλαισίου συνεργασίας των συμβεβλημένων ιατρών με τον Οργανισμό σας, σας καλούμε όπως ορίσετε άμεσα, ημέρα και ώρα προκειμένου να αρχίσει η διαπραγμάτευση επί των όρων της συνεργασίας σας με τα μέλη μας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον προς ων απευθύνεται, προς γνώση του για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την ολόκληρη εις το επιδοτήριό του.

Αθήνα, 24.02.2014

Ο Πρόεδρος

Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου