Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Στο "περίμενε" 100.000 μηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί για τις 120 δόσεις στα ταμείαΤου Δημήτρη Κατσαγάνη - Capital.gr

Μια νέα ταλαιπωρία περιμένει πάνω από 1 στους 3 από τους συνολικά 250.000 αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς. Ο λόγος για περίπου 100.000 επαγγελματίες που έχουν οφειλές προ του 2017 προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στην ρύθμιση οφειλών που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά... δεν μπορούν. Και τούτο διότι οι "παλαιές" οφειλές (προ του 2017) δεν έχουν έως τώρα ενταχθεί στα "μητρώα" του συστήματος...

Με άλλα λόγια, ναι μεν η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών προς τα Ταμεία και τις Εφορίες σε έως 120 δόσεις έχει ανοίξει, αλλά για κάποιους η διαδικασία θα είναι πιο περίπλοκη. Αυτασφαλισμένοι μηχανικοί, δικηγόροι ή γιατροί μπορούν να κάνουν αίτηση για χρέη στα Ταμεία, αλλά δεν θα μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων μέχρι να ενταχθούν σε αυτό όλες οι οφειλές τους στο ΚΕΑΟ. Αν, λοιπόν, ένας οφειλέτης επιχειρήσει να υποβάλει αίτηση μέσω της ανοιχτής, πλέον, ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ - efka.gov.gr) για χρέη προ του 2017, αυτή μπορεί να "σκοντάψει" στο ότι ενδεχομένως οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν έχουν μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ έως τώρα.

Καθυστέρηση δυόμισι ετών

Η αδυναμία ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων των εν λόγω χρεών οφείλεται στο ότι δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί όλα τα ασφαλιστικά χρέη από το τέως Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) στο ΚΕΑΟ, αν και υπάρχει σχετική υπουργική απόφαση από το τέλος του 2016, δηλαδή λίγο πριν ενταχθούν όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης στον ΕΦΚΑ την 1η/1/2017 και αποφασιστεί, ταυτόχρονα, η ένταξη όλων –ανεξαιρέτως– των ασφαλιστικών οφειλών στο ΚΕΑΟ.

Το παράδοξο είναι πως η κυβέρνηση προσανατολίστηκε ήδη από το περασμένο φθινόπωρο στην κατεύθυνση της ρύθμισης των 120 δόσεων. Ωστόσο, δεν προχώρησε έγκαιρα στην ένταξη των οφειλών στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΚΕΑΟ, παρότι γνώριζε πως χωρίς αυτή την καταχώριση δεν θα ήταν εφικτή η έγκριση μιας αίτησης ρύθμισης. Ενδεικτικά, τον περασμένο Μάρτιο, μόλις 20.000 επί συνόλου έως 100.000 οφειλετών του τέως Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) είχαν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ.

Με άλλα λόγια, με αυτά τα δεδομένα, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη των Ταμείων, έως και 100.000 οφειλέτες του εν λόγω τέως Ταμείου με οφειλές κοντά στα 400 εκατ. ευρώ είναι πολύ πιθανόν να μην μπορούν τεχνικά να ενταχθούν άμεσα στη νέα ρύθμιση. Έτσι, θα πρέπει να περιμένουν να ενταχθούν πρώτα στο ΚΕΑΟ και έπειτα να ενταχθούν στις 120 δόσεις, αν και η αίτηση όσων την κάνουν θα καταχωριστεί στο σύστημα. Σε περίπτωση που υπάρξει σημαντική χρονική καθυστέρηση στη διαδικασία ένταξης όλων των οφειλών στο ΚΕΑΟ, δεν θα πρέπει –για τους αυτασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ– να αποκλείεται παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις για τις 120 δόσεις πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Με εμπόδια η ρύθμιση

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους έως τις 30 Σεπτεμβρίου (έως 28/6 για χρέη προς την Εφορία μέσα από την ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ). 

Εμπόδια, ωστόσο, υπάρχουν και για τους υπόλοιπους οφειλέτες στα Ταμεία στην προσπάθειά τους να ρυθμίσουν τα χρέη σε έως 120 δόσεις. Υπάρχουν άλλα τρία:
- Εξακολουθούν να μην έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης των εισφορών του 2018 με βάση το εισόδημα που δήλωσαν για το 2017. Έτσι, οι οφειλέτες είτε θα εντάξουν στη ρύθμιση τα προσωρινά χρέη και έπειτα θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τους όρους της με βάση τα τελικά προσδιορισμένα ασφαλιστικά χρέη είτε θα περιμένουν τον τελικό προσδιορισμό τους πριν αιτηθούν ένταξης στη νέα ρύθμιση.

Επίσης, πρέπει να υπενθυμιστεί πως για όποιον καταβάλλει μηνιαίες εισφορές για το 2019, ενώ ταυτόχρονα έχει οφειλές από την περίοδο 2017-2018, οι πληρωμές του 2019 θα καταλογιστούν στην περασμένη διετία. Για παράδειγμα, έστω επαγγελματίας δεν έχει καταβάλει καθόλου εισφορές το α' 4μηνο του 2019 και πληρώσει όλα τα ποσά τα οποία αναγράφονται στα μηνιαία ειδοποιητήρια του τρέχοντος έτους (Ιανουαρίου-Απριλίου 2019). Αν, την ίδια στιγμή, χρωστά τις εισφορές όλου του 2018, οι πληρωμές που θα κάνει για το α' 4μηνο του 2019 θα καταλογιστούν για το α' 4μηνο του 2018. Έτσι, τότε θα παραμείνει ως οφειλή το διάστημα Μαΐου-Δεκεμβρίου 2018, αλλά και το α' 4μηνο του 2019. Στη ρύθμιση θα μπορεί να ενταχθούν οι οφειλές Μαΐου-Δεκεμβρίου 2018, μαζί με όποιες άλλες προ του 2017, ενώ ως οφειλή –αν και μη τελική (καθώς η εκκαθάριση του 2019 θα γίνει στα μέσα του 2020)– θα μείνει το α' 4μηνο του 2019.

Παράλληλα, δεν εντάσσονται στις 120 δόσεις οι αναδρομικές εισφορές επαγγελματιών (ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών) υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ για το 2017-2018, οι οποίες επιβλήθηκαν από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Οι εν λόγω εισφορές θα πρέπει να εξοφληθούν με βάση το υπάρχον πλάνο των 36 δόσεων, μαζί με τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ.

Άνοιξε και η εφαρμογή για χρέη στην Εφορία

Ανοιχτή είναι και η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία σε έως 120 δόσεις. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες οδηγίες της ΑΑΔΕ, η ρύθμιση έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των φυσικών προσώπων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση, θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η αίτηση θα γίνεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα Taxisnet. Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία του πολίτη στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία της ΑΑΔΕ (π.χ. ΔΟΥ). Η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί έως και τις 28 Ιουνίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου