Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό η σύσταση ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ φαρμακείου - Γνωμοδότηση ΠΦΣ

Παρά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, ορισμένες υπηρεσίες ΓΕΜΗ και Διευθύνσεις Υγείας, εσφαλμένα να απαιτούν οι φαρμακοποιοί να προβαίνουν στη σύσταση και την τροποποίηση με συμβολαιογραφικό τύπο.

Γράφει: Καραγιώργος Δημήτρης - IATRONET

Το νέο πλαίσιο σύστασης ή τροποποίησης εταιρειών που λειτουργούν φαρμακεία, περιγράφει με γνωμοδότησή του ο νομικός σύμβουλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Το σχετικό έγγραφο έχει σταλεί στις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και στις Περιφέρειες, οι οποίες – σε ορισμένες περιπτώσεις – ζητούν συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με τον Ηλία Δημητρέλλο (φωτογραφία κάτω), η σύσταση και η τροποποίηση των επιτρεπόμενων εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείου λαμβάνει χώρα με τον τρόπο και τον τύπο που συστήνονται οι κοινές εταιρείες.

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ), καθώς και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) συστήνονται και τροποποιούνται με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι με συμβολαιογραφικό.

Αν το επιθυμούν οι εταίροι, είναι επιτρεπτή η σύσταση και η τροποποίηση των συγκεκριμένων εταιρειών και με συμβολαιογραφικό τύπο. Αποτελεί, ωστόσο, επιιλογή τους, καθώς δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση.

Αντίθετα, υφίσταται υποχρέωση τήρησης του συμβολαιογραφικού τύπου, στην περίπτωση που επιλεγεί η σύσταση και η τροποποίηση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), καθώς αυτού του είδους οι εταιρείες συστήνονται και τροποποιούνται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Συστεγαζόμενα

Συμβολαιογραφικά και μόνο συστήνονται και τροποποιούνται υποχρεωτικά οι εταιρείες εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων, όπως ορίζεται στον νόμο 1963/91 (άρθρο 7, παράγραφος 6).

Οι εταιρείες εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων λειτουργούν υποχρεωτικά με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρείας.

Είναι δυνατή η τροποποίηση εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων σε απλή εταιρεία, με ιδιωτικό συμφωνητικό, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων.
ΓΕΜΗ

Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο του ΠΦΣ, παρατηρείται το φαινόμενο ότι - παρά τα προβλεπόμενα - ορισμένες υπηρεσίες ΓΕΜΗ και ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας εσφαλμένα να απαιτούν οι φαρμακοποιοί να προβαίνουν στη σύσταση και την τροποποίηση με συμβολαιογραφικό τύπο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φαρμακοποιοί επιβαρύνονται με άσκοπα και περιττά έξοδα και μάλιστα χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση στον νόμο.

Ο κ. Δημητρέλλος καλεί τις υπηρεσίες να εφαρμόσουν τα παραπάνω και να μην απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση και τροποποίηση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) εκμετάλλευσης φαρμακείου, καθώς η σύσταση και τροποποίηση νομίμως λαμβάνει χώρα με ιδιωτικό συμφωνητικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου