Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Σημείωμα του κ. Μιχαήλ προς τον Πρόεδρο της ΕΙΝΗ σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων ελεγκτή σε γιατρούς ΕΣΥ

Συμπέρασμα 

α) Επειδή προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση και για λόγους αναγκαιότητας ανάθεση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου και σε Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, εντός των δομών τους, η ως άνω Απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων όφειλε να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους αναγκαιότητας, την κατ’ εξαίρεση ανάθεση του ελεγκτικού έργου στον ως άνω Ιατρό του Νοσοκομείου όπως και να περιγράψει επακριβώς το ανατιθέμενο ελεγκτικό έργο (άρθρο 17 του Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45). 

β) Η ανάθεση ελεγκτικού έργου σε Ιατρούς Δημόσιων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, προβλέπεται ως κατ’ εξαίρεση μέτρο και φυσικά επ’ ουδενί ως κανόνας. Συνεπώς, η αναφορά στην ως άνω Απόφαση του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ότι «οι ανωτέρω ιατροί θα ασκούν το συγκεκριμένο ελεγκτικό έργο μέχρι τον ορισμό εκ νέου ελεγκτών-ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ», δίδει την εντύπωση περισσότερο της ανυπαρξίας καταληκτικού χρονικού ορίου, παρά την εξαίρεση, όπως ρητά προβλέπεται

γ) Πρέπει να σημειώσουμε με έμφαση το γεγονός, ότι οι Ιατροί ΕΣΥ, οι οποίοι θα κληθούν να διεκπεραιώσουν ελεγκτικό έργο, δεν θα μπορούν να είναι θεράποντες Ιατροί, ούτε να παρέχουν υπηρεσία στα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων, ούτε να πραγματοποιούν εφημερίες, με συνέπεια να προκληθεί οξύτατο πρόβλημα σε Τμήματα ή/και σε Κλινικές Νοσοκομείων, που λειτουργούν σε οριακό σημείο, τιθεμένων ζητημάτων εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας

http://www.ygeianet.gr/box/cal/42287.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου