Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Σε αναβρασμό οι φαρμακευτικές, αναμένοντας Υπουργικές Αποφάσεις για φάρμακο και ΕΚΑΠΥ


Πλησιάζουμε στο τέλος Ιουλίου και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί βασικές παράμετροι όσον αφορά στη φαρμακευτική πολιτική που θα εφαρμοστεί μέσα στο 2022, ειδικά στον τομέα του clawback αλλά και στο πεδίο του νοσοκομειακού φαρμάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, το Υπουργείο Υγείας φαίνεται να στηρίζεται σημαντικά στην κεντρικοποίηση των προμηθειών, με σημείο αναφοράς την ΕΚΑΠΥ. Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και οι φαρμακοποιοί των νοσοκομείων θα αναφέρουν τις ανάγκες στους φαρμακοποιούς της ΕΚΑΠΥ, που θα πρέπει να αξιολογεί τις ανάγκες.

Η ΕΚΑΠΥ θα υποβάλλει τις παραγγελίες στην εκάστοτε φαρμακευτική εταιρεία εκ μέρους των νοσοκομείων και θα λαμβάνει και το τιμολόγιο, ενώ η εταιρεία θα αποστέλλει τις αντίστοιχες ποσότητες φαρμάκων στα νοσοκομεία με δελτία αποστολής. Η υποβολή των αποζημιώσεων για τις αποστολές θα γίνεται μηνιαίως, το rebate θα υπολογίζεται ανά τρίμηνο.

Η αγορά υποδέχθηκε καταρχήν θετικά την είδηση για κεντρικές προμήθειες για το σύνολο του ΕΣΥ μέσω της ΕΚΑΠΥ. Εκτιμάται ότι μπορεί να λύσει διάφορα προβλήματα, όπως τα ζητήματα εμπιστευτικότητας των εμπορικών συμφωνιών, ενώ μεταξύ των λειτουργιών του νέου συστήματος θα είναι και η συλλογή δεδομένων για την κατανάλωση. Ωστόσο, βρισκόμαστε στην αρχή του δρόμου για τις αλλαγές και πολλά παραμένουν ασαφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικεφαλής της ΕΚΑΠΥ έχουν ήδη αρχίζει σειρά επαφών με τη φαρμακευτική αγορά, αποστέλλοντας στα όργανα της μια προτεινόμενη διαδικασία διαχείρισης του νοσοκομειακού φαρμάκου. Πρόκειται για μια εν εξελίξει συνεργασία, που θα καθορίσει όλα τα επιμέρους ζητήματα του νέου συστήματος, αγγίζοντας και θέματα τιμολόγησης, σύστημα θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί νομοθετικά.

Επιδίωξη είναι το σύστημα διαχείρισης να είναι έτοιμο έως το τέλος του Αυγούστου και να ακολουθήσει μια περίοδος δοκιμών, πριν να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Έτσι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, με τη νομοθετική αλλαγή η Αρχή θα διαχειρίζεται το σύνολο των νοσοκομειακών φαρμάκων, αναλαμβάνοντας το σύνολο των πιστώσεων για την πληρωμή τους, εκτός φυσικά από τα 1Α, που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και υπολογίζοντας rebate και clawback.

Τι γίνεται με τη δαπάνη των ηπαρινών

Στον αέρα φαίνεται πως παραμένει το ζήτημα της κάλυψης της βιωσιμότητας της αγοράς των ηπαρινών, που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο ελλείψεων του πολύτιμου αυτού βιολογικού προϊόντος.
Σημειώνεται πως η αγορά των ηπαρινών έχει συρρικνωθεί δραματικά, αποτέλεσμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, που έπληξε την Κίνα το 2018, χώρα που κάλυπτε το 80% της πρώτης ύλη.

Η έλλειψη οδήγησε σε αυξημένη πίεση για κάθε χώρα να διασφαλίσει τις ποσότητες που έχει ανάγκη. Στην Ελλάδα, η αγορά δυσκολευόταν να απορροφήσει το αυξανόμενο κόστος, σε συνδυασμό με clawback και rebates (υποχρεωτικές εκπτώσεις) και η ανησυχία πως η χώρα μας θα αντιμετωπίσει πρόβλημα διασφάλισης επαρκών ποσοτήτων ηπαρινών εντάθηκε. Προκειμένου να καταστεί η αγορά έστω και οριακά βιώσιμη, το 2021 η ομάδα των ηπαρινών εξαιρέθηκε από το clawback, αλλά παραλείφθηκε να συμπεριληφθεί η αγορά των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οι εταιρείες και με το clawback.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά βρέθηκε ποσό για να καλύψει τη νοσοκομειακή υπέρβαση του περασμένου έτους και αναμένεται να ρυθμιστεί και τυπικά. Στον αέρα όμως παραμένει η δαπάνη του τρέχοντος έτους. Η δημιουργία κλειστού προϋπολογισμού, στο πλαίσιο συζητήσεων με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά, θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα του clawback.
Αν το ζήτημα δεν λυθεί, ο κίνδυνος η Ελλάδα να καταστεί απαγορευτική για την εισαγωγή του αντιπηκτικού φαρμάκου και να μειωθούν δραστικά οι ποσότητες που φθάνουν στους Έλληνες ασθενείς, καθώς ποσότητες θα κατευθύνονται σε πιο βιώσιμες αγορές, είναι ορατός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου