Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Μόνιμοι γιατροί στην Κρήτη- Virus

Φορείς υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Κρήτης πρόκειται να στελεχώσουν οι 78 μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί, για τις θέσεις των οποίων εξασφαλίστηκαν οι πόροι.

Μόνιμοι γιατροί στην ΚρήτηΟι θέσεις, οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί οι 76, θα αφορούν διάφορες ειδικότητες, ενώ αναμένεται η δημοσίευση προκήρυξης και των δύο τελευταίων θέσεων.

Η 7η Υ.ΠΕ. έχει ήδη κατανείμει τις ανωτέρω 76 θέσεις στους φορείς υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβαλλόμενα αιτήματα, τις κενές θέσεις καθώς και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων και έχει ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Επιλογής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς χήρεψε η θέση του Διοικητή. Δεδομένης της κάλυψης της θέσης του Διοικητή την προηγούμενη εβδομάδα, ορίστηκαν άμεσα τα Συμβούλια Επιλογής και για το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Περαιτέρω, για τις 22 από τις παραπάνω θέσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής από τα αρμόδια Συμβούλια και αναμένεται η δημοσίευση των αποτελεσμάτων επιλογής στο ΦΕΚ, ενώ για τις 16 θέσεις η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο προσδιορισμού της τελικής συνεδρίασης των Συμβουλίων ή παροχής απάντησης στις υποβληθείσες ενστάσεις.

Όσον αφορά την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων αναμένεται από τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής η δρομολόγηση και ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου