Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Πως θα επιλέξουν μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι "νέοι" ασφαλισμένοι

Capital.gr. 

Oι «νέοι» ασφαλισμένοι (μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), οι οποίοι λόγω παράλληλης απασχόλησης υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 7 Απριλίου 2014 και εφεξής, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους. 

Αυτό αναφέρετε σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους απασχολούμενους ως ρητινοσυλλέκτες και δασεργάτες και τους απασχολούμενους στην εξόρυξη σμύριδας η παραπάνω υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ είναι προαιρετική.

Ειδικότερα, τα πρόσωπα αυτά εφόσον ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την δραστηριότητά τους αυτή και παράλληλα ασκούν αυτοτελή δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, λαμβάνουν από τον Απρίλιο του 2014 (έναρξη ισχύος Ν.4254/2014) οριστική απαλλαγή από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Οι παραπάνω, με αίτηση τους, μπορούν να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του ΟΑΕΕ. Το δικαίωμά τους υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση ασκούν άπαξ και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον τη διακόψουν ή τη χάσουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου