Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Κικίλιας στο Εθνος: Με SMS θα σας θυμίζουμε να κάνετε προληπτικές εξετάσεις

Ο υπουργός Υγείας μιλά στο «Έθνος της Κυριακής» για όλες τις αλλαγές που θα προωθήσει µε το νέο του νοµοσχέδιο

Ακόμη και µήνυµα στο κινητό µας θα στέλνει το υπουργείο Υγείας ώστε να µας ενηµερώνει για όλες τις απαραίτητες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, προκειµένου να προστατευθούµε από σοβαρά νοσήµατα. Στο πλαίσιο αυτό ανασυγκροτείται όλο το σύστηµα της Δηµόσιας Υγείας, κάτι που επί της ουσίας δεν έχει πραγµατοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας µε συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» αποκαλύπτει όλες τις αλλαγές που θα προωθήσει µε το νέο του νοµοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του νέου χρόνου.

«Μέχρι σήµερα νοµοθετήθηκαν δύο φορές αλλαγές στη Δηµόσια Υγεία, αλλά ουδέποτε εφαρµόσθηκαν στην πράξη. Ο σχεδιασµός που κάναµε θα ευνοήσει όλους τους πολίτες σε βάθος χρόνου, ώστε να προλαµβάνονται τα νοσήµατα. ∆εν φέρνουµε το νοµοσχέδιο στη Βουλή για µικροκοµµατικά οφέλη, αλλά δηµιουργείται ένα θεσµικό πλαίσιο που δεν υπάρχει και µε το οποίο φιλοδοξούµε να αλλάξουµε τον τρόπο που λειτουργεί το δοµηµένο κράτος, υλοποιώντας τις οδηγίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει ο υπουργός Υγείας. Τρεις είναι οι ρηξικέλευθες αλλαγές που περιγράφονται στο νοµοσχέδιο:

Η χαρτογράφηση όλων των πιθανών κινδύνων υγείας των πολιτών µε βάση τη συµπεριφορά που ακολουθούν και τον τρόπο ζωής τους. Γι’ αυτό και θα ενεργοποιηθούν όλοι οι γιατροί της χώρας, τόσο οι οικογενειακοί όσο και εκείνοι της πρώτης επαφής, ώστε να ξεκινήσουν να καταγράφουν τα προβλήµατα που πιθανώς να αντιµετωπίσουν στο µέλλον οι πολίτες µε βάση τις συνήθειές τους (κάπνισµα, αλκοόλ κ.λπ.).

Η δεύτερη σηµαντική αλλαγή του συστήµατος δηµόσιας υγείας θα περιλαµβάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (προσυµπτωµατικός έλεγχος) για όλους τους πολίτες, µε βάση την ηλικία τους αλλά και τον «χάρτη» των κινδύνων που θα δηµιουργηθεί. Οπως διαβεβαιώνει ο Βασίλης Κικίλιας: «Το υπουργείο Υγείας είναι εκείνο που οφείλει να ενηµερώνει τους πολίτες για το ποιες εξετάσεις θα πρέπει να κάνουν προληπτικά. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να τους προστατεύουµε. Γι’ αυτό θα αξιοποιήσουµε κάθε µέσο επικοινωνίας ώστε να εντοπίζουµε κάθε συµπολίτη µας ξεχωριστά και να τον ενηµερώνουµε. Πλέον µιλάµε για προσωποποιηµένη πληροφόρηση».

Αλλάζει ριζικά ο συντονισµός όλων των υπηρεσιών υγείας που υπάρχουν σε δήµους και περιφέρειες, τον οποίο αναλαµβάνει πλέον το υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθείται ένα ενιαίο πρόγραµµα πρόληψης. Μέχρι σήµερα, άλλωστε, όλες οι υγειονοµικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργούσαν αυτοβούλως, χωρίς καµία καθοδήγηση. Η ένταξή τους στην οµπρέλα του υπουργείου Υγείας θα είναι υποχρεωτική.

Καταγραφή όλων των κινδύνων

Το νοµοσχέδιο-πλαίσιο του Βασίλη Κικίλια, το οποίο, όπως τονίζει, δεν θα περιλαµβάνει τροπολογίες, για πρώτη φορά προβλέπει ότι θα γίνει λεπτοµερής καταγραφή όλων των κινδύνων των πολιτών. Ο υπουργός υπογραµµίζει στο «Εθνος της Κυριακής» πως «µε σεβασµό στα προσωπικά δεδοµένα των πολιτών και µε βάση τα όσα προβλέπονται στον νόµο του GDPR, θα καταγράψουµε όλους τους κινδύνους που µπορεί να διατρέχουν ώστε να δράσουµε προληπτικά. Στο πλαίσιο αυτό θα ορίσουµε και µια επίσηµη Αρχή, η οποία θα τεκµηριώνει ποιες ακριβώς εξετάσεις είναι απαραίτητες για κάθε πληθυσµιακή οµάδα ξεχωριστά, ώστε όλα να γίνονται µε τον πιο επιστηµονικό τρόπο».

Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο υπουργός Υγείας, στα οποία και στηρίζεται όλη η ανασυγκρότηση της Δηµόσιας Υγείας, τέσσερις είναι οι βασικές νόσοι από τις οποίες πάσχουν οι Ελληνες: καρδιαγγειακά νοσήµατα, νεοπλασµατικές νόσοι, σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ).

1 δισ. ετησίως για το κάπνισμα

Οι τέσσερις αυτές βασικές ασθένειες από τις οποίες νοσούν οι Ελληνες οφείλονται κατά τα 2/3 στην κακή διατροφή, στη µη άθληση, στο κάπνισµα και στο αλκοόλ. Μάλιστα, ειδικά σε ό,τι αφορά στο κάπνισµα ο Βασίλης Κικίλιας υπενθυµίζει: «Περίπου 20.000 συνάνθρωποί µας πεθαίνουν κάθε χρόνο από το κάπνισµα, ενώ 700.000 ηµέρες νοσηλείας οφείλονται στον καπνό και το όλο κόστος στο σύστηµα υγείας αγγίζει το 1 δισ. ευρώ ετησίως».

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου, όλοι οι γιατροί της χώρας (οικογενειακοί αλλά και αυτοί της πρώτης επαφής, ανεξαρτήτως ειδικότητας) θα είναι υποχρεωµένοι να δηµιουργήσουν τον ατοµικό ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε πολίτη. Για όσους ήδη διαθέτουν φάκελο (περίπου 1,5 εκατ. πολίτες), αυτός θα ενισχυθεί µε τα επιπλέον στοιχεία και τις συνήθειές τους, ώστε να µπορούν να εκτιµηθούν οι κίνδυνοι για καθέναν ξεχωριστά. Μέχρι σήµερα ο ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος περιείχε µόνο ιατρικά δεδοµένα των ασθενών, ενώ πλέον θα προστεθούν και όσα µπορούν να αποβούν µοιραία για τη ζωή τους, όπως είναι οι κακές συνήθειες. Τα δεδοµένα θα προστατεύονται πλήρως µε το απόρρητο, όπως άλλωστε προβλεπόταν και σε περσινό νοµοσχέδιο της προηγούµενης κυβέρνησης.

Μόλις γίνει η χαρτογράφηση όλων των πολιτών της χώρας, θα ξεκινήσει η προσωποποιηµένη ενηµέρωση. «Θα χρησιµοποιήσουµε κάθε σύγχρονο µέσο για να ενηµερώσουµε τους πολίτες για τις προληπτικές εξετάσεις που θα πρέπει να κάνουν» αναφέρει στο «Εθνος της Κυριακής» ο υπουργός Υγείας και συµπληρώνει: «Οι εξετάσεις αυτές θα είναι δωρεάν και θα γίνονται είτε σε δηµόσιες δοµές είτε στον ιδιωτικό τοµέα µε την πλήρη κάλυψη του ΕΟΠΥΥ».

Ειδικότερα για τις γυναίκες, µε βάση τον σχεδιασµό, που βρίσκονται στην ηλικία των 30 ετών θα προβλέπεται δωρεάν µαστογραφία. Οι άνδρες στα 50 έτη ή όποια άλλη ηλικία προσδιορίσει η Εθνική Αρχή θα µπορούν να κάνουν εξετάσεις προστάτη, ενώ προληπτικός έλεγχος θα προβλέπεται και για τα παιδιά, µε βάση και την κληρονοµικότητά τους. Να σηµειωθεί ότι σήµερα περίπου 9 στις 10 διαγνωστικές εξετάσεις γίνονται στον ιδιωτικό τοµέα µε την αποζηµίωση του ΕΟΠΥΥ και µια συµµετοχή των ασθενών.

Γι’ αυτό και ο Βασίλης Κικίλιας σχεδιάζει µέσα στους πρώτους µήνες του νέου έτους να προχωρήσει σε διαπραγµάτευση µε τα διαγνωστικά κέντρα, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή τιµή για τον ΕΟΠΥΥ, µε στόχο να µηδενιστεί η συµµετοχή των πολιτών. «Ο ΕΟΠΥΥ είναι µονοψώνιο, γι’ αυτό και θα προχωρήσω σε διαπραγµάτευση µε τους παρόχους, "αγοράζοντας" ουσιαστικά πακέτο εξετάσεων για συγκεκριµένο αριθµό πολιτών που θα προκύψει από τη χαρτογράφηση του πληθυσµού» τονίζει.

Οι πολίτες που θα χρειάζονται µια συγκεκριµένη εξέταση θα ενηµερώνονται ο καθένας ξεχωριστά γραπτώς, µέσω e-mail, ή sms στο κινητό, ή ακόµη και τηλεφωνικά, προκειµένου να τους υπενθυµιστεί ο προσυµπτωµατικός έλεγχος.

Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε παιδιά έως 4 ετών

Το νομοσχέδιο του υπουργού Υγείας, που θα ψηφιστεί εντός του Ιανουαρίου και πριν κατατεθεί θα βγει σε δηµόσια διαβούλευση, περιλαµβάνει και µια άλλη τοµή: αυτή της ενιαίας δράσης όλων των υπηρεσιών υγείας. Για πρώτη φορά όλες οι δοµές θα λειτουργούν υπό την «οµπρέλα» του υπουργείου Υγείας, το οποίο και θα δίνει τις κατευθυντήριες γραµµές. Υποχρεωτικά όλες οι υπηρεσίες υγείας των δήµων και των περιφερειών, αλλά και οι υγειονοµικοί υπάλληλοι, θα πρέπει να συντονίζονται µε τις δράσεις πρόληψης που θα πραγµατοποιεί το υπουργείο Υγείας, ώστε να υπάρχει κοινός στόχος.

«Ολες οι δράσεις πρόληψης θα είναι, πλέον, διατοµεακές. Θα πρέπει να διασυνδεθούν οι υπηρεσίες υγείας των δήµων και των περιφερειών µε αυτές του ΕΟ∆Υ αλλά και του ΕΣΥ, ώστε να υπάρχουν κοινά προγράµµατα πρόληψης σε όλα τα επίπεδα. Αλλωστε, µετά τη χαρτογράφηση των κινδύνων σε όλη τη χώρα, θα συντάξουµε ένα εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο και θα εφαρµόσουµε παντού. Στα σχολεία, στις γειτονιές, στους κατοίκους των αποµακρυσµένων περιοχών. Εχουµε ήδη σχεδιάσει ειδικές δράσεις για την πρόληψη των µεταδιδόµενων νοσηµάτων, των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων, αλλά, µεταξύ άλλων, και για τους εµβολιασµούς, τα οποία και θα προωθήσουµε µε τους πιο σύγχρονους τρόπους – ακόµη και µέσα από το ∆ιαδίκτυο. Ενδεικτικά να σας πω σχετικά µε την πρόληψη ότι εισάγουµε ένα νέο µέτρο, αυτό του υποχρεωτικού εµβολιασµού για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία των 4 ετών µε εκείνα τα εµβόλια τα οποία η Εθνική Επιτροπή Εµβολιασµών θα κρίνει ότι πρέπει να εµβολιάζονται», υπογραµµίζει στο «Εθνος της Κυριακής» ο υπουργός Υγείας.

Να σηµειωθεί ότι ο Βασίλης Κικίλιας σκοπεύει µε την πρόληψη που θα εφαρµοστεί στον πληθυσµό να εξοικονοµηθούν κονδύλια από την περίθαλψη ώστε να δοθούν στη δηµόσια υγεία. Σήµερα, µόλις το 2% των δαπανών κατευθύνεται στη δηµόσια υγεία και το 98% στην περίθαλψη. «∆εν θα είµαστε πια το υπουργείο της απόγνωσης, αλλά της ελπίδας» καταλήγει ο υπουργός Υγείας.

1 σχόλιο:

  1. Υπουργέ μου,στα λόγια είμαστε καλοί....στο διαταύτα ποιοί θα πληρώσουν τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις΄.......ΠΑΛΙ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ....ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ........ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή