Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

“Σφιχτή” χρηματοδότηση ιδιωτικών δομών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι 83χρονος ασθενής κάνει καθημερινά γιόγκα και γυμναστική, ενώ ένας άλλος νοσηλευόμενος σε κέντρο ημέρας στοιχίζει 5.000 ευρώ.


IATRONET

Σκληραίνουν οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχουν μονάδες Ψυχικής Υγείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τον περασμένο μήνα, στο υπουργείο Υγείας είχαν φτάσει στοιχείασχετικά με παρατυπίες και προβληματικές χρεώσεις των εν λόγω μονάδων.

Ενδεικτικό είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2013 που εφαρμόστηκε ο νέος τρόπος χρηματοδότησης, διαπιστώθηκε ότι πάνω από μισό εκατομμύριο Έλληνες πολίτες έκαναν χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας!

Εντοπίστηκε περίπτωση ασθενούς, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1931 και καταγράφεται ότι καθημερινά κάνει γιόγκα και γυμναστική.

Ένας νοσηλευόμενος σε ένα κέντρο ημέρας στοιχίζει 5.000 ευρώ, ένας ο οποίος είναι εσωτερικός σε οικοτροφείο ή ξενώνα 15.000 ευρώ.

Με σκοπό τον έλεγχο της χρηματοδότησης των εν λόγω μονάδων, η υφυπουργός Υγείας κ. Ζέττα Μακρή (φωτό) εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη των δαπανών που υπολογίζονται για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας.

Αντιμετωπίζονται, επίσης, προβλήματα που προέκυψαν κατά την πορεία εφαρμογής του νέου τρόπου κοστολόγησης, που σχετίζονταν με τον τρόπο υποβολής των στοιχείων, την κοστολόγηση των θεραπευτικών πράξεων, την προέγκριση και παρακολούθηση των δράσεων παρέμβασης στην κοινότητα, την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου κίνησης ωφελουμένων, τον έλεγχο των δηλούμενων στοιχείων.

Λειτουργία

Καθίσταται, επίσης, σαφής η ανάγκη για πιστή τήρηση των διατάξεων περί οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων ψυχικής υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφανής και ομαλή χρηματοδότησή τους, από τους υφιστάμενους προβλεπόμενους πόρους.

Σύμφωνα με την κ. Μακρή, με την έσω της εγκυκλίου, διασφαλίζεται ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής ελέγχου των όρων αδειοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά τις προβλεπόμενες ειδικότητες και τον αριθμό των εργαζομένων, τις ομάδες – στόχους του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και τα ανώτατα όρια αριθμού ωφελουμένων που δύνανται να εξυπηρετηθούν.

Τέλος, τίθεται στο επίκεντρο ο έλεγχος της μοναδικότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, σε όλο το εύρος των μονάδων όμοιου τύπου, ανά ωφελούμενο ημερησίως, της δυνατότητας των εργαζομένων να παρέχουν σε ωφελούμενους, ανά ημέρα, τις ζητούμενες υπηρεσίες, των προϋποθέσεων ένταξης και παραμονής των ωφελουμένων σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου.

Δ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου