Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Υπογράφηκε η απόφαση του υπουργού Υγείας για τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών

Πρόσβαση σε ανώνυμα στοιχεία των χρηστών παρέχεται σε ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα τεκμηρίωσης, ανεξάρτητους ερευνητές και δημόσιες αρχές.

Πριν από τις εκλογές θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού για τους χώρους ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών (ΧΕΧ).

IATRONET

Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε νόμο που είχε ψηφιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο και ο οποίος απαιτούσε την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη από το υπουργείο Υγείας, η απόφαση υπογράφηκε και παρατίθεται πιο κάτω. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Δεν αποτελεί άδικη πράξη η κατοχή και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των ΧΕΧ και εντός των συγκεκριμένων χώρων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί εγγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών.

Στους σκοπούς λειτουργίας των ΧΕΧ περιλαμβάνεται η προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών ναρκωτικών ουσιών, η προστασία της Δημόσιας Υγείας, η μείωση του επιπολασμού των μεταδιδόμενων νόσων στον πληθυσμό των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και η πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπιση υπερδοσολογίας.

Εντός των ΧΕΧ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την ενέσιμη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών από τους λήπτες/ριες των υπηρεσιών και τη βραχεία παραμονή τους αμέσως μετά τη χρήση.
Κατάλληλος εξοπλισμός για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών εντός των ΧΕΧ.
Επείγουσα φροντίδα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
Συμβουλευτική ενημέρωση για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών κα την πρόληψη υπερδοσολογίας.
Διασύνδεση με προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.
Διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα με υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, παροχής σίτισης, ένδυσης, στέγασης και φιλοξενίας.
Διασύνδεση με δομές επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Παρέμβαση στην κρίση.
Συμβουλευτική και κατάλληλα μέσα (προφυλακτικά, σύνεργα χρήσης) για την αποφυγή μετάδοσης σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ) και άλλων μεταδιδόμενων νοσημάτων.

Συμβουλευτική

Εντός των ΧΕΧ δύνανται να παρέχονται:
Υπηρεσίες συμβουλευτικής.
Ουσίες ανταγωνιστές ναρκωτικών ουσιών (όπως για παράδειγμα Ναλοξόνη) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών περιστατικών υπερδοσολογίας.
Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής.
Υπηρεσίες φιλοξενίας και σίτισης.

Οι λήπτες των υπηρεσιών πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να μην παρακολουθούν πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης ή θεραπείας με υποκατάστατα και να μην συνοδεύονται από ανηλίκους κατά την επίσκεψη τους σε ΧΕΧ.

Οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) διαθέτουν έως 12 θέσεις εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, τα οποία έχουν προ - αποκτηθεί από τους/τις λήπτες/ριες των υπηρεσιών των ΧΕΧ και βρίσκονται στην κατοχή τους κατά την είσοδο τους στον χώρο.

Λειτουργούν κατ’ ελάχιστο οκτώ ώρες καθημερινά και διαθέτουν ευδιάκριτα σημεία εισόδου, στα οποία τοποθετείται ειδική σήμανση.

Στεγάζονται στο κέντρο αστικών περιοχών και σημεία των πόλεων όπου πραγματοποιείται αγοραπωλησία και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και συνάθροιση πληθυσμών που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Γειτνιάζουν με υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης και ιδιαίτερα με υπηρεσίες μείωσης της βλάβης, όπως οι μονάδες άμεσης πρόσβασης.

Η σύνθεση της ομάδας του προσωπικού των ΧΕΧ είναι μεικτή και διεπιστημονική. Η ομάδα προσωπικού του ΧΕΧ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο έναν/μία επαγγελματία ψυχικής υγείας (ψυχίατρο ή ψυχολόγο), έναν/μία γενικό/ή ιατρό (και ελλείψει αυτού ιατρού άλλης ειδικότητας και ελλείψει αυτού ανειδίκευτου ιατρού), έναν νοσηλευτή και έναν κοινωνικό λειτουργό, των οποίων την επιμόρφωση αναλαμβάνει ο φορέας που λειτουργεί τον ΧΕΧ.

Το προσωπικό ασφάλειας - φύλαξης, καθαριότητας, καθώς και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό παρέχεται από τον φορέα που λειτουργεί τον ΧΕΧ.
Στοιχεία

Πρόσβαση σε ανώνυμα στοιχεία των χρηστών παρέχεται σε ερευνητικούς φορείς, ινστιτούτα τεκμηρίωσης, ανεξάρτητους ερευνητές, δημόσιες αρχές, με σκοπό την έρευνα, την αξιολόγηση και την ποιοτική και ποσοτική μελέτη και ανάλυση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΧΕΧ.

Παρέχονται, επίσης, στο θεραπευτικό προσωπικό των δομών με τις οποίες διασυνδέεται ο ΧΕΧ, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας και αναλογικά προς τον σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση αυτή το θεραπευτικό προσωπικό αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά σε στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένους λήπτες της υπηρεσίας και όχι στο σύνολο του Μητρώου.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου