Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΠΥΥ


HomeImage

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 26-02-2014


ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις αναφορικά με διαθεσιμότητα-κινητικότητα υπαλλήλων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Το υπ΄αριθμ.Δ11/οικ.6069/14-02-2014 έγγραφό μας 

2. Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-02-2014) 

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών επισημαίνουμε τα εξής: 


Με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.4238/2014 ρυθμίζονται θέματα της διαθεσιμότητας – κινητικότητας των υπαλλήλων των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις: 

1. Η διαθεσιμότητα αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης του ως άνω Νόμου, δηλαδή από 18-02-2014 και λήγει σε ένα (1) μήνα, δηλαδή στις 19-03-2014. 

2. Όσων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Νόμου, η διαθεσιμότητα θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) μέρες (από 18-02-2014 έως 04-03-2014). 

3. Οι αιτήσεις/Υπ.Δηλώσεις για κατάληψη θέσης στις ΔΥ.Πε. των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, υποβάλλονται αποκλειστικά στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκεί δηλαδή που χωροταξικά υπάγονται οι Μονάδες Υγείας, από την επομένη της έκδοσης των Διαπιστωτικών Πράξεων και εντός επτά (7) εργασίμων ημερών (δηλαδή, δεδομένου ότι οι Διαπιστωτικές Πράξεις εκδόθηκαν την Τρίτη 18-02-2014 το 7ήμερο αρχίζει την Τετάρτη 19-02-2014 και λήγει την  Πέμπτη 27-02-2014). 

4. Στη συνέχεια και το αργότερο εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ΟΛΕΣ οι αιτήσεις διαβιβάζονται αμελητί στις αντίστοιχες ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΔΥ.Πε). Δηλαδή την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-02-2014 και το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 04-03-2014 οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την αποστολή των ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΥΠ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ και των δικαιολογητικών όπου προβλέπονται. 

5. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, αλλά και προς διευκόλυνση και των ΔΥ.Πε., οι οποίες έχουν επίσης να επιτελέσουν το ιδιαίτερα σοβαρό έργο της επαναπρόσληψης όσων υποβάλλουν αίτηση, προτείνεται: 

Α) Όλες οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αποστέλλουν καθημερινά τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά όσων υποβάλλουν αίτηση/Υπ.Δήλωση για εξαίρεση (καθεστώς διαθεσιμότητας δεκαπέντε (15) ημερών). 

Β) Κάθε τρεις (3) ημέρες να αποστέλλουν στις ΔΥ.Πε. όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις/Υπ.Δηλώσεις τις οποίες συγκεντρώνουν έτσι ώστε στο τέλος να εκκρεμούν ελάχιστες προς διευθέτηση και αποστολή. 

6. Όλες οι αποστολές συνοδεύονται με διαβιβαστικό και διενεργούνται με τις εταιρείες ταχυμεταφοράς. Αντίγραφο του συνοδευτικού εγγράφου πρέπει να αποστέλλεται με Fax ή ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

7. Απολύτως αναγκαία κρίνεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία με τα στελέχη των ΔΥ.Πε. και η διευκόλυνση του έργου τους προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία επαναπρόσληψης των υπαλλήλων μας στις νέες τους θέσεις στις ΔΥ.Πε. 

8. Η Διοίκηση του Οργανισμού πιστεύει απόλυτα στις ικανότητες και δυνατότητες του προσωπικού των Περιφερειακών Δ/νσεων του Οργανισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι, όπως με επιτυχία ολοκληρώθηκε 3 πανελλαδικά σχεδόν στο σύνολό της η διαδικασία παραλαβής των Μονάδων Υγείας, χάρις στις δικές σας προσπάθειες, θα ολοκληρωθεί έγκυρα και έγκαιρα η διαδικασία διαθεσιμότητας – κινητικότητας και επαναπρόσληψης του συνόλου των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. 

Οι αρμόδιες Δ/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι στην διάθεσή σας για επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ. ΚΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου