Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Επιστολή Ένωσης Παιδιάτρων προς Υπουργό Υγείας για εξειδικεύσεις ΠαιδιατρικήςΈνωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής

Ε.ΕΛ.ΠΑΙΔ.ΑΤΤ.
Μη κερδοσκοπικό σωματείο
Έδρα: Λεωφόρος Κηφισίας 58, 15125 Μαρούσι
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βάρναλη 7, 151 21 Πεύκη
Τηλ: 6944-307208, Fax: 210-8053797
E-mail: enosi.elpaidatt@gmail.com

Αθήνα 25/05/2014

                                           
                                              Αξιότιμε κε Υπουργέ της Υγείας,

Αυτονόητος πρωταρχικός στόχος όλων μας, με την επίλυση του χρονίζοντος θέματος των εξειδικεύσεων της Παιδιατρικής, είναι η παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου στο άρρωστο παιδί, με ειδικό πρόβλημα υγείας. Απαιτείται, λοιπόν, η συνέχιση και μάλιστα η ενδυνάμωση και βελτίωση της λειτουργίας των τμημάτων, μονάδων ή ιατρείων, που παρέχουν, έως τώρα, υπηρεσίες ειδικού παιδιατρικού αντικειμένου.

Προ εβδομάδος, περίπου, δεχθήκαμε πρόσκληση από τον κ. Στέφανο Μιχαλάκο, Πρόεδρο της επιτροπής εξειδικεύσεων -απόφασή σας  με Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 26079/ 24.3.2014 - προκειμένου, όπως μας είπε, να μας ενημερώσει και να ζητήσει τις προτάσεις μας, ως  Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, για την αναγνώριση των εξειδικεύσεων στην Παιδιατρική.

Παρότι, είχαμε διατυπώσει την αντίθεσή μας για τη σύνθεση της επιτροπής αυτής, με επιστολή μας που σας είχαμε ήδη αποστείλει, γιατί όφειλε να περιλαμβάνει  εξειδικευμένους παιδιάτρους, εν ενεργεία κατά προτίμηση, από το χώρο του Πανεπιστημίου ή του ΕΣΥ  και εκπροσώπους όλων των επιστημονικών φορέων εξειδίκευσης της Παιδιατρικής της χώρας μας, αποδεχθήκαμε την πρόσκληση και παρευρεθήκαμε στην συνάντηση. Ο κ. Μιχαλάκος μας ενημέρωσε και υποσχέθηκε να μας κοινοποιήσει το σχέδιο για τον καθορισμό της εξειδίκευσης στην Παιδοενδοκρινολογία, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο αυτό θα εφαρμοστεί κατά ποσοστό 80% και για τις υπόλοιπες εξειδικεύσεις.

Διαβάζοντας το σχέδιο αυτό, το οποίο δημιουργεί ιδιότυπο προηγούμενο για τις υπόλοιπες εξειδικεύσεις, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι αποκλείονται από τις μεταβατικές διατάξεις πολλοί γιατροί του ΕΣΥ, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιωτών εξειδικευμένων παιδιάτρων, με εξαίρεση τους συναδέλφους που απέκτησαν τον τίτλο πλήρους εξειδίκευσης σε χώρα του εξωτερικού και αυτούς που εργάζονται σε συγκεκριμένα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου αυτού που διευθύνει ο κ. Μιχαλάκος.


Είναι γνωστό μεταξύ των παιδιάτρων, που ασκούν ειδικό αντικείμενο επί σειρά ετών, ότι πολλοί συνάδελφοι από τον ιδιωτικό τομέα, έχουν κληθεί πολλάκις να στελεχώσουν ειδικά κέντρα σε δημόσια νοσοκομεία, παρέχοντας κλινικό και διδακτικό έργο.

Με το σχέδιο που προτείνει ο κ. Μιχαλάκος, δημιουργούνται διαχωρισμοί μεταξύ των ιατρών,  για παράδειγμα που εργάζονται στο τμήμα του και αυτών που ασκούν μόνοι τους την εξειδίκευση σε άλλες μονάδες ή κλινικές του ΕΣΥ, του πανεπιστημίου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ μεγάλη μερίδα των ιδιωτών συναδέλφων αποκλείονται από την αναγνώρισή τους ως εξειδικευμένοι παιδίατροι.  

Σας ενημερώνουμε ότι, αν εφαρμοστούν οι προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις, όχι μόνο θα πλήξετε τους ιδιώτες εξειδικευμένους ιατρούς, αλλά θα δημιουργήσετε δυσαναπλήρωτα κενά στη στελέχωση πολλών κέντρων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε ειδικούς τομείς της παιδιατρικής.

Οι μεταβατικές διατάξεις τις οποίες ο κ. Μιχαλάκος εισάγει για την Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στο έγγραφο που μας κοινοποίησε, είναι σε πολλά σημεία «φωτογραφικές».

Αναγνωρίζει αυτοδίκαια ως ειδικούς τους «τυχερούς» που εργάζονται με τη βοήθεια ομάδας εξειδικευμένων επί 5 χρόνια, ενώ οι «άλλοι» που άσκησαν την εξειδίκευση μετά από μετεκπαίδευση, είτε στα δημόσια νοσοκομεία είτε στον ιδιωτικό τομέα για δέκα και πλέον χρόνια, δεν αναγνωρίζονται αυτοδίκαια αλλά μετά από «αξιολόγηση».

Αναφορικά με τα κριτήρια για την αναγνώριση της εξειδίκευσης, αυτά περιλαμβάνουν διατριβή ή τουλάχιστον πέντε (5) δημοσιευμένες εργασίες. Από ποιά Ευρωπαϊκά δεδομένα προκύπτει ο αριθμός «πέντε»; Ίσως για την επόμενη γενιά των εξειδικευμένων παιδιάτρων ένας minimum αριθμός δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια να είναι επιθυμητός και τα εκπαιδευτικά κέντρα στα οποία θα εκπαιδευτούν να υποχρεούνται να παράσχουν τη δυνατότητα έρευνας στους εξειδικευόμενους. Στις μεταβατικές διατάξεις ωστόσο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η μη ύπαρξη ερευνητικού έργου να αποκλείει κάποιον που έχει εξειδικευτεί σε ένα αντικείμενο της παιδιατρικής από το να αναγνωριστεί ως ειδικός.

Αν τεθούν τα παραπάνω κριτήρια, αποκλείεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ελευθεροεπαγγελματιών εξειδικευμένων Παιδιάτρων, καθώς η έρευνα γίνεται μόνο στο πλαίσιο ακαδημαϊκών κέντρων και όχι στο ελεύθερο επάγγελμα, χωρίς αυτό να μειώνει στο ελάχιστο, την αξία ενός κλινικού ιατρού στην άσκηση του επαγγέλματός του.Τα εκπαιδευτικά κέντρα αναγνωρίζονται με φωτογραφικές διατάξεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο που προτείνει ο κ. Μιχαλάκος, ένα τμήμα για να αναγνωριστεί ως εκπαιδευτικό κέντρο πλήρους εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει στην οργανική του δύναμη 3 τουλάχιστον εξειδικευμένους παιδοενδοκρινολόγους με τουλάχιστον 5ετή κλινική και διδακτική εμπειρία στην Παιδοενδοκρινολογία.

Ποια Ευρωπαϊκά πρότυπα θέτουν τέτοιες υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τα εκπαιδευτικά κέντρα; Γιατί να έχουν τουλάχιστον τρεις και όχι τουλάχιστον δύο εξειδικευμένους όχι απαραίτητα σε οργανικές θέσεις αλλά με οποιαδήποτε σχέση έμμισθης εργασίας; Γιατί να τίθενται χρονικοί περιορισμοί στην άσκηση της εξειδίκευσης από τους εκπαιδευτές (εκτός του υπευθύνου του κέντρου ο οποίος συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι ο πλέον έμπειρος και διακεκριμένος επιστήμονας) για να λειτουργήσει ένα τμήμα/μονάδα ως εκπαιδευτικό κέντρο πλήρους εκπαίδευσης;

Γιατί να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια από το ΚΕΣΥ, χωρίς αξιολόγηση, ως εξειδικευμένος (o οποίος θα στελεχώσει το κέντρο πλήρους εκπαίδευσης) αυτός ο οποίος απλά και μόνο εργάστηκε επί «πέντε» χρόνια στο «τμήμα που πληροί προϋποθέσεις κέντρου πλήρους εξειδίκευσης», η δε παρουσία του στο κέντρο να μετρά προκειμένου αυτό να αναγνωριστεί ως κέντρο πλήρους εξειδίκευσης; Εάν δηλαδή, κάποιος ασκούσε την εξειδίκευση μόνος σε άλλο κέντρο του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα (περισσότερο ή λιγότερο από πέντε χρόνια) και κληθεί να στελεχώσει ένα ειδικό τμήμα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (πχ ως πανεπιστημιακός υπότροφος) προκειμένου να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό κέντρο πλήρους εκπαίδευσης, το κέντρο αυτό δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως τέτοιο; Πρέπει να περιμένει πέντε χρόνια για να αναγνωριστεί ως τέτοιο;

Θα περίμενε κανείς η αναγνώριση των εξειδικεύσεων να ακολουθήσει τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση της χώρας μας προς τα εκπαιδευτικά προγράμματα των προηγμένων χωρών της Ευρώπης. Για να συμβεί όμως αυτό, θα έπρεπε όλοι οι εξειδικευμένοι Έλληνες παιδίατροι, που κατέχουν ανώτερα αξιώματα σε Ευρωπαϊκές επιστημονικές εταιρείες και ασχολούνται με ζητήματα εκπαίδευσης στην Ευρώπη, στο αντίστοιχο ειδικό αντικείμενο, να συμμετείχαν σε αυτήν την επιτροπή, στην οποία επίσης θα έπρεπε να συμμετείχαν και εκπρόσωποι των επιστημονικών εταιρειών της χώρας στην Παιδιατρική.

Δυστυχώς οι επιλογές που ακολουθήθηκαν για τη σύνθεση της επιτροπής, τη διαδικασία αναγνώρισης των εξειδικευμένων παιδιάτρων και την αναγνώριση των κέντρων εκπαίδευσης ΔΕΝ υπακούουν σε αυστηρά και τυπικά επιστημονικά κριτήρια, καταρρακώνουν τους θεσμούς και καταπατούν την αξιοκρατία. Για όλους αυτούς τους λόγους μας βρίσκουν εντελώς αντίθετους.

Ζητούμε να καταργηθεί άμεσα η Επιτροπή αυτή και να ιδρυθεί νέα, τηρώντας αυστηρότερα επιστημονικά κριτήρια. Οι πλέον διακεκριμένοι στην Ευρώπη Έλληνες εξειδικευμένοι εν ενεργεία παιδίατροι  του ΕΣΥ ή του Πανεπιστημίου πρέπει να τεθούν επικεφαλής της Επιτροπής αυτής, στην οποία οφείλουν να συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των εξειδικευμένων παιδιατρικών Επιστημονικών Εταιρειών της χώρας, η  Ένωσή μας, η  Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, το Κολλέγιο Ελλήνων Παιδιάτρων και η Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος.


Συγκεκριμένα, ζητούμε τα παρακάτω:

1.      Να απαρτίζεται η επιτροπή από εξειδικευμένους παιδιάτρους, που κατέχουν ανώτατα αξιώματα σε Ευρωπαϊκές Επιστημονικές Εταιρείες, στο αντικείμενό τους και γνωμοδοτούν για θέματα εκπαίδευσης στην Ευρώπη, στο αντίστοιχο ειδικό αντικείμενο, και παράλληλα να εκπροσωπούνται όλες οι υπό καθορισμό εξειδικεύσεις, με συμμετοχή στην επιτροπή εκπροσώπου της αντίστοιχης επιστημονικής εταιρείας. Προτείνουμε δηλαδή 1-2 μέλη ανά εξειδίκευση στην επιτροπή.
2.      Εκπρόσωπος της αντίστοιχης επιστημονικής εταιρείας (με προτεραιότητα στους εξειδικευμένους παιδιάτρους που ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές επιστημονικές εταιρείες, όπου υπάρχουν), να συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής υποψηφίων για την έναρξη της εξειδίκευσης και στην επιτροπή αξιολόγησης των εξειδικευμένων παιδιάτρων, τόσο στην περίοδο των μεταβατικών διατάξεων όσο και μετά.
3.      Υποψήφιοι για τη λήψη εξειδίκευσης παιδιατρικής μπορούν να είναι μόνο παιδίατροι.

4.      Mεταβατικές διατάξεις για την απονομή τίτλων εξειδίκευσης:
                                                                                                                                              
α) Παιδίατροι με τουλάχιστον δύο έτη εκπαίδευσης σε ειδικά κέντρα εξειδίκευσης στην χώρα μας ή στο εξωτερικό από τη θέση του επιμελητή ΕΣΥ με εκπαιδευτική άδεια του ΚΕΣΥ ή του πανεπιστημιακού υποτρόφου ή του έμμισθου επιστημονικού συνεργάτη ή του υποτρόφου κοινωφελούς ιδρύματος και περαιτέρω άσκηση του ειδικού αντικειμένου επί πενταετία, να λαμβάνουν τον τίτλο της εξειδίκευσης αυτοδίκαια με αίτηση στο ΚΕΣΥ χωρίς εξετάσεις ή άλλου είδους αξιολόγηση.

β) Να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι πολλές χώρες της Ευρώπης δεν  χορηγούν   τίτλο παιδιατρικής εξειδίκευσης , αλλά  ακολουθούν  το σύστημα αξιολόγησης μέσω του γνωστού  βιβλιαρίου εκπαίδευσης  (LOGBOOK), το οποίο συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια  της εκπαίδευσης του παιδιάτρου και στο τέλος της εκπαιδευτικής του περιόδου συνιστά  το τεκμήριο της εκπαίδευσής του.

γ) Παιδίατροι με αποδεδειγμένη άσκηση της εξειδίκευσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από την μορφή της εργασιακής τους σχέσης, για χρόνο που θα καθοριστεί από τις επί μέρους Επιστημονικές Εταιρείες,  να λαμβάνουν επίσης τον τίτλο της εξειδίκευσης αυτοδίκαια με αίτηση στο ΚΕΣΥ, χωρίς εξετάσεις ή άλλου είδους αξιολόγηση

5.      Τέλος, με δεδομένες τις συνθήκες που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, οι εξειδικευμένοι ιδιώτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν στα εκπαιδευτικά κέντρα παρέχοντας υπηρεσίες σε κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο (π.χ. ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι) ανάλογα με τις γνώσεις και εμπειρία τους.

6.      Με την αναγνώριση των εξειδικευμένων ιδιωτών παιδιάτρων, ως εκπαιδευτών, δίνεται η δυνατότητα να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό των κέντρων εκπαίδευσης των δημοσίων νοσοκομείων αξιοποιώντας την κλινική και εκπαιδευτική εμπειρία όλων των ειδικών παιδιάτρων χωρίς αποκλεισμούς.

Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις μας για τις μεταβατικές διατάξεις, βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα αντίστοιχα  προαπαιτούμενα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Προσδοκώντας στη θετική ανταπόκρισή σας στα αιτήματά μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι μόνο έτσι θα υπάρξουν τα εχέγγυα για την πραγματική εναρμόνιση της παροχής εξειδικευμένης παιδιατρικής φροντίδας της χώρας μας, προς αυτήν των προηγμένων Ευρωπαϊκών κρατών, στον τομέα των εξειδικεύσεων της Παιδιατρικής.

Θεωρούμε την επιστολή αυτή σαν το άνοιγμα ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της παιδιατρικής κοινότητας και του Υπουργείου Υγείας.
Θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα την συνέχιση αυτής της επικοινωνίας και από την άλλη πλευρά.    
    
Με τιμή


Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γραμματέας

Κώστας Νταλούκας                                                                Δημ. Φούσκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου