Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Ανάγκη για τεκμήρια στην σύγχρονη κλινική πράξη και στο ΕΣΥ


Ημερίδα με θέμα «Η ανάγκη χρήσης τεκμηρίων οτη σύγχρονη κλινική πράξη στην Ελλάδα», πραγματοποιεί την Πέμπτη 7 Μαΐου ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Cochrane Collaboration, ο οποίος πραγματοποιεί συνάντηση των διευθυντιικών μελών στην Αθήνα το διάστημα 3-8 Μαΐου.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Electra Palace Hotel με διαλέξεις στα αγγλικά και στα ελληνικά σχετικά με την ανάγκη χρήσης τεκμηρίων στη σύγχρονη κλινική πράξη στην Ελλάδα.

Στην ημερίδα θα συζητηθεί η σημαντικότητα της ύπαρξης εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών σύμφωνα με τις αρχές της ιατρικής βάσει τεκμηρίων (Evidence Based Medicine), όπως επίσης και ο κομβικός ρόλος που έχει παίξει η Cochrane Collaboration, σε αυτό το σκοπό. Θα δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία η ιατρική βάσει τεκμηρίων έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην βέλτιστη λήψη αποφάσεων και στην διαμόρφωση ενός αποδοτικού εθνικού συστήματος υγείας.

Συγκεκριμένα. οι ομιλίες θα καλύψουν τα παρακάτω θέματα:

• Πώς μπορεί η ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων να συνεισφέρει στη
διαμόρφωση ενός εθνικού συστήματος υγείας.
• Ο ρόλος της ανασκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας στην ανάπτυξη
εθνικών οδηγιών για την υγεία και συνδέσεις με όργανα λήψης αποφάσεων.
• Παραδείγματα συστηματικών ανασκοπήσων που έχουν αλλάξει την οπτική
της ιατρικής κοινότητας γύρω από συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα.

•Στο διάστημα 3-8 Μαΐου διεξάγεται παράλληλα μια σειρά σεμιναρίων για επαγγελματίας επιστημών υγείας που επιθυμούν να κατανοήσουν τις αρχές της ιατρικής βάσει τεκμηρίων.

Είναι η πρώτη φορά που η Cochrane Collaboration, διεξάγει αυτού του επιπέδου συνάντηση στην Ελλάδα δίνοντας την ευκαιρία σε διακεκριμένους επιστήμονες απ' όλο τον κόσμο στους τομείς της Ιατρικής, Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας να βρεθούν στη χώρα μας και να συμμετάσχουν" στην ημερίδα και τα σεμινάρια.

Η οργάνωση του συνεδρίου γίνεται υπό την αιγίδα των Ιατρικών Σχολών των πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων και σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στο email: athens2015@cochrane.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου