Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Clawback:Ο εξορθολογισμός του μπορεί να φέρει 300 εκατ. στην οικονομία

Reporter.gr

Μια σταδιακή μείωση του clawback μπορεί να απελευθερώσει 200- 300 εκ ετησίως στην πραγματική οικονομία σύμφωνα με όσα είπε ο Αντώνης Καρόκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, στο τελευταίο συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).

Τα κέρδη, όπως ανέφερε αναμένεται να είναι πολύπλευρα και σημαντικά. Για την κοινωνία αναμένεται να φέρει μείωση συμμετοχής ασθενών, μείωση συνταγογράφησης, για ένα σύστημα υγείας θα διευκολύνει την ένταξη της καινοτομίας στην καθημερινή πρακτική, και για τον κλάδο του φαρμάκου θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και επενδύσεις ειδικά σε έρευνα.

«Χρειάζεται ένα μνημόνιο συνεργασίας που θα διασφαλίζει την δέσμευση όλων. Να φύγουμε από οριζόντια μέτρα. Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η στρατηγική ανά θεραπευτική κατηγορία» τόνισε και ανέφερε ότι «η αντιμετώπιση του clawback μπορεί να δημιουργήσει θετικές εξωτερικότητες». 

Την ίδια ώρα η διαιώνιση του μέτρου του clawback – μηχανισμού υποχρεωτικών επιστροφών, μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικές απειλές σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα ξεκινά την προσπάθεια για διαπραγμάτευση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα. «Το clawback είναι ο μισός ΕΝΦΙΑ. Έχει ηθικούς κινδύνους. Ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε την πολιτική εμβολιασμών, διαχειριζόμαστε τη δημόσια υγεία είναι στρεβλός. Οι δείκτες βιωσιμότητας της χώρας είναι σε πτώση, Οι δείκτες νοσηρότητας είναι σε άνοδο. Η περίοδος της κρίσης έφερε μείωση του προσδόκιμου υγιούς επιβίωσης κατά 3,5 χρόνια» σημείωσε μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο Μάκης Παπαταξιάρχης, Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum, Διευθύνων Σύμβουλος Janssen Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν γνώστες των οικονομικών της υγείας, το clawback αποτελεί όλο και περισσότερο ένα δημοσιονομικό πρόβλημα. «Η συνεχής αύξηση του μηχανισμού των υποχρεωτικών επιστροφών αυξάνει τις πιθανότητες αδυναμίας κάλυψης από ένα μέρος ή το σύνολο των φαρμακευτικών εταιρειών. Σε μία τέτοια περίπτωση, η κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό δυναμιτίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας - αναλογιζόμενοι για παράδειγμα ότι το clawback φτάνει σήμερα και τα επίπεδα του υπερ-πλεονάσματος για το έτος 2019» σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται το «clawback γεννάει clawback, δηλαδή είναι ένα εγγενώς πληθωριστικό μέτρο». Ουσιαστικά το clawback είναι πληθωριστικό μέτρο, γιατί δεν δημιουργεί κίνητρα για οικονομική συνταγογράφηση. Κανείς δεν έχει οικονομικό κίνητρο να μειώσει την κατανάλωση αλλά αντιθέτως πολλά να κερδίσει από την αύξησή της.

Στο φόντο αυτό, όπως ανέφερε ο κ. Καρόκης στο τελευταίο συνέδριο της ΕΣΔΥ είναι αναγκαία μία συνολική δέσμη διαρθρωτικών μέτρων σε βραχυπρόθεσμο και μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα για τη μείωση της συνολικής δαπάνης, αλλά και η σταδιακή αύξηση της δημόσιας δαπάνης. «Για τη μείωση του ύψους των αυτόματων επιστροφών επιβάλλεται ο έλεγχος των συνολικών αγορών και η αύξηση του ορίου του προϋπολογισμού» υπογράμμισε. Ειδικότερα σημείωσε ότι «η μείωση / έλεγχος των συνολικών αγορών του συστήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκτηση της μακροοικονομικής ισορροπίας του συστήματος αλλά και για την άσκηση μιας ολιστικής πολιτικής μεσοπρόθεσμα με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας στη φαρμακευτική φροντίδα». Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρξει, επιτάχυνση των διαδικασιών Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας και Διαπραγματεύσεων για νέα και ήδη κυκλοφορούντα προϊόντα, δίνοντας έμφαση στα νοσοκομειακά φάρμακα και φάρμακα που διακινούνται από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

Επίσης σημείωσε την ανάγκη για ορθολογικές τιμές γενοσήμων στο 65% των πρωτοτύπων και αποζημίωση των off patent (σε ATC V) στην τιμή αναφοράς των γενοσήμων, για ενίσχυση του ελεγκτικού έργου του ΕΟΠΥΥ και ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης συμφωνιών, και για αύξηση της δημόσιας δαπάνης: Ως πρώτος στόχος θα πρέπει να τεθεί τουλάχιστον η αύξηση της δημόσιας δαπάνης στα επίπεδα καθαρής δαπάνης του 2014 δηλαδή 2,3 δισ. – το χαμηλότερο επίπεδο δαπάνης που εμφανίστηκε την περίοδο 2012-2018. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όπως τόνισε ο κ. Καρόκης: Έμμεσα μέσω της δημιουργίας κονδυλίου για την πρόληψη και την ένταξη των εμβολίων σε αυτό, στα πρότυπα της πλειονότητας των χωρών του ΟΟΣΑ. Το εν λόγω μέτρο ισοδυναμεί με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 160 εκ. ευρώ. Άμεσα μέσω της χρηματοδότησης με βάση την αύξηση του ΑΕΠ που θα μπορούσε να δοθεί εφάπαξ το 2020 - 21 για την περίοδο ως το 2023 για να βοηθήσει στην ισορροπία του συστήματος.

Γιώργος Αλεξάκης
Πηγή: Reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου