Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

ΠΕΦΝΙ: Έρευνα για τις ελλείψεις φαρμάκων

Συντάκτης: Virus

Σε πανευρωπαϊκή έρευνα για τις ελλείψεις φαρμάκων λαμβάνει μέρος η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς.

Πρόκειται για έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP) στην οποίο συμμετέχει η ελληνική ένωση, με επίγνωση της σοβαρότητας του προβλήματος και λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση στην παρεχόμενη φροντίδα στους ασθενείς, ιδιαίτερα στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Στο εγχείρημα συμβάλλουν Έλληνες νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί με τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST Project CA 15105 σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων.

Στη χώρα μας, με πρωτοβουλία της η ΠΕΦΝΙ έχει αναπτύξει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση του προβλήματος για παράδειγμα τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας των νοσοκομειακών φαρμακείων.

Σημειώνεται ότι η έρευνα που συντάχθηκε από την EAHP μεταφράστηκε από την ΠΕΦΝΙ στην ελληνική γλώσσα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι απευθύνεται όχι μόνο στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, αλλά και στους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας και στους ασθενείς.

Σχετικά με την έρευνα η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ και board member of EAHP, Δέσποινα Μακριδάκη επεσήμανε ότι «η έρευνα θα βοηθήσει στην ανάδειξη των λύσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σήμερα εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας και σε εθνικό επίπεδο».

Τα τελευταία 10 χρόνια, η E.A.H.P. βρίσκεται επί ποδός για το πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων και την επίπτωση που έχουν αυτές για τους ασθενείς στο νοσοκομειακό περιβάλλον.

Κατά το παρελθόν η E.A.H.P. έχει διενεργήσει τρεις έρευνες για το θέμα αυτό, τα έτη 2013, 2014 και 2018, των οποίων έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση συνολικής εποπτικής εικόνας τόσο για τη σοβαρότητα του προβλήματος όσο και για την επίπτωση των ελλείψεων στο σύνολο της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς.

Επειδή οι ελλείψεις φαρμάκων δεν επηρεάζουν μόνο τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, η E.A.H.P. αποφάσισε να επεκτείνει το στόχο της φετινής έρευνας.

Ειδικότερα, η έρευνα του τρέχοντος έτους στοχεύει στη διερεύνηση μερικών από των αιτιών των ελλείψεων φαρμάκων στα νοσοκομεία και ακόμη την επίδραση των ελλείψεων αυτών για τους ασθενείς.

Στόχος ακόμη είναι η ανάδειξη των λύσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σήμερα εφαρμόζονται, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας και σε εθνικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου