Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

«ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ»ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΣυνέντευξη του Βλάση Σφυρόερα, 

Διευθύνοντος Συμβούλου ΗΔΙΚΑ Α.Ε.


Health Daily: Toν τελευταίο καιρό είναι αρκετά σύνηθες να επιρρίπτονται ευθύνες στην ΗΔΙΚΑ για τις καθυστερήσεις και για άλλα προβλήματα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ποιες από αυτές τις ευθύνες αναλογούν όντως στην ΗΔΙΚΑ;

Όπως έγινε ήδη γνωστό, πριν δύο εβδομάδες περίπου παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στην εφαρμογή με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του συστήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωσή μας η επαναφορά του συστήματος σε πλήρη λειτουργία προγραμματιζόταν για τις 14 Μαΐου. Δεδομένου ότι πάντα απαιτείται μία περίοδος προσαρμογής των χρηστών ακόμα και σε εφαρμογές μεγάλων διεθνών εταιρειών με μεγάλο εύρος χρηστών για την πλήρη λειτουργία τους, αποφασίστηκε η εφαρμογή να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία για μία εβδομάδα.
Όλοι γνωρίζουμε περιπτώσεις εφαρμογών οι οποίες έπεσαν τις πρώτες μέρες λειτουργίας τους. Ήδη με δική μας ευθύνη αποφασίσαμε τη λειτουργία νέας εφαρμογή αξιοποιώντας τα παραδοτέα και την τεχνογνωσία της πρώτης εφαρμογής, η οποία είναι τεχνολογικά περισσότερο εξελιγμένη και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υπερφόρτωσης. Η στάση της Η.ΔΙ.ΚΑ αποδεικνύει την ετοιμότητα και την ικανότητα διαχείρισης απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα για το χώρο της υγείας.
Η Η.ΔΙ.ΚΑ είχε σχεδιάσει ένα plan B σε περίπτωση αποτυχίας του υπάρχοντος συστήματος το οποίο ενεργοποιήθηκε αυτόματα και άμεσα όταν προέκυψε το πρόβλημα. Μια τέτοια απόφαση λήφθηκε με σκοπό την προστασία των ασφαλισμένων και την προάσπιση της υγείας του κοινωνικού συνόλου. Απέναντι στη στοχοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και κατ’ επέκταση της Η.ΔΙ.ΚΑ που επιχειρείται τον τελευταίο καιρό, καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία για την πλήρη εφαρμογή ενός συστήματος το οποίο συμβάλλει:

α) στην επιβολή κανόνων διαφάνειας
β) στη τήρηση ελέγχου των δαπανών της συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων ασθενών,

Health Daily: Γιατροί και φαρμακοποιοί αναφέρουν ότι το σύστημα «πέφτει» συχνά. Αληθεύει αυτό;

Είναι αλήθεια πως έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς προβλήματα στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν από την ανεπαρκή υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον Ανάδοχο του έργου.
Ωστόσο, προσπαθήσαμε με ιδία μέσα να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα και να επαναφέρουμε το σύστημα σε κανονική λειτουργία. Το οποίο και πετύχαμε. Από τις 21 Μαϊου λειτουργεί νέα πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και πολύ πιο βελτιωμένη με την οποία αντιμετωπίστηκαν τα όποια προβλήματα είχαν προκύψει από την εφαρμογή του προηγούμενου συστήματος.

Ήδη αυτή τη στιγμή το σύστημα  δουλεύει κανονικά, είναι εμφανώς πιο βελτιωμένο από το προηγούμενο και  
εκτελούνται άνω των 50.000 συνταγών  
ημερησίως. Η νέα εφαρμογή έχει τα  
εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με την  
προηγούμενη:


1. Προσφέρεται μεγαλύτερη  διευκόλυνση στους ιατρούς με τη 
δυνατότητα επιλογής από τον ιατρό 
της μονάδας καταχώρησης της  
συνταγής (πχ το ιδιωτικό του ιατρείο 
ή το πολυιατρείο), γεγονός που  
βοηθάει στον καλύτερο έλεγχο της  
«συμπεριφοράς» των ιατρών 2. Δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής της 
προηγούμενης συνταγής για ασθενείς  
με χρόνια νοσήματα που λαμβάνουν  
συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 3. Δίνεται δυνατότητα Εκτύπωση τρίμηνης  
συνταγής με μία εντολή ενώ μέχρι  
τώρα έπρεπε να δοθούν τρεις εντολές, 4. Με την εισαγωγή του ΑΜΚΑ του  
ασφαλισμένου εμφανίζονται πλέον τα  
στοιχεία του και το ταμείο. 
Σε περίπτωση αλλαγής του 
ασφαλιστικού ταμείου, μπορεί να 
επιλέξει ο ιατρός το ασφαλιστικό 
ταμείο αφού ο ασφαλισμένος του 
έχει επιδείξει προηγουμένως το 
ασφαλιστικό βιβλιάριο 5. Παρέχεται μεγαλύτερη ευκολία στη 
διαχείριση των οθονών από το χρήστη.


Γίνεται πιο εύκολη η χρήση για τον  
ιατρό και τον φαρμακοποιό πχ στην  
αναζήτηση φαρμάκου ή διάγνωσης.


Health Daily: Eπίσης, αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να καταχωρούν συνταγές  
σε δύο συστήματα, το δικό σας και το λογισμικό του κάθε φαρμακείου.


Υπάρχει λύση για αυτό το τεχνικό πρόβλημα;

Δεν τίθεται πλέον θέμα καταχώρησης συνταγών σε δύο συστήματα διότι 
ολοκληρώθηκε η μελέτη που αφορά στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές γ
ια τη διασύνδεση του λογισμικού των φαρμακείων με το σύστημα της  
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι φαρμακοποιοί  
να μη χάνουν χρόνο στην καταχώρηση μιας συνταγής και στα δύο συστήματα.

Έχουν γίνει ήδη οι δοκιμές και το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί από τους  φ
αρμακοποιούς στις αρχές του επόμενου μήνα. Ανάλογη διαδικασία πρόκειται  
να πραγματοποιηθεί τόσο για τα προγράμματα των ιατρείων, των διαγνωστικών  
κέντρων όσο και για τα ERP των νοσοκομείων.


Health Daily: Σε πρόσφατο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός για την 
υλοποίηση του ψηφιακού συστήματος, προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ, το   
οποίο θα αντικαταστήσει την σημερινή εφαρμογή «είναι στον αέρα».

Πρόκειται για ένα δημοσίευμα το οποίο βρίθει ανακριβειών. Ο διαγωνισμός για  
το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συνεχίζεται κανονικά. 

Έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η Α’ φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας με την επιλογή τεσσάρων 
εταιρειών από το σύνολο των έξι που συμμετείχαν αρχικά στο διαγωνισμό. Αυτή  
τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της εξέτασης των προσφυγής από τη μία από 
τις δύο εταιρείες που αποκλείστηκαν. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η δημόσια διοίκηση είναι η καθυστέρηση στη διενέργεια των διαγωνισμών μέχρι 
την κατακύρωση του αναδόχου λόγω των ενστάσεων και των προσφυγών. Για το 
λόγο αυτό έχουμε κάνει επανειλημμένα έκκληση στις εταιρείες που συμμετέχουν 
να βοηθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό και να 
διοχετευθούν χρήματα στην ελληνική αγορά.

Health Daily: Ποια είναι τα νέα έργα που δημοπρατούνται, ποιοι οι στόχοι τους 
και σε τι θα εξυπηρετήσουν;


Η Η.ΔΙ.ΚΑ έχει ήδη προκηρύξει τρία μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας  
για την κοινωνική ασφάλιση και την υγεία τα οποία χρηματοδοτούνται από 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική  
Μεταρρύθμιση» και αφορούν στα ακόλουθα:


• Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών  
Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ


• Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης, Συνταξιοδότησης και Παρακολούθησης  
Πληρωμών Συντάξεων - Έσοδα - Ασφάλιση – Ενημερότητα


• Διαδικασίες μεταφοράς και ένταξης των Κλάδων Υγείας των ΦΚΑ για τη σύσταση   
και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα  
με το Ν.3918/2011

Οι στόχοι που θα εξυπηρετήσουν τα συγκεκριμένα έργα αναφέρονται στα εξής:
• Ενιαίος σχεδιασμός Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας 
• Βέλτιστη αξιοποίηση υφισταμένων δομών και συστημάτων

• Αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών
• Βελτίωση δομών της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης των ΦΚΑ
• Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών ΦΚΑ και υπηρεσιών υγείας προς 
ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

• Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου της ΓΓΚΑ και του ΥΥΚΑ

Health Daily: Λέγεται ότι πίσω από 
κάθε πρόβλημα, υπάρχει και κάποιος 
ή κάποιοι που ωφελούνται. Άραγε 
υπάρχουν κάποιοι που έχουν λόγο 
να μην θέλουν να προχωρήσει η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση; Ποιος 
δυνητικά θα ήταν ο ωφελούμενος 
από μια τέτοια εξέλιξη; Τι θα γινόταν  
με τη φαρμακευτική δαπάνη σε ένα 
δυνητικό σενάριο επιστροφής στις 
χειρόγραφες συνταγές;

Είναι αλήθεια, πως από πολλές πλευρές 
εκδηλώνονται αντιδράσεις για την  ο
λοκλήρωση του και πλήρη εφαρμογή 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η περιστολή δαπανών από την 
εφαρμογή τέτοιου έργου είναι  
τόσο μεγάλη που αντιτίθεται στα 
οργανωμένα συμφέροντα κάποιων 
που εξακολουθού να λυμαίνονται το 
δημόσιο χρήμα.

Η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης  
αποτελεί έναν από τους βασικούς  
στόχους για την ορθολογική λειτουργία  
του τομέα υγείας και του φαρμάκου 
στους οποίους έχουμε εστιάσει και  
χωρίς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση 
κάτι τέτοιο θα ήταν ακατόρθωτο.

Θεωρώ πως πρέπει όλοι να 
αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας, να  
δουλέψουμε μαζί για να φτάσουμε  
γρηγορότερα στο στόχο.

Health Daily: Πρόσφατα υπήρξε  
ανάκληση της απόφασης ένταξης  
του  πληροφοριακού Συστήματος  
Τιμών Φαρμάκων στο Επιχειρησιακό  
Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Παρότι αυτό δεν αποτελεί τμήμα του  
έργου της , προφανώς θα διευκόλυνε 
το έργο σας. 
Παρακαλώ για το σχόλιό σας.

Για τις τιμές των φαρμάκων  
ενημερωνόμαστε από το Υπουργείο  
Υγείας και τον ΕΟΦ. Είναι προφανές  
πως με τη δημιουργία ενός τέτοιου  
Πληροφοριακού Συστήματος θα υπήρχε 
άμεση ενημέρωση στο σύστημά μας  
με τις τιμές των  φαρμάκων και θα  
αποφεύγονταν πιθανές αστοχίες.

Γενικότερα είμαι της άποψης πως 
μόνο με την μηχανογράφηση των  
υπηρεσιών στο Δημόσιο και την  
αξιοποίηση της πληροφορικής και τη  
διαλειτουργικότητα των συστημάτων θα  
φτάσουμε όλοι στον επιθυμητό στόχο 
για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της δημόσιας διοίκησης.


HEALTH DAILY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου