Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Νέο σύστημα παρακολούθησης ιατρικών πράξεων

HEALTH VIEW.GR

Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των αναλυτικών παραστατικών υγείας ανά μήνα, έχουν πλέον όλες οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και οι Προμηθευτές Υλικών Αιμοκαθάρσεων, σύμφωνα με απόφαση του ΕΟΠΥΥ. 

Έτσι, ολοκληρώνεται το νέο σύστημα της άμεσης αναγγελίας, ταυτόχρονης υποβολής των πράξεων και των υλικών και ενημέρωσης του ατομικού Φακέλου Ασφάλισης Υγείας του ασφαλισμένου, ώστε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου, τόσο των ιστορικών ιατρικών δεδομένων, όσο και των λογαριασμών των παρόχων υγείας, το οποίο διαχειρίζεται αυτοματοποιημένα, όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την έκδοση της Γνωμάτευσης, μέχρι την τελική πληρωμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου