Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΚ ΚΑΙ ΠΕΙΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

Σημερα 24-2-2014 σταλθηκε στον ΕΟΠΥΥ η κοινη Επιστολη -email των δυο Ενωσεων

Subject: ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

To: 'Γραμματεία Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ'

Στο πλαίσιο εργασιών της επιτροπής εργασίας για την σύμβαση, σας αποστέλλουμε τα βασικά σημεία τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν αδιαπραγμάτευτες θέσεις των ΣΕΚ και ΠΕΙΚ.

1. 1. Η Κλινική υποχρεούται να διαθέτει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις κλίνες των ιατρικών τμημάτων με τα οποία συμβάλλεται.

2. 2. Η κλινική δικαιούται να χρεώνει διαφορά στο δικαιούχο ίση με τη διαφορά του ιδιωτικού της τιμοκαταλόγου και του ΚΕΝ που αντιστοιχεί στη νοσηλεία. Αυτή η διαφορά βαρύνει αποκλειστικά το δικαιούχο και προκύπτει απαρέγκλιτα από τον τιμοκατάλογο, τον οποίο υποχρεούται η Κλινική να καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ο οποίος την δεσμεύει. Ο ασθενής θα ενημερώνεται και θα υπογράφει δήλωση αποδοχής της διαφοράς που τον βαρύνει και το οποίο διατηρείται με ευθύνη της Κλινικής στο φάκελο νοσηλείας του ασφαλισμένου.

3. 3. Ως νοσήλιο συμφωνείται το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο (ΚΕΝ), όπως ισχύει κάθε φορά για νοσηλεία και θα είναι προσαυξημένο κατά 20% σε σχέση με το αντίστοιχο καταβαλλόμενο στα δημόσια νοσοκομεία, για κάλυψη μέρους του κόστους μισθοδοσίας. Αυτή η διαφορά σε σχέση με τα δημόσια νοσοκομεία θα ισχύει όσο χρόνο η μισθοδοσία τους θα είναι εκτός ΚΕΝ.

4. 4. Οι αμοιβές των ιατρών βαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

5. 5. Η εξόφληση των λογαριασμών των κλινικών θα γίνεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ/Α/107/ 9-5-2013)

6. Υπουργικές αποφάσεις, Νόμοι που δεν έχουν αναγκαστικό χαρακτήρα καθώς και αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που εκδίδονται ή λαμβάνονται μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της, δεν μπορούν να μεταβάλουν τους όρους της παρούσας σύμβασης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση και των δύο συμβαλλομένων μερών.

7. Δεν είναι δυνατόν κάθε εξάμηνο να καλούμαστε σε επαναδιαπραγμάτευση των οικονομικών ή άλλων όρων της σύμβασης.

Ανδ. Καρταπάνης              Γρηγόρης Σαραφιανός

Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΚ              Πρόεδρος ΠΕΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου