Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΣ 30-05-2012Αθήνα 30-5-2012
Προς όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), κατά τη συνεδρίαση της 25πς Μαΐου 2012, συζήτησε εκτενώς την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας μετά και τη συζήτηση με τον Υπηρεσιακό Υπουργό κ. X. Κίττα.
Όπως και με Δελτίο Τύπου της 24/5/2012 σας ενημερώσαμε, ζητήσαμε από τον Υπουργό να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες θα διατηρήσουν εν ζωή το υπό κατάρρευση σύστημα υγείας.
Συγκεκριμένα:
- Ενίσχυση των Νοσοκομείων με εξασφάλιση των δαπανών, για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την εξόφληση των εφημεριών των ιατρών.
- Λόγω αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παράλληλη χειρόγραφη συνταγογράφηση, με την αξιοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής σάρωσης και με τη χρησιμοποίηση των ατομικών μας συνταγολογίων. Κατάργηση του προστίμου του 1€.
- Αναστολή της ένταξης των κλάδων υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.
- Καταβολή των οφειλών στους ιατρούς (μόνο οι παλαιές οφειλές του ΟΠΑΔ ανέρχονται σε 350.000.000 €) από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), εκφράζει την αγωνία του για την αδυναμία του συστήματος υγείας, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των ασφαλισμένων, να εξασφαλίσει τις αμοιβές των ιατρών και να εγγυηθεί ομαλή, απρόσκοπτη και ασφαλή περίθαλψη.
Παρά τις προειδοποιήσεις μας για την πρόχειρη, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς επαρκή χρηματοδότηση λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, προχώρησαν στην καταστροφική πολιτική τους, που τα αποτελέσματά της βιώνουμε σήμερα, στον τομέα της Υγείας – Περίθαλψης.
Επειδή οι συμβάσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ είναι ατομικές, έχουμε και κατά το παρελθόν τονίσει και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι να ζητήσουν από τα μέλη τους δικαστική διεκδίκηση με τη συνδρομή τους και τον παρεμβατικό ρόλο του Π.Ι.Σ.

Επίσης, διερευνούμε τη δυνατότητα δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων, κινητών και ακινήτων, εσόδων κλπ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξόφληση των οφειλομένων.
Κατετέθη επίσης, από τον Π.Ι.Σ αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας:

1. Της υπ’ αρίθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.Γ.Υ. 149/1-3-2012 (ΦΕΚ Β 545/1-3-2012) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εφαρμογής Συνταγογράφησης με δραστική ουσία», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ3 (α)/οικ.33239/30-3-2012 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β 983/30-3-2012).
2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.
Για τα ΚΕΠΑ, που αποδυναμώνουν τη λειτουργία των μονάδων του ΕΟΠΥΥ, ταλαιπωρούν ασφαλισμένους και εξουθενώνουν τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, στηρίζουμε τις ενέργειες της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ και των ΣΕΥΠΙΚΑ.
Ζητούμε, από τα μέλη μας (Ιατρικού Συλλόγους), να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στη συλλογική προσπάθεια του Π.Ι.Σ, για την αντιμετώπιση των καίριων προβλημάτων των γιατρών και της περίθαλψης. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει οι ενέργειες να ενισχύουν και να μην αποδυναμώνουν το θεσμικό ρόλο του ανώτατου οργάνου των ιατρών.
Θα πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις και εντάσεις στις σχέσεις των μελών μας, όπως Κοινωνικές εκδηλώσεις ενός Ιατρικού Συλλόγου σε περιοχή άλλου Ιατρικού Συλλόγου χωρίς προηγούμενη συνεννόηση.
Η προβολή θεμάτων από τα Μ.Μ.Ε., θα πρέπει να γίνεται με ενισχυτικό ρόλο του Π.Ι.Σ., που είναι αρμόδιος για την προβολή και αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων και όχι με τρόπο και μεθόδους που αν δεν αποδυναμώνουν, τουλάχιστον δημιουργούν σύγχυση.
Σε σχετικές προσκλήσεις, θα πρέπει να τονίζεται ότι τη γενικότερη ευθύνη για την προβολή και αντιμετώπιση των προβλημάτων των γιατρών και της περίθαλψης έχει ο Π.Ι.Σ. και η οποιαδήποτε προβολή από τους Ιατρικούς Συλλόγους, που έχουν οπωσδήποτε την δική τους αυτονομία, πρέπει να χαρακτηρίζεται από το ενισχυτικό πνεύμα συλλογικής δράσης.
Παρακαλούμε λοιπόν, να αποφεύγονται ενέργειες οι οποίες δημιουργούν παρεξηγήσεις, εντάσεις, διαφωνίες αλλά εντέλει προκαλούν ζημία στα προβλήματα των γιατρών και της περίθαλψης.
Επίσης, θα ζητήσουμε από την ΕΣΗΕΑ να ενημερώσει τα μέλη της, ότι θα πρέπει να αποφεύγονται διαφημίσεις ιατρικών εταιριών και λοιπών κερδοσκοπικών φορέων, υπηρεσιών του χώρου της υγείας, διότι αυτό αντιστρατεύεται κανόνες ηθικής και δεοντολογίας αλλά και καταστρατήγησης της έννομης τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου