Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Κλασική Συνταγή: Διαγραφή χρεών ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία

Στην εκπνοή του 2019, τα νοσοκομεία διαγράφουν χρέη 3,5 δισ. ευρώ του ΕΟΠΥΥ για τα έτη 2015-2017.

Τις απαιτήσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες αξίας 3,5 δισ. ευρώ που παρασχέθηκαν σε ασφαλισμένους πολίτες την τριετία 2015-2017, διαγράφουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλης Κικίλια η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης παραμονή Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα όπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο, αποφασίζεται:

1. Η διαγραφή των απαιτήσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.) έναντι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτού (εισπρακτέα νοσήλια), στο ύψος των ετήσιων επιχορηγήσεών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό (Φ.210/ ΚΑΕ 2325, 2326), για τα έτη 2015, 2016 και 2017, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, με αντίστοιχη και ισόποση διαγραφή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα Νομικά Πρόσωπα.

2. Το συνολικό ποσό διαγραφής ανέρχεται στα 3.509.738.764,69 ευρώ.

3. Την απεικόνιση του αποτελέσματος των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο διαγραφών στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμούς) της οικονομικής χρήσης του έτους 2019 των προαναφερόμενων φορέων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Να τονίσουμε ακόμη ότι η απόφαση επί της ουσίας εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», με βάση τις οποίες θα έπρεπε η διαγραφή να γίνει μέχρι το τέλος του 2019.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, διαγράφονται χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ 1.149 εκατ. ευρώ για το 2015, 1.156 εκατ. ευρώ για το 2016 και 1.205 εκατ. ευρώ για το 2017. Επίσης τα στοιχεία ανά ΥΠΕ δείχνουν τα εξής:

1η ΥΠΕ: 400,76 εκατ. ευρώ για το 2015, 393,84 εκατ. ευρώ για το 2016 και 408,68 εκατ. ευρώ για το 2017. Σύνολο 1.203,28 εκατ. ευρώ.
2η ΥΠΕ: 171 εκατ. ευρώ για το 2015, 183,67 εκατ. ευρώ για το 2016 και 188,43 εκατ. ευρώ για το 2017. Σύνολο 543,13 εκατ. ευρώ.
3η ΥΠΕ: 46,4 εκατ. ευρώ για το 2015, 76,55 εκατ. ευρώ για το 2016 και 81,94 εκατ. ευρώ για το 2017. Σύνολο 234,89 εκατ. ευρώ.
4η ΥΠΕ: 153.69 εκατ. ευρώ για το 2015, 154,58 εκατ. ευρώ για το 2016 και 162,98 εκατ. ευρώ για το 2017. Σύνολο 471,25 εκατ. ευρώ.
5η ΥΠΕ: 88,2 εκατ. ευρώ για το 2015, 87,73 εκατ. ευρώ για το 2016 και 92,42 εκατ. ευρώ για το 2017. Σύνολο 268.35 εκατ. ευρώ.
6η ΥΠΕ: 176,38 εκατ. ευρώ για το 2015, 179 εκατ. ευρώ για το 2016 και 184.47 εκατ. ευρώ για το 2017. Σύνολο 539.85 εκατ. ευρώ.
7η ΥΠΕ: 82,46 εκατ. ευρώ για το 2015, 80,63 εκατ. ευρώ για το 2016 και 85,88 εκατ. ευρώ για το 2017. Σύνολο 248,77 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι λογικό, τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρα είναι και αυτά τα οποία κάνουν και τις μεγαλύτερες διαγραφές. Ειδικότερα ο Ευαγγελισμός 219,83 εκατ. ευρώ, Γεννηματάς 137,22 εκατ. ευρώ, Λαϊκό 131,58 εκατ. ευρώ, Πανεπιστημιακό Πατρών 126,95 εκατ. ευρώ, ΠΑΓΝΗ 122,56 εκατ. ευρώ και Αττικόν 118,13 εκατ. ευρώ .

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο προηγούμενος πρόεδρος του οργανισμού κ. Σωτήρης Μπερσίμης ήταν υπέρμαχος της ένταξης των δημοσίων νοσοκομείων στο σύστημα καταχώρησης υποβολών όπως γίνεται αντίστοιχα με τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά. Επίσης την τελευταία τριετία υπήρξαν μεταβιβάσεις ποσών από τον ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία και συγκεκριμένα για τα έτη 2016-2017 ήταν της τάξης του 1,3 δισ. ευρώ.

Όπως είχε αναφερθεί μάλιστα πριν από ένα χρόνο, η ένταξη και των δημοσίων νοσοκομείων στο σύστημα εκκαθάρισης του οργανισμού θα μπορούσε να επιφέρει εξορθολογισμό δαπανών έως και 30%.
Ανέκαθεν υπήρχε δυστοκία στις εισπράξεις καταβολών από τον ΕΟΠΥΥ από την πλειοψηφία των Δημοσίων Νοσοκομείων, γεγονός το οποίο εκτοξεύει τα ληξιπρόθεσμα αυτών προς τους προμηθευτές τους. Επίσης σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στον τρόπο διαχείρισης των πόρων των νοσοκομείων, που επίσης εκτοξεύει τις δαπάνες τους. Το βασικό αίτιο έγκειται στο γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν οργανωμένο σύστημα υποβολών προς το οργανισμό με αποτέλεσμα αφενός να μη γίνεται εκκαθάριση αφετέρου να μην μπορεί ο οργανισμός να πληρώσει στο σωστό χρόνο.

Μάλιστα ως ένα καίριο παράδειγμα είχε αναφερθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, για την πορεία των ληξιπρόθεσμων του Ελληνικού Δημοσίου, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, ο Ευαγγελισμός. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο Ευαγγελισμός φέρεται το 2016 να έλαβε συνολικά από τον ΕΟΠΥΥ 8,68 εκατ. ευρώ εκ των οποίων όμως τα 1,62 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν στη λήξη του χρόνου. Αντίστοιχα το 2017 κατεβλήθησαν 5,48 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 3,22 εκατ. ευρώ επίσης στις 28-29 Δεκεμβρίου.

Ο ΕΟΠΥΥ ήδη από το 2016 έχει ενεργοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκκαθάρισης, με τους Ιδιώτες Παρόχους να υποβάλουν άμεσα, να εκκαθαρίζονται αυτές οι υποβολές σε λίγες μέρες και να αποζημιώνονται γρήγορα. Τα νοσοκομεία ενώ έχουν αντίστοιχα συστήματα, λόγω υποστελέχωσης δεν έχουν σε ένα μεγάλο ποσοστό ενταχθεί σε αυτό το σύστημα κι αυτό με την «ευλογία» του Υπουργείου Υγείας το οποίο ενώ αρχικά με σχετική απόφαση τα υποχρέωνε να ενταχθούν τον Ιούλιο του 2017, τελικά είχε δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου