Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Με αρχικό προβλεπόμενο rebate και clawback 1,1 δισ. ευρώ ξεκινά το 2020 ο ΕΟΠΥΥ

Με τις επιβαρύνσεις σε προμηθευτές και παρόχους να αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο έσοδό του δημοσιεύτηκε ο προϋπολογισμός του οργανισμού.

Εμφανής είναι η διάθεση επιβάρυνσης του κλάδου του φαρμάκου έναντι των υπολοίπων προμηθευτών και παρόχων από τον ΕΟΠΥΥ την ερχόμενη χρονιά, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του οργανισμού. Με βάση τους σχετικούς πίνακες, ενώ τα συνολικά έσοδα από rebate και clawback για το οργανισμό διαπιστώνονται στα ίδια περίπου επίπεδα, ήτοι 1,097 δισ. ευρώ για το 2020 έναντι 1,085 δισ. ευρώ το 2019, η ζυγαριά γέρνει σαφώς σε βάρος του φαρμάκου. Βέβαια ο προϋπολογισμός σε αυτό το επίπεδο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σταθερά τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τις επιβαρύνσεις, όμως είναι ενδεικτική η διάθεση.

Ειδικότερα, ενώ για τη Φαρμακευτική Δαπάνη το 2019 είχαν προϋπολογιστεί rebate και clawback 583 εκατ. ευρώ και για Λοιπές Παροχές Ασθένειας 502,2 εκατ. ευρώ, για το 2020 τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται στα 659,2 εκατ. ευρώ και 438,5 εκατ. ευρώ. Κι αυτό μάλιστα παρά το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση εξόδων σχεδόν για όλες τις κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, με βάση τον προϋπολογισμό ο ΕΟΠΥΥ θα διαθέσει για:

Φαρμακευτική περίθαλψη: 1,972 δισ. ευρώ, έναντι 1,94 δισ. ευρώ αρχικού προϋπολογισμού το 2019.

Φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής χρήσης: 86 εκατ. ευρώ, έναντι 55 εκατ. ευρώ το 2019.

Νοσοκομειακή περίθαλψη: 50 εκατ. ευρώ, έναντι 49 εκατ. ευρώ το 2019.

Ιδιωτικές κλινικές: 228,528 εκατ. ευρώ, έναντι 217,458 εκατ. ευρώ.

Βοηθήματα εφάπαξ αεροθεραπείας: 3 εκατ. ευρώ (σταθερή δαπάνη με το 2019).

Ιατρικές επισκέψεις: 90,549 εκατ. ευρώ, έναντι 75,084 εκατ. ευρώ το 2019.

Διαγνωστικά κέντρα: 338,912 εκατ. ευρώ, έναντι 302,389 εκατ. ευρώ το 2019.

Φυσικοθεραπείες και κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης: 62,521 εκατ. ευρώ, έναντι 57,441 εκατ. ευρώ.

Αιμοκάθαρση: 147,896 εκατ. ευρώ, έναντι 134,577 εκατ. ευρώ.

Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας ανοικτής περίθαλψης: 5,174 εκατ. ευρώ, έναντι 4,923 εκατ. ευρώ.

Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης: 51,742 εκατ. ευρώ, έναντι 44,312 εκατ. ευρώ.

Ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές: 44,843 εκατ. ευρώ, έναντι 41,029 εκατ. ευρώ.


Πρόσθετη περίθαλψη – ασφαλισμένοι: 55,739 εκατ. ευρώ, έναντι 55 εκατ. ευρώ το 2019.

Συμπληρώματα ειδικής διατροφής: 14,66 εκατ. ευρώ, έναντι 16,411 εκατ. ευρώ.

Υγειονομικό υλικό: 17,3 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετη περίθαλψη: 89,686 εκατ. ευρώ, έναντι 77,956 εκατ. ευρώ.

Οδοντιατρική περίθαλψη: 50.000 ευρώ, έναντι 100.000 ευρώ το 2019.

Υπηρεσίες ειδικής αγωγής: 73,301 εκατ. ευρώ, έναντι 65,647 εκατ. ευρώ.

Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα πως ενώ για τις περισσότερες κατηγορίες θα υπάρχει αύξηση δαπανών, το φάρμακο θα είναι εκείνο που επιβαρύνεται πιο πολύ προκειμένου να «αυτοχρηματοδοτήσει» τις δαπάνες γι αυτό. Αυτό αποδεικνύεται επίσης και από τις εκτιμήσεις rebate και clawback για τις λοιπές κύριες κατηγορίες παροχών. Συγκεκριμένα:

Για το Φάρμακο ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει clawback στα 459,9 εκατ. ευρώ και rebate στα 199,3 εκατ. ευρώ (σύνολο 659,2 εκατ. ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί πως με την έκτη τροποποίηση που εγκρίθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, το εν λόγω ποσό διαμορφώθηκε στο 1,149 δισ. ευρώ.

Στα διαγνωστικά κέντρα, το clawback υπολογίζεται στα 111 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμού για το 2019 πέρυσι στα 150 εκατ. το 2019 και έναντι 179,938 εκατ. ευρώ στην τελευταία τροποποίηση.

Οι ιδιωτικές κλινικές θα επιβαρυνθούν με 187,5 εκατ. ευρώ, έναντι 213 εκατ. ευρώ που αρχικά υπολογίζονταν το 2019 και 283,616 εκατ. ευρώ που υπολογίζει η τροποποίηση.

Το clawback για φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής μόνο χρήσης παραμένει και για το 2020 στα 55 εκατ. ευρώ όπως είχε προϋπολογιστεί για το 2019, όμως τελικά στην τροποποίηση φαινόταν στα 155 εκατ. ευρώ αν και οι εκτιμήσεις της αγορά αναφέρει ποσό χαμηλότερο λόγω και τις επικείμενης ενίσχυσης της κατηγορίας με επιπλέον 30 εκατ. ευρώ.

Βαρύς ο πέλεκυς για τα Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής όπου φέτος προβλέπεται clawback 15 εκατ. ευρώ από αρχική εκτίμηση το 2019 στα 20 εκατ. ευρώ και την εκτίμηση στην 6η τροποποίηση στα 22,17 εκατ. ευρώ. Εδώ βέβαια υπάρχει το παράδοξο ότι τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ από clawback θα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδά του γα το 2020, αλλά πιθανόν αυτό αν έχει να κάνει με ανείσπρακτες επιβαρύνσεις ή ποπληρωμές της προηγούμενης χρονιάς

Έτσι, όπως καταγράφεται στο δημοσιοποιημένο προϋπολογισμό για το 2020, τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ διαμορφώνονται στα 6,43 δισ. ευρώ έναντι 6,23 δισ. ευρώ στον προ τροποποιήσεων προϋπολογισμό του 2019. Βέβαια μετά και την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2019, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 7,57 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο και αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στον επαναπροσδιορισμό των clawback και rebate, κάτι που αναμένεται και κατά το 2020 Την ίδια στιγμή τα προϋπολογιζόμενα έξοδαεκτιμώνται στα 6,57 δισ. ευρώ έναντι 6,18 δισ. ευρώ στον αρχικό προϋπολογισμό του 2019 και 7,76 δισ. ευρώ μετά την 6η τροποποίηση.

Ακόμη, όσον αφορά στην κατανομή του ετήσιου ποσού της πίστωσης για μεταβιβάσεις σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης, προβλέπονται: Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία ΕΣΥ 778 εκατ. ευρώ (από 737 εκατ. ευρώ το 2019), Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος 24,2 εκατ. ευρώ (από 38 εκατ. ευρώ), Μεταβιβάσεις σε Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου (Παπαγεωργίου, Ωνάσειο) 85 εκατ. ευρώ από 98 εκατ. ευρώ, μηδενικές μεταβιβάσεις σε ΔΥΠΕ από 14 εκατ. ευρώ το 2019, ΚΕΤΕΚΝΥ 0,88 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ, και για το ΕΚΑΒ 12 εκατ. ευρώ όπως και το 2019, δηλαδή συνολικά 900 εκατ. ευρώ.

Από το newsroom του Healthmag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου