Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

"Κατήφορος" η δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε μείωση κατά 1,2% το 2017 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2016. Η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε μείωση κατά 0,2% το έτος 2017 ως προς το έτος 2016. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ΕΛΣΤΑΤ και αντικατοπτρίζουν τις συνεχείς περικοπές στο "λογαριασμό” της περίθαλψης.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας, παρατηρείται μείωση από 61,1% το έτος 2016 σε 60,8% το έτος 2017.Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας αυξήθηκε από 38,5% το έτος 2016 σε 38,7% το έτος 2017.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των φορέων της γενικής κυβέρνησης (Κεντρική Κυβέρνηση, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), των νοικοκυριών, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και της αλλοδαπής ως προς το σύνολο της χρηματοδότησης των δαπανών υγείας, φαίνεται πως η ιδιωτική χρηματοδότηση ανεβαίνει σε αντίθεση με τη δημόσια συμμετοχή.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Βίκυ Κουρλιμπίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου