Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Δυτική Ελλάδα: Μειώνονται κατα 22% τα εργαστήρια του ΕΣΥ! Τι περιλαμβάνει ο χάρτης των...συνενώσεων στις κλινικές και τα εργαστήρια των νοσοκομείωνΤην άκρως ανορθολογική εικόνα, ο αριθμός των γιατρών σε πολλές κλινικές δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας να είναι ίσος ή και μεγαλύτερος με τον αριθμό των νοσηλευτών/τριών καταγράφει μελέτη του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής που επιβεβαιώνει το «έλλειμμα» του ΕΣΥ σε νοσηλευτικό προσωπικό.

ΤΗΕ BEST.GR

Στις παθολογικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ κατά μέσο όρο αντιστοιχεί ένας γιατρός για κάθε δύο κλίνες νοσηλείας (ή 0,5 ανά κλίνη). Το ίδιο ισχύει για τους νοσηλευτές των παθολογικών κλινικών (0,52 ανά κλίνη).

Την καλύτερη στελέχωση συνολικά σε γιατρούς και νοσηλευτές –χωρίς να μπαίνουν σε σύγκριση οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας– φαίνεται ότι έχουν οι καρδιολογικές και οι ψυχιατρικές κλινικές Αττικής, ενώ στις οφθαλμολογικές και τις ΩΡΛ κλινικές του ΕΣΥ οι γιατροί είναι περισσότεροι από τους νοσηλευτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Καταγραφή νοσοκομειακών μονάδων και του ανθρώπινου δυναμικού της» που διεξήχθη σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, συνεργαζόμενο κέντρο με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και η επεξεργασία της οποίας ολοκληρώθηκε πρόσφατα, o μέσος όρος των ιατρών ανά κλίνη νοσοκομείων του ΕΣΥ είναι 0,49 για την επικράτεια και ο μέσος όρος των νοσηλευτών ανά κλίνη 0,62.

Το περισσότερο ιατρικό προσωπικό διαθέτουν τα νοσοκομεία της Αθήνας –1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής– με 0,57 γιατρούς ανά κλίνη κατά μέσο όρο, ενώ η σχετική αναλογία είναι 0,45 - 0,47 γιατροί ανά κλίνη στην υπόλοιπη επικράτεια.

Τους περισσότερους νοσηλευτές ανά κλίνη (0,71) διαθέτουν τα νοσοκομεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ενώ ο χαμηλότερος δείκτης (0,57 νοσηλευτές ανά κλίνη) καταγράφεται στα νοσοκομεία της Μακεδονίας.

Eκτός από τις ΜΕΘ που λόγω του αντικειμένου τους διαθέτουν περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές ανά κλίνη (1,08 και 2,92 κατά μέσο όρο αντίστοιχα σε όλη την επικράτεια), σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες η στελέχωση των κλινικών κυμαίνεται κατά μέσο όρο σε 0,5 γιατρούς και 0,5 νοσηλευτές ανά κλίνη.

Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις καρδιολογικές κλινικές των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής (κατά μέσο όρο 0,62 γιατροί και 0,81 νοσηλευτές ανά κλίνη), τις ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ Αττικής και της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (1,06 γιατροί - 1,22 νοσηλευτές/κλίνη και 0,75 γιατροί - 1,45 νοσηλευτές/κλίνη αντίστοιχα, όταν ο μέσος όρος της επικράτειας είναι 0,39 γιατροί και 0,76 νοσηλευτές ψυχιατρικών κλινικών ανά κλίνη), και τις οφθαλμολογικές κλινικές της Αττικής (0,85 γιατροί/κλίνη).

Σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ των κλινικών με τη χαμηλότερη στελέχωση είναι οι πνευμονολογικές των νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Προτάσεις αναδιοργάνωσης

Για την πιο ορθολογική στελέχωση των κλινικών των νοσοκομείων οι συντάκτες της μελέτης προτείνουν μία σειρά παρεμβάσεων «αναδιοργάνωσης του ΕΣΥ», που περιλαμβάνουν κυρίως συνενώσεις κλινικών, μεταφορά-μετακίνηση προσωπικού μεταξύ των υγειονομικών περιφερειών και επιλεγμένες προσλήψεις.

Ειδικά για το νοσηλευτικό προσωπικό προτείνεται η πρόσληψη 3.000 νέων νοσηλευτών, προκειμένου, όπως αναφέρεται στη μελέτη, ο δείκτης νοσηλευτών ανά 1.000 κατοίκους να ξεπεράσει το 2 από 1,79 που είναισήμερα. Είναι ενδεικτικό ότι στις προτάσεις επισημαίνεται η ανάγκη αύξησης των γιατρών και νοσηλευτών των πνευμονολογικών κλινικών της 2ης ΥΠΕ κατά 132% και 176% αντίστοιχα.

Στην ομάδα Εργασίας της μελέτης, που εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) συμμετείχαν οι κ. Ιωάννης Τούντας, καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας (συντονιστής), Ελευθέριος Θηραίος, γενικός γιατρός, Νικόλαος Κοντοδημόπουλος, Αννα Μάινα, Αθανάσιος Νικολέντζος και Νίκος Πολύζος.

Ανισα κατανεμημένα και τα εργαστήρια

Μεγάλη ανισοκατανομή καταγράφεται στο ΕΣΥ και σε ό,τι αφορά τον εργαστηριακό τομέα, καθώς υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ διαφόρων περιοχών της χώρας στον αριθμό των εργαστηρίων.

Είναι ενδεικτικό ότι στα νοσοκομεία της Κρήτης αντιστοιχεί ανά 100.000 κατοίκους διπλάσιος αριθμός εργαστηρίων του ΕΣΥ σε σχέση με τα νοσοκομεία του Πειραιά και των νησιών του Αιγαίου.

Κατά μέσο όρο σε όλη την επικράτεια υπάρχουν εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ 6,14 εργαστήρια ανά 100.000 κατοίκους.

Τα περισσότερα βρίσκονται στα νοσοκομεία της Κρήτης (8,05 εργαστήρια ανά 100.000 κατοίκους) και της Αθήνας (7,48/100.000 κατοίκους) και τα λιγότερα στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς - Αιγαίου (4,47) και της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (4,7).

Για την πιο ορθολογική οργάνωση του ΕΣΥ στον εργαστηριακό τομέα, οι συντάκτες της μελέτης προτείνουν συνολική μείωση των εργαστηρίων –διά συνενώσεων– της 1ης ΥΠΕ Αττικής κατά 8%, της 6ης ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου κατά 22% και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κατά 11%, ενώ για τις υπόλοιπες ΥΠΕ σε επιλεγμένα νοσοκομεία και εργαστήρια προτείνονται αυξήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου