Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Μια... Μαγνητική δια πάσαν νόσονH Ελλάδα παραµένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε χρήση απεικονιστικών εξετάσεων αλλά και συγκεκριµένων φαρµάκων. 

Ενδεικτικό είναι ότι το 2013 έγιναν περισσότερες από 1.500.000 αξονικές τοµογραφίες (758.900 στο ΕΣΥ και 765.496 αποζηµιώθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά κέντρο)! 


Πρώτη θέση και στην κατανάλωση αντιβιοτικών, εδώ και πολλά χρόνια, ανάµεσα σε 27 χώρες της Ευρώπης, µε υπερδιπλάσια κατανάλωση από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης! 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΗΓΕΣ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 


ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ασθενής εισήχθη µε κάταγµα σε µεγάλο δηµόσιο νοσοκοµείο της χώρας και αµέσως υπεβλήθη σε σειρά εξετάσεων. Εκτός όµως από τις ακτινολογικές και αιµατολογικές εξετάσεις που επέβαλε το ορθοπεδικό περιστατικό, ο ασθενής υπεβλήθη και σε ειδική ογκολογική εξέταση. 

Υπερβάλλων ζήλος των γιατρών; Αγνοια ή µήπως προκλητή ζήτηση υπηρεσιών υγείας; Ανεξάρτητα από το κίνητρο των γιατρών, το περιστατικό καταδεικνύει µιας από τις «πληγές» του συστήµατος υγείας στη χώρα µας, τις οποίες επιδιώκει να αντιµετωπίσει το υπουργείο Υγείας µε την εφαρµογή των λεγόµενων θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ MEDISPIN: Κατά την αρθρογράφο, σκοτεινά κίνητρα υπαγορεύουν τη διερεύνηση από τους ιατρούς, παθολογικού κατάγματος από μεταστατική κακοήθεια στα οστά.  !???

Φάρµακα και εξετάσεις θα συνταγογραφουνται ανάλογα µε το «προφίλ» της ασθένειας και οι γιατροί υποχρεωτικά θα συµµορφώνονται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. 


Εκτός από την εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων, στόχος του υπουργείου Υγείας είναι και n προστασία των πολιτών, καθώς n Ελλάδα παραµένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε χρήση απεικονιστικών εξετάσεων αλλά και συγκεκριµένων φαρµάκων. Ενδεικτικό είναι ότι το 2013 έγιναν περισσότερες από 1.500.000 αξονικές τοµογραφίες (758.900 στο ΕΣΥ και 765.496 αποζηµιώθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά κέντρο)! 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

Την ίδια στιγµή, ενώ σε όλη την Ευρώπη, το ποσοστό των ασθενών που λαµβάνουν φαρµακευτική αγωγή µε βιολογικούς παράγοντες φθάνει το 20% από το σύνολο των ασθενών µε ρευµατοπάθειες, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 30%-40%. «Στην Ελλάδα δεν έχουµε περισσότερους ασθενείς που n θεραπεία τους απαιτεί βιολογικούς παράγοντες» αναφέρει n γενική γραµµατέας ∆ηµόσιας Υγείας κ. Χριστίνα Παπανικολάου υπογραµµίζοντας on «έχουµε κατάχρηση τέτοιων φαρµάκων, που επιλέγονται κατά κόρον από τους γιατρούς». 

Αριθμός εξετάσεων

Στον ιδιωτικό τομέα
Ιανουάριος 2014        9.204.260   
Φεβρουάριος 2014     9.888.625 
Μάρτιος 2014            9.649.430 

Σύνολο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Ιανουάριος 2014        10.131.746 
Φεβρουάριος 2014     10.072.834 
Μάρτιος 2014             10.479.615 

H χορήγησή τους, προσθέτει, απαιτείται σε λιγότερες περιπτώσεις και όχι πάντως σε διπλάσια ποσοστά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύµφωνα µε την κ. Παπανικολάου, n κατάχρηση των φαρµάκων οδηγεί σε αύξηση της φαρµακευτικής δαπάνης, και κυρίως δεν θεραπεύει τον ασθενή. Στην περίπτωση των βιολογικών παραγόντων, ο ασθενής που λαµβάνει τη σχετική θεραπεία χωρίς να την χρειάζεται, ουσιαστικά ακολουθεί παρηγορητική θεραπεία. Αντίστοιχα, στην ψωρίαση το 43% της συνταγογραφίας αποτελείται από βιολογικούς παράγοντες και κυκλοσπορίνες, σκευάσµατα µε ιδιαίτερα υψηλό κόστος και ένδειξη για τις mo σοβαρές µορφές της πάθησης, ενώ ποσοστό 80% των ασθενών έχουν ήπια ψωρίαση. Μάλιστα µέσα σε έναν χρόνο (2013), n συνταγογράφηση πανάκριβων βιολογικών παραγόντων στον ΕΟΠΥΥ αυξήθηκε από 38% έως και 173% (ανάλογα µε το σκεύασµα) όταν n συνταγογράφηση απλών αντιψωριακών σκευασµάτων παρουσίασε µείωση από 4% έως και 45%! Κατάχρηση φαρµάκων καταγράφεται .στη χώρα µας και σε άλλες κατηγορίες σκευασµάτων. 

H Ελλάδα παραµένει «πρωταθλήτρια» στην κατανάλωση αντιβιοτικών, εδώ και πολλά χρόνια, ανάµεσα σε 27 χώρες της Ευρώπης, µε υπερδιπλάσια κατανάλωση από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! 
Παράλληλα, n χώρα µας κατέχει την τρίτη θέση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στην κατανάλωση αντιδιαβητικών σκευασµάτων. 

TO «ΧΡΥΣΟ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ 

Ακόµη και σε ειδικές κατηγορίες φαρµάκων, όπως ογκολογικών, n Ελλάδα διεκδικεί το «χρυσό». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα ογκολογικού φαρµάκου, το οποίο µάλιστα προστατεύεται από πατέντα και θεωρείται κατά συνέπεια µοναδικό. To συγκεκριµένο ογκολογικό φάρµακο, πουλάει στην Ελλάδα περισσότερα από 90.000 κουτιά. 

Ο αντίστοιχος αριθµός στη Γαλλία είναι µόλις 220 κουτιά και στο Βέλγιο δεν ξεπερνά τα 100! Στην Ελλάδα δεν έχουµε περισσότερους ογκολογικούς ασθενείς αλλά έχουµε γιατρούς που συνταγογραφούν ελεύθερα. 

Σύµφωνα µε την κ. Παπανικολάου, 

τα θεραπευτικά πρωτόκολλα ελέγχουν τη συνταγογράφηση αφού παρέχουν συγκεκριµένες οδηγίες στους γιατρούς για το θεραπευτικό σχήµα που θα ακολουθήσουν κατά περίπτωση. Ήδη έχουν συνταχθεί και εγκριθεί 120 θεραπευτικά πρωτόκολλα για όλες τις παθήσεις. Από αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί 25 και 5-6 έχουν ενσωµατωθεί στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Δαπάνη ΕΟΠΥΥ για εξετάσεις σε ευρώ

                         Διαγνωστικές           Φυσιοθεραπείες             Αιμοδιαλύσεις

Ιανουάριος 2014          52.926.428,60      6.768.010,35        6.674.227,04 

Φεβρουάριος 2014       56.031.776,70       7.940.511,48       6.597.053,78 

Mάρτιος 2014              55.551.900,82        7.581.318,57       6.788363,07 


Εκτός ελέγχου οι εξετάσεις 

>> To πρώτο τρίµηνο του 2014, καταγράφεται υπέρβαση κατά 50% από τον µηνιαίο στόχο δαπανών 

Ανεξέλεγκτος παραµένει ο αριθµός των εξετάσεων που συνταγογραφουνται στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ. Ενδεικτικό είναι ότι το πρώτο τρίµηνο του 2014, καταγράφεται υπέρβαση κατά 50% από τον µηνιαίο στόχο δαπανών του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. 

Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από τα επίσηµα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ, τους πρώτους τρεις µήνες του έτους εκτελέστηκαν διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις συνολικής δαπάνης 164,5 εκατ. ευρώ, όταν ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ για όλο το έτος έχει οριστεί για τις συγκεκριµένες εξετάσεις στα 328 εκατ. ευρώ. 

10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ! 

Σύµφωνα µε την διοίκηση του Οργανισµού, n αύξηση της δαπάνης οφείλεται στην υπερβολική συνταγογράφηση εξετάσεων, ο αριθµός των οποίων ξεπερνάει τα δέκα εκατοµµύρια κάθε µήνα! Μόνο τον περασµένο Ιανουάριο διενεργήθηκαν 10.131.746 διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, εκ των οποίων n συντριπτική πλειονότητα στον ιδιωτικό τοµέα (9.204.260) και οι υπόλοιπες στα δηµόσια νοσοκοµεία. Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο διενεργήθηκαν 10.072.834 εξετάσεις, από τις οποίες 9.888.625 σε διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια και σε ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

Τον Μάρτιο πραγµατοποιήθηκαν 10.479.615 εξετάσεις από τις οποίες 9.649.430 στον ιδιωτικό τοµέα. H δαπάνη µόνο για τις διαγνωστικές και τις εργαστηριακές εξετάσεις ανήλθε τον Ιανουάριο στα 52,9 εκατ. ευρώ και µάλιστα στο ποσό αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι φυσιοθεραπείες και οι αιµοδιαλύσεις σε νεφροπαθείς. 

Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο n δαπάνη έφτασε τα 56 εκατ. ευρώ και τον Μάρτιο «έκλεισε» στα 55,5 εκατ. ευρώ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2013 εκτελέσθηκαν για τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, µε αποτέλεσµα ο Οργανισµός να εφαρµόσει το µέτρο του clawback (µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής από τα εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα όσων ποσών υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ) και να «κουρέψει τη δαπάνη κατά 40-50%. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου