Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Ο ΙΣΑ ζητά ίση μεταχείριση για τους ιατρούς του ΠΕΔΥ

Ο ΙΣΑ ζητά ίση μεταχείριση για τους ιατρούς του ΠΕΔΥ, συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και με ιατρούς της ΠΦΥ και 7ωρη εργασία όπως ισχύει για τους ιατρούς του ΕΣΥ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με υπουργικές αποφάσεις συγκροτήθηκαν και στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας, τα πενταμελή Συμβούλια Αξιολόγησης των γιατρών που υπηρετούσαν στον ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) και εντάχθηκαν στο ΕΣΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 2 του ν. 4238/2014, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., συστήνεται και συγκροτείται σε κάθε Δ.Υ.Πε. πενταμελές Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών, το οποίο αποτελείται από τον Διοικητή της Υ.Πε., ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον αρμόδιο Αναπληρωτή Διοικητή της Υ.Πε. και 4 Μέλη, Διευθυντές ή Επιμελητές Α`, έναν από κάθε τομέα ιατρικής υπηρεσίας. Σκοπός των 5μελών Συμβουλίων είναι η αξιολόγηση των γιατρών και η κατάταξη τους σε βαθμό ανάλογα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία τους. Έργο του Συμβουλίου είναι ο έλεγχος των ουσιαστικών προσόντων των ιατρών.

Πλην όμως γίνεται σαφές εκ των ως άνω ότι στις επιτροπές που συγκροτήθηκαν:

1. Δεν συμμετέχει γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

2. Δεν συμμετέχει εκπρόσωπος εκλεγμένος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης .

3. Δεν συμμετέχει εκπρόσωπος εκλεγμένος του Ι.Σ.Α η του Π.Ι.Σ.

Για την αξιολόγηση των προσόντων όμως των συγκεκριμένων ιατρών, οι οποίοι στελεχώνουν το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας παρέχοντας υπηρεσίες Π.Φ.Υ. είναι αναγκαία και η συνεισφορά των γιατρών όχι μόνο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αλλά και της πρωτοβάθμιας, όπως επίσης και φορέων όπως ο ΙΣΑ και ο ΠΙΣ, ως καθ’ ύλην αρμόδιων και εχόντων την αναγκαία τεχνογνωσία για τα ζητήματα της ΠΦΥ.

Επιπροσθέτως οι ιατροί οι οποίοι εντάχθηκαν στο ΠΕΔΥ έλαβαν γνώση σχετικής εγκυκλίου του Υφυπουργού Υγείας για « 8ωρη υποχρεωτική συνεχόμενη εργασία σε ειδικευμένους Ιατρούς, προερχομένους από τις πρώην Μονάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίοι δυνάμει των ρυθμίσεων του Ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α’ 38) εντάχθηκαν στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και απασχολούνται στα Ιατρεία του, με την εξέταση των προσερχομένων σε αυτά ασθενών».

Ωστόσο οι γιατροί εκτιμούν ότι το ωράριο αυτό δεν είναι εφικτό όταν θα πρέπει επί 8 ώρες να εξετάζουν ασθενείς τη στιγμή μάλιστα που όπως υποστηρίζουν δεν ισχύει το ίδιο για τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Επιπροσθέτως «στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), «το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών [ήτοι ειδικευομένων Ιατρών και Ιατρών Επιμελητών Α’ και Β’, Διευθυντών] είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή όμως, οι Ιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν εξετάζουν ασθενείς στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. επί επτά (7) ώρες. Ενόψει τούτου γίνεται σαφές ότι η ως άνω εγκύκλιος παραβιάζει την ίση μεταχείριση και σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

Ενόψει των ανωτέρω επανερχόμαστε στα συγκεκριμένα ζητήματα και αιτούμαστε όπως λάβετε υπόψη την παρούσα αλλά και τις σχετικές εισηγήσεις μας για τα συγκεκριμένα σοβαρότατα ζητήματα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου