Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Επείγουσα ενημέρωση ΙΣΠατρών προς ΠΙΣ: Η ΗΔΙΚΑ "κλειδώνει" κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης λόγω υπέρβασης πλαφόν

Προς Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,


Ιατρικός Σύλλογος ΠάτραςΣας ενημερώνουμε ότι δεχτήκαμε καταγγελίες συναδέλφων, των οποίων o κωδικός συνταγογράφησης φαρμάκων «κλειδώθηκε» από την ΗΔΙΚΑ λόγω υπέρβασης του μηνιαίου πλαφόν πέραν του 20%,  κατά εφαρμογή του άρθρου 16 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64Β’ 16/01/2014).

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ρητά ότι «η ΗΔΙΚΑ προσαρμόζει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε ο ιατρός να μην δύναται να συνταγογραφήσει ανά μήνα φάρμακα των οποίων η συνολική δαπάνη υπερβαίνει κατά 20% το μηνιαίο όριο του εκάστοτε ιατρού. Ο ιατρός δύναται να υπερβεί το όριο για 2 μήνες, ωστόσο των τρίτο μήνα το σύστημα δεν του επιτρέπει να  συνταγογραφήσει συνολικό ποσό άνω του μηνιαίου ποσού μείον της υπέρβασης των δυο προηγούμενων μηνών».

Αυτή η διαδικασία επιβεβαιώθηκε από την ΗΔΙΚΑ, η οποία εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία, ερμηνεύοντάς την «κατά γράμμα».

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος             Ο Γραμματέας


Άννα Μαστοράκου   Γεώργιος Σκρουμπής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου