Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Ο κλάδος της Υγείας βασικός πυλώνας μείωσης της ανεργίας

Αυξημένη ζήτηση για επιστημονικό προσωπικό από τις περισσότερες εταιρείες του τομέα της υγείας καταδεικνύει έρευνα των ΙΟΒΕ -Public Issue για λογαριασμό του ΣΕΒ.

Μόλις το 7,1% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα στον ευρύτερο κλάδο της υγείας, μείωσε το προσωπικό του το 2017, όταν στο σύνολο των κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας μειώθηκε στο 11,3% της επιχειρηματικής δραστηριότητα. Την ίδια το 53% των εταιρειών υγείας δηλώνει ότι αύξησαν το προσωπικό τους . Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφονται σε Έρευνα για το ανθρώπινο δυναμικό των ΙΟΒΕ -Public Issue που έγινε για λογαριασμό του ΣΕΒ πριν από ένα χρόνο αλλά τα στοιχεία για τον κλάδο της υγείας παρουσιάστηκα την Παρασκευή στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τις Πολιτικές και τα Οικονομικά της Υγείας.

Σύμφωνα με τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας ΙΟΒΕ, μετά από μία περίοδο οξείας ύφεσης και εν μέσω μιας συνεχιζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής αναζητούμε βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική με ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταδιακή άνοδο του βιοτικού επιπέδου

Όπως λέει χαρακτηριστικά, επιχειρείται ανάπτυξη με επίκεντρο τη γνώση, την τεχνολογία, την καινοτομία και όχι μυωπική έμφαση στο κόστος εργασίας . Η δε καινοτομία έχει αποδειχθεί ότι διαφοροποιεί τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όρους ανταγωνιστικότητας σε βαθμό πολύ πιο ξεκάθαρο σε σχέση με τη στενή εστίαση στο κόστος εργασίας.

Σχετικά δε με το σημαντικό ο ρόλος των επιχειρήσεων του τομέα της υγείας τονίζεται ο διεθνής προσανατολισμός, το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό, η διασύνδεση με ερευνητικά κέντρα / πανεπιστήμια και η Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο τομέας της υγείας λοιπόν μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης γιατί συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα

Ο κλάδος

Στην παρουσίαση του κ. Τσακανίκα τονίζονται επίσης τα εξής:
Ο κλάδος της υγείας θεωρείται από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας καθώς απορροφά το 8% του ΑΕΠ (60% μέσω της δημόσιας δαπάνης υγείας και 40% μέσω των ιδιωτικών δαπανών). Αντιπροσωπεύει το 4,3% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της οικονομίας και περίπου το 5,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας (σχεδόν 210 χιλ. εργαζόμενους).

H συνολική αξία παραγωγής στον τομέα υγείας-φαρμάκου εκτιμάται σε 11,3 δισ. ευρώ (2017), και συγκεκριμένα 1,5 δισ. για φάρμακα και 9,8 δισ. ευρώ για ιατρικές υπηρεσίες. Η ακαθάριστη αξία παραγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων για το 2017 αντιστοιχεί στο 0,5% της συνολικής αξίας παραγωγής ενώ το μερίδιο των ιατρικών υπηρεσιών αντιστοιχεί στο 3,4%. Η απασχόληση στον ευρύτερο τομέα υγείας φτάνει στις 209 χιλιάδες αποτελώντας το 5,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας (2017). Μάλιστα με βάση την ΕΛΣΤΑΤ ( Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ), η πλειονότητα των εργαζομένων στον τομέα υγείας-φαρμάκου είναι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης.

Απομονώνοντας κάποια συγκεκριμένα στοιχεία της έρευνας αξίζει να σημειωθεί ότι το 60,6% των εργαζομένων στον τομέα παραγωγής φαρμάκου είναι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και φτάνει στο 70% στο κλάδος «δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας». Αντίστοιχα στη συνολική μεταποίηση διαμορφώνεται στο 22,8% και στο σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας στο 36,6%.

Επίσης ο κλάδος παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνει μείωση από όλους τους εξεταζόμενους κλάδους, με το 38,7% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι έχει κενές θέσεις ήτοι αναζητά 348 θέσεις εργασίας. Ακόμη σε σχέση με έναν χρόνο πριν οι εταιρείες στο χώρο της υγείας σημειώνουν πως το προσωπικό τους έμεινε το ίδιο στο 39,9%, αυτών, αυξήθηκε στο 53,0% και μειώθηκε στο 7,1%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο των κλάδων ήταν 37,4%, 51,3% και 11,3%.

Ακόμη κατά την έρευνα φάνηκε ότι η ζήτηση για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Υγεία το επόμενο διάστημα θα μείνει σταθερή για το 43,1% των εταιρειών και αναμένεται να αυξηθεί για το 53,3%, όταν αντίστοιχα για το σύνολο των κλάδων αναμένεται να μείνει αμετάβλητη για το 50,8% και θα αυξηθεί για το 42,3%.

Την ίδια ώρα βέβαια μία στις πέντε επιχειρήσεις του κλάδου υγείας αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της με το 45,7%να θεωρεί ως βασική εταιρεία την προσφορά υψηλότερων μισθών από άλλες επιχειρήσεις και ως δεύτερη σε ποσοστό 40% ότι δεν υπάρχει επαρκής προσφορά ανθρώπινου δυναμικού για το συγκεκριμένο είδος εργασίας. Σε ποσοστό δε περίπου 47% οι εταιρείες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κρατήσουν στη θέση τους το επιστημονικό δυναμικό (μηχανικοί, χημικοί, νομικοί, κλπ)

Συμπερασματικά

Συνολικά η έρευνα καταλήγει στο ότι υπάρχει θετική εικόνα για απασχόληση στον τομέα, και μάλιστα σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα η ζήτηση θα ισχυροποιηθεί. Την ίδια ώρα υπάρχουν δυσκολίες στη διατήρηση του επιστημονικού προσωπικού λόγω έντονου ανταγωνισμού, όπου εντοπίζονται και οι περισσότερες κενές θέσεις, καθώς πρόκειται για κλάδο υψηλής εξειδίκευσης.
Ο κλάδος είναι έντονα ανταγωνιστικός κλάδος και υπάρχει ανάγκη προσαρμογής πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού. Για τις επιχειρήσεις που συναντούν δυσκολίες κάλυψης κενών θέσεων εργασίας, οι κυριότερες αιτίες σχετίζονται με την εργασιακή εμπειρία και έλλειψη απαραίτητων δεξιοτήτων – προσόντων.
Τα αδύνατα σημεία στον κλάδο αφορούν στην περιορισμένη συνεργασία επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, λόγω γραφειοκρατίας, διαφορετικής κουλτούρας, έλλειψης χρόνου στην εκπαίδευση νέων. Άρα υπάρχει ανάγκη για πύκνωση των σχέσεων με πανεπιστήμια: πρακτική άσκηση, βιομηχανικά διδακτορικά, κοινά ερευνητικά έργα

Ταυτότητα έρευνας

Έρευνα για το ανθρώπινο δυναμικό
Έργο: Ποσοτικές Έρευνες σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις επί Θεμάτων ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ»
Περίοδος υλοποίησης: Φθινόπωρο 2018
Στόχευση σε επιχειρήσεις από έξι κλαδικά οικοσυστήματα άνω των 30 ατόμων
Δείγμα στο τομέα της Υγείας: 153 επιχειρήσεις που απασχολούσαν 25.104 άτομα
Σύνολο δείγματος: 831 επιχειρήσεις (περίπου 140.000 άτομα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου