Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας επικεντρώθηκε η MSD στο Συνέδριο "The Future of Healthcare in Greece 2019"

Η κα A. Jakoncic, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, στην ομιλία της με τίτλο “Stepping away from policy failures: the way forward” παρουσίασε προτάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας.

IATRONET

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, κα Agata Jakoncic, φιλοξενήθηκε ως ομιλήτρια στο forum-θεσμό για την Υγεία στην Ελλάδα “The Future of Healthcare in Greece” με τίτλο “Health in all Politics – Bridging Health & Finance Perspectives”, που πραγματοποιήθηκε για 9η χρονιά σήμερα, 27 Μαρτίου 2019 στο Divani Caravel Hotel.

Η κα Jakoncic στην ομιλία της με τίτλο “Stepping away from policy failures: the way forward” παρουσίασε προτάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας με χαρακτηριστικά την έμφαση στην πρόληψη, σε τεκμηριωμένα δεδομένα και στη δημιουργία αξίας με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Στην τοποθέτησή της εστίασε στα βήματα προόδου που έχουν υλοποιηθεί και στα θετικά προσδοκώμενα αποτελέσματα των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα μπορέσουν να διασφαλίσουν δημοσιονομική βιωσιμότητα μέχρι το 2021 και πέρα μέσω μιας δέσμης βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων βασισμένων σε μια εθνική στρατηγική προς όφελος του συστήματος υγείας, των ασθενών και της χώρας εν γένει. 

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην αντιμετώπιση της κρίσης καταδεικνύοντας το αδιέξοδο στο οποίο οδήγησε η ανεπάρκεια ορισμένων μνημονιακών πολιτικών υγείας. Συγκεκριμένα, αναφερόμενη στο μηχανισμό του clawback τόνισε ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος, καθώς έχει φθάσει στα όριά του με το ύψος των επιβαρύνσεων να συνιστά δημοσιονομική απειλή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όταν το clawback συνδυάζεται με βεβιασμένη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, τότε η βιωσιμότητα του συστήματος τίθεται σε κίνδυνο». 

Για το λόγο αυτό η κ. Jakoncic πρότεινε ένα σχέδιο απομείωσης της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα βιώσιμο επίπεδο φαρμακευτικής δαπάνης, σε μια ισχυρότερη οικονομία με μεγαλύτερη ισότητα και αποδοτικότητα προς όφελος ιδιαίτερα των ασθενών με χαμηλά εισοδήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει άμεσα μέτρα εξορθολογισμού της δαπάνης (π.χ. την εξαίρεση των δαπανών πρόληψης, όπως ο εμβολιασμός, από τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, την συνυπευθυνότητα πολιτείας και βιομηχανίας για τον επιμερισμό της υπέρβασης) ενώ στα μεσοπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται δομικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν ότι μόνο η κατάλληλη θεραπεία θα δίνεται στον κατάλληλο ασθενή ενώ θα επικρατούν κίνητρα οικονομικής συμπεριφοράς όλων των παραγόντων του συστήματος.

Το Συνέδριο φιλοξένησε επίσης εξέχοντες ομιλητές και εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, καθώς και εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και εκπρόσωποι φορέων υγείας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου