Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

AbbVie: Δύο τολμηρές προτάσεις για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείαςΜπορούν τα συστήματα υγείας να είναι βιώσιμα σε ένα τόσο ασφυκτικό περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας που κυριαρχεί παγκοσμίως και ταυτόχρονα να στηρίζουν ποιοτικά τους ασθενείς; Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό άραγε, την ώρα που το 37% του πληθυσμού της Ευρώπης θα είναι άνω των 60 ετών το 2050; Και μάλιστα τη στιγμή που οι χρόνιες νόσοι ευθύνονται για το 86% των θανάτων, προσβάλλουν πάνω από το 60% των ανθρώπων άνω των 65 ετών, απορροφούν το 75% των δαπανών υγείας και τελικά κοστίζουν 700 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως;

Με αφορμή το γεγονός ότι το κόστος των συστημάτων υγείας αντιστοιχεί σχεδόν στο 9% του ΑΕΠ και στο 14% των συνολικών δαπανών υγείας κατά μέσο όρο στα κράτη μέλη της ΕΕ, με τα 2/3 να δαπανώνται σε ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή φροντίδα, η βιοφαρμακευτική εταιρεία, προχώρησε σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν σε προτάσεις για τον εξορθολογισμό των δαπανών. Και κατέληξε ότι πράγματι υπάρχει τρόπος να τονωθούν τα οικονομικά, να βοηθηθούν οι ασθενείς και τελικά να σωθούν τα συστήματα υγείας!

Ειδικότερα, οι προτάσεις της AbbVie αφορούν στην καθιέρωση Επείγουσας Φροντίδας, με δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα μόνο για έκτακτα, με κατάργηση εφημεριών και την καθιέρωση καθολικής Εθνικής Ασφάλισης, με κατάργηση εισφορών Υγείας και δωρεάν βασικό "πακέτο ΕΟΠΥΥ" για όλους.

Η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα του προγράμματος "Recipes for Sustainable HealthCare" που υλοποιείται με πρωτοβουλία της βιοφαρμακευτικής εταιρείας AbbVie, παρέδωσε στις 19 Μαρτίου στις Βρυξέλλες μια εμπεριστατωμένη έκθεση (White Paper) με συγκεκριμένες προτάσεις για δράσεις, με στόχο τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η έκθεση αυτή με τίτλο "Acting Together – Roadmap for Sustainable Healthcare", η οποία βασίζεται σε στοιχεία και πρωτοβουλίες από 24 χώρες της ΕΕ, περιέχει 18 συστάσεις προς τους ιθύνοντες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για άμεση ανάληψη κοινών δράσεων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή, από τη μια μεριά οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και ο αριθμός όσων πάσχουν από κάποια χρόνια νόσο αυξάνεται, ενώ από την άλλη οι κυβερνήσεις υποχρεούνται να προβούν σε δημοσιονομικές περικοπές. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες εξελίσσονται και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να εξελιχθούν μαζί τους: είναι ανάγκη να παρέχουν περισσότερες, καλύτερες και διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος.

"Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να καταστούν βιώσιμα. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Απαιτούνται λύσεις που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τόσο τους ασθενείς όσο και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να προσαρμοστούν στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Πρέπει να μετασχηματίσουμε τα συστήματα υγείας και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του μέλλοντος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δράσουμε από κοινού. Κανείς δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό μόνος του", τόνισε ο κ. Πασχάλης Αποστολίδης, Γενικός Διευθυντής της AbbVie Ελλάδος.

Η Ευρωπαϊκή Συντονιστική Ομάδα, υπό την προεδρία της κυρίας Mary Harney, πρώην Υπουργού Υγείας της Ιρλανδίας, συστάθηκε το Μάρτιο του 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος και έφερε σε επαφή εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, την πολιτική, την κοινωνία των πολιτών, επαγγελματίες υγείας και επιστημονικές οργανώσεις. Τα μέλη της Ομάδας εργάστηκαν πάνω από ένα έτος συλλέγοντας δεδομένα, στοιχεία και δοκιμαστικές πρωτοβουλίες από 24 ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό την ανάπτυξη λύσεων για την προώθηση της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης και την ελπίδα ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, θα εμπνευστούν και θα συμβάλουν στην εφαρμογή αυτών των συστάσεων και στη μετουσίωση της έννοιας της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης σε απτή πραγματικότητα.

"Τα δεδομένα και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν καταδεικνύουν σαφώς ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονται σε κομβικό σημείο. Πολύ δε περισσότερο το ελληνικό, με τις παθογένειες που όλοι γνωρίζουν ότι το χαρακτηρίζουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς από τη μεριά μας είμαστε αισιόδοξοι ότι μια βιώσιμη υγειονομική περίθαλψη είναι εφικτή. Και γι' αυτό ως AbbVie, στα πλαίσια του προγράμματος"Recipes for Sustainable Healthcare", χρηματοδοτήσαμε την εκπόνηση δύο προτάσεων με στόχο να συμβάλουμε στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας της χώρας. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις μας αφορούν στην καθιέρωση Επείγουσας Φροντίδας με δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα μόνο για έκτακτα με κατάργηση εφημεριών και την καθιέρωση καθολικής Εθνικής Ασφάλισης, με κατάργηση εισφορών Υγείας και δωρεάν βασικό 'πακέτο ΕΟΠΥΥ' για όλους", δήλωσε η κυρία Άντζελα Βερναδάκη, Market Access & External Relations Director της AbbVie Ελλάδος.


Στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με αφορμή την παράδοση της έκθεσης, παρουσιάστηκε εκ μέρους της Ελλάδας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργικού και συνεργατικού τρόπου σκέψης, το πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, με τη συγχρηματοδότηση της AbbVie και άλλων φαρμακευτικών εταιρειών. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε από τον τ. Διοικητή του νοσοκομείου κ. Απόστολο Λέτσιο, αφορούσε την αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας δύο μονάδων του νοσοκομείου (Αιμοδυναμικό & Ακτινολογικό), με την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού και είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά 73% η ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει εξοικονόμηση 24 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ παράλληλα με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη διαχείριση του χρόνου του προσωπικού αυξήθηκε ο χρόνος που αφιερώνει το νοσηλευτικό προσωπικό στον ασθενή κατά 33%, βελτιώνοντας κατ' επέκταση την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι 18 συστάσεις της Συντονιστικής Ομάδας αφορούν τρία βασικά θέματα, συγκεκριμένα την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, τη διαμόρφωση χειραφετημένων και υπεύθυνων πολιτών και την αναδιοργάνωση της παροχής υπηρεσιών φροντίδας. Στο πλαίσιο των συστάσεων, ζητείται να αναληφθούν, μεταξύ άλλων, οι εξής δράσεις:

• να επικεντρωθούν περισσότερο οι επενδύσεις υγείας στην πρόληψη, μέσω της συμπερίληψης ενός ευρωπαϊκού στόχου για μετάβαση των επενδύσεων από τη θεραπεία στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, καθώς και της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού πίνακα επιδόσεων για την παρακολούθηση της προόδου που σημειώνεται στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ
• να εναρμονιστεί η παρακολούθηση των τάσεων στο χώρο της υγείας και της συλλογής δεδομένων
• να θεσπιστούν νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες και κανονισμοί προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάλληλη αξιοποίηση των δεδομένων για την επικαιροποίηση της στρατηγικής παρεμβάσεων υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς
• να συμμετέχουν πιο ενεργά οι εργοδότες και οι επαγγελματίες υγείας σε ζητήματα υγείας στην εργασία
• να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός σε θέματα υγείας
• να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες για τη στήριξη της μεταρρύθμισης των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

Σχετικά με το πρόγραμμα "Recipes for Sustainable HealthCare"

Το 2013 -κατά το πρώτο έτος της ως ανεξάρτητη εταιρεία- η AbbVie καλωσόρισε εταίρους του τομέα της υγείας από όλη την Ευρώπη σε ένα συνέδριο με τη συνεργασία της European Public Health Association και της Philips, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 σύνεδροι.

Το συνέδριο εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης, τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, αλλά και πρακτικές, βιώσιμες λύσεις για την καλύτερη διαχείριση των συστημάτων παροχής φροντίδας των ασθενών και την υγειονομική περίθαλψη. Με βάση τα συμπεράσματα του συνεδρίου, η AbbVie προέκτεινε το πρόγραμμα σε 24 ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιείται, με στόχο την εκπόνηση καινοτόμων προτάσεων, συστάσεων και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων που θα υποστηρίζουν περισσότερο τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με την πεποίθηση ότι πανευρωπαϊκές στρατηγικές για την υγιή γήρανση του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την πιο αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων σε εθνικό επίπεδο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά, η AbbVie υποστήριξε τα πιλοτικά αυτά προγράμματα που, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου