Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι εθελούσιες μειώσεις “σώζουν” δεκάδες γενόσημα


Αποτέλεσμα εικόνας για εοφ

Ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών αναρτήθηκε η τελική πρόταση ανατιμολόγησης απο τον Εθνικο Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Στη λίστα και τα 184 γενόσημα του συμπληρωματικού δελτίου τιμών με τις εθελούσιες μειώσεις (εδώ).

Όπως έγραψε το Virus, η “διπλή”, διαδοχική μείωση είχε βασικό στόχο την αποφυγή της κατακρήμνισης της τιμής των φαρμακευτικών αυτών σκευασμάτων. 

Μειώσεις δύο φάσεων κρίθηκαν προτιμότερες από τη μια και μεγαλύτερη της γενικής ανατιμολόγησης. Κυρίως, όμως η εθελούσια μείωση λειτούργησε ως “προστασία”, δίνοντας τη δυνατότητα στα 184 αυτά γενόσημα να ευνοηθούν από το «μαξιλαράκι» του 10%, ως ανώτερο ποσοστό μείωσης.

Μια πρώτη επεξεργασία της πρότασης του ΕΟΦ δείχνει πως οι τιμές, βάσει των οποίων υπολογίστηκαν οι νέες μειώσεις για τα γενόσημα αυτά, είναι, όντως, αυτές που περιελάμβανε το Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών.

Αρκετά από αυτά τα γενόσημα, μετά τον υπολογισμό των μειώσεων βάσει του αρχικού υπολογισμού ανακοστολόγησης από τον ΕΟΦ θα λάμβαναν τιμή πάνω από την τιμή του φαρμάκου αναφοράς εκτός προστασίας (off patent). Έτσι έπρεπε να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη άρσης της προστασίας του 10% και οι τιμές των γενοσήμων θα υπολογίζονταν στο 65% της τιμής του off patent. Οι εθελούσιες μειώσεις φαίνεται να ρίχνουν τις τιμές τόσο όσο χρειάζεται για να αξιοποιηθεί η δικλείδα ασφαλείας του 10%.

Έτσι, μια μεθοτρεξάτη πριν την εθελούσια μείωση είχε τιμή €37,15 και αν δεν είχε προχωρήσει η φαρμακευτική εταιρία στην κίνηση αυτή, με το νεο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, η χονδρική της τιμή θα διαμορφωνόταν στα €21,52. Με την εθελούσια μείωση έπεσε στα €36,66 και μετά τους υπολογισμούς των μειώσεων της δεύτερης ανατιμολόγσησης έφθασε τελικά στα €32,99.

Αντίστοιχα, μια αριπιπραζόλη πριν την εθελούσια μείωση είχε €63,90, με την εθελουσια μείωση έπεσε στα €51,01, Κατά τη δεύτερη εν εξελίξει ανατιμολόγηση, χωρίς την εθελούσια μείωση θα έπεφτε στα €29,90, αλλά τώρα διαμορφώνεται στα €45,91.

Πάντως, σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Τιμών στο Υπουργείο Υγείας για να εξετάσει τις ενστάσεις που έστειλαν οι Φαρμακευτικές Εταιρίες για τους υπολογισμούς των τιμών των Φαρμακευτικών Σκευασμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου