Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

ΙΣΑ: Ζητά να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η επιβίωση των ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ

Ο ΙΣΑ με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας ζητά να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί η επιβίωση των ιδιωτικών Φορέων ΠΦΥ που έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.
Onmed.gr
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, με την οποία ζητά να ληφθούν μέτρα για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι ιατροί και οι ιατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι ενόψει των δυσβάσταχτων οικονομικών υποχρεώσεων λόγω clawback αποστερούνται κάθε δυνατότητας να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ τονίζονται τα εξής:

➢ Το clawback εξακολουθεί να ισχύει, αν και αρχικά θεσπίστηκε για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

➢ Συσσωρεύτηκαν, δοσοποιήθηκαν και εν τέλει εξακολουθούν να οφείλονται χρέη πολλών ετών.

➢ Επιπλέον εισήχθη και η προείσπραξη σε μηνιαία βάση ποσοστού έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης του κάθε παρόχου.

Τα παραπάνω αποστερούν στην ουσία τους φορείς από έσοδα της τάξης του 55%.

Κάποιοι, ελάχιστοι, επέτυχαν τη δικαστική αναστολή εκτέλεσης των σχετικών διοικητικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ και συνεπώς έχει προς ώρας απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής των ως άνω οφειλών. Αυτό δε σε συνδυασμό με την εισαγωγή ποιοτικών κριτηρίων δημιουργεί αναμφίβολα φορείς και κυρίως εργαστήρια δύο ταχυτήτων, αφού οι στερούμενοι ρευστότητας, ενόψει των δυσβάσταχτων οικονομικών υποχρεώσεων λόγω clawback αποστερούνται κάθε δυνατότητας να ανταποκριθούν στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις (καταβολή μισθών, αγορά αναγκαίων υλικών, ενδεικτικά αντιδραστηρίων κλπ), πολλώ μάλλον της δυνατότητας να ανανεώσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό των φορέων με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να είναι το ζητούμενο σήμερα, ιδίως μετά από μία 2ετία με covid με ότι αυτό είχε ως συνέπεια για τους φορείς ΠΦΥ (αυξημένα κόστη, ελαχιστοποίηση εσόδων).

Ο ΙΣΑ καταλήγει ζητώντας τα εξής:

(1.) Την άμεση αναστολή του μέτρου της προείσπραξης σε μηνιαία βάση ποσοστού έως 70% του συνολικού ποσού αυτόματης επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν από τον έλεγχο και την τελική εκκαθάριση της δαπάνης του κάθε παρόχου.

(2.) Την άμεση έξτρα χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.

(3.) Την ένταξη των ιατρείων, εργαστηρίων και λοιπών φορέων ΠΦΥ σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ ώστε να μπορέσουν μέσα σε ένα εύλογο μεταβατικό διάστημα να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους.

(4.) Τη διαγραφή παλαιών χρεών από το clawback, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων μέτρων που ελήφθησαν για άλλες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων (επιστρεπτέα προκαταβολή κλπ).

(5.) Το νομοθετικό καθορισμό/περιορισμό του clawback έως 10% κατ' αρχήν με στόχο την εν συνεχεία πλήρη κατάργηση.

(6.) Τη θεσμοθέτηση διαχειριστικής αμοιβής για κάθε συνταγή/παραπεμπτικό κατά το πρότυπο της αντίστοιχης ρύθμισης για τα φαρμακεία.

(7.) Τον εξορθολογισμό της συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Η άμεση θεσμοθέτηση των παραπάνω αποτελεί ζήτημα επιβίωσης, ιδίως των μικρών ιατρείων και εργαστηρίων που στήριξαν και στηρίζουν την ελληνική κοινωνία, το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και την πολιτεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου